Kortstokk mot mobbing

Kathrine Geard

Trenger dere å snakke om mobbing i barnehagen? Bruk Fagforbundets nye dialogkort.

2015111112105520151111123421

kathrine.geard@fagbladet.no

– Kan vi få russekort?

Ivrige unger flokker seg rundt tre besøkende iført Fagforbundets røde jakker. Tre smilende tillitsvalgte oppklarer misforståelsen. Kortene de har med seg er nok ikke fylt med tvilsomme vitser, men viktige spørsmål som de voksne i barnehagen kan diskutere.

Kampanje

For eksempel: «Et barn i barnehagen blir syndebukk, og får stadig høre av de andre barna at det ødelegger leken. Hva kan vi gjøre for at barnet ikke skal få den rollen?» Eller: «Hvor går grensa mellom vennskapelig erting og mobbing?» eller «Hvordan kan voksne i barnehagen «se» barna?»

Dette er nemlig de nye dialogkortene om mobbing i barnehage, skole/SFO og fritidsklubb som Fagforbundet har laget. Og kampanjeuka i Manifest mot mobbing, der Fagforbundet er en av partene, benyttes blant annet til å spre kortene på aktuelle arbeidsplasser.

LES OGSÅ:

Vil bøtelegge kommuner i mobbesaker

Hver femte tillitsvalgt har blitt mobbet eller trakassert

Barn eksploderer ikke uten grunn

Gode erfaringer

Tanken er at de som til daglig jobber tettest på barn og unge, både har et stort ansvar og en unik mulighet til å bidra til oppvekst uten mobbing. De 52 kortene er utarbeidet av erfarne arbeidstakere fra de ulike faggruppene i Seksjon kirke, kultur og oppvekst, forklarer rådgiver Ellen Ovenstad. De bygger dessuten på positiv erfaring med dialogkortene Fagforbundet laget om etikk i barne- og ungdomshjem.

– De er veldig populære og blir brukt på mange ulike arenaer. Vi har tro på at diskusjon er viktig. Hvis vi ikke har felles forståelse om hva ting handler om, kan vi heller ikke få bukt med det som er vanskelig.

Ovenstad påpeker at Fagforbundet er viktig for Manifest mot mobbing fordi de organiserer mange som jobber med barn og unge.

– Dette er vårt bidrag. Kortene er enkle å spre, de kan brukes i kaffepausene og gir lav terskel for å dra i gang en diskusjon, sier hun.

Artikkelen fortsetter under bildet

Fagforbundets tillitsvalgte Mariann Reinholdtsen, Mette Asmyhr og Trine Sandum deler ut dialogkort om mobbing i Hønefoss barnehage der Monika Skarsgard Breibrenna (t.v) er fagarbeider.

Fagforbundets tillitsvalgte Mariann Reinholdtsen, Mette Asmyhr og Trine Sandum deler ut dialogkort om mobbing i Hønefoss barnehage der Monika Skarsgard Breibrenna (t.v) er fagarbeider.

Kathrine Geard

Ønsker refleksjon

Spørsmålene kortene reiser tar utgangspunkt i dagligdagse situasjoner. Hensikten er å bidra til refleksjon og kunnskap om mobbing, og de voksnes rolle. Dette poengterer også tre rødkledte som denne dagen besøker barnehager på Hønefoss.

– Kortene er et bra verktøy for å sette problemet på dagsorden. Det er viktig med tidlig innsats. Dessverre foregår mobbing også i barnehagene, sier Marianne Reinholdtsen, seksjonsleder i Fagforbundet i Buskerud mens hun deler ut kortstokken til fagarbeider Monika Skarsgard Breibrenna i Hønefoss barnehage.

Hun lover på sin side å ta med kortene til kveldens personalmøte.

– Kortene virker kjempekjekke. Her i barnehagen har vi jobbet med vennskap en stund, men ikke hatt ordet mobbing på dagsorden. Det er et viktig tema å ta opp, sier Breibrenna.

Mange fora

Ansatte i barnehagene kan ta fram kortene i lunsjen eller på personalmøter. Men de kan også benyttes i samtaler med foreldre. Eller med barn, om man tilpasser og omformer spørsmålene.

– Hensikten er å skape en arena for å prate om mobbing for alle, sier Reinholdtsen.

Hun forteller om entusiastisk respons og gode samtaler om kortene etter besøk på skoler og i barnehager. Kampanjeuka mot mobbing skjer midt i en travel valgkamp og noen steder har de ikke hatt tid til annet enn å legge igjen kortene. Men de tillitsvalgte håper kortene blir populære og brukt like flittig som dialogkortene med etiske problemstillinger.

Artikkelen fortsetter under bildet

Fagforbundet har laget nye dialogkort om mobbing i barenhage, skole/sfo og fritidsklubb. Som part i Manifest mot mobbing er Fagforbundet forpliktet til å bidra i arbeidet for å gi barn og unge en mobbefri oppvekst.

Fagforbundet har laget nye dialogkort om mobbing i barenhage, skole/sfo og fritidsklubb. Som part i Manifest mot mobbing er Fagforbundet forpliktet til å bidra i arbeidet for å gi barn og unge en mobbefri oppvekst.

Kathrine Geard

Vanskelig ord

Fagforbundets utsendte rekker også innom Eikli barnehage, i den andre enden av Hønefoss. Her møter de blant andre styrer Elisabeth Nordli Andersen. Hun påpeker at det gikk lang tid før de tok ordet mobbing i bruk i barnehagen.

– Vi kviet oss, for det er så sterkt, og vi ville heller kalle det erting eller noe annet. Men mobbing foregår i barnehagen også.

– Hva tror du om dialogkortene, vil dere bruke dem?

– Det kan godt hende, jeg har ikke fått sett på dem ennå. Men det er bra å få opp diskusjoner og begynne å tenke mer bevisst rundt mobbing.

LES OGSÅ:

Ansatte i barnevernet slites ut av kjeft og trakassering

Ni av ti er fornøyd med jobben

Nå skal ikke barnevernet lenger legge til side bekymringsmeldingene

Manifest mot mobbing

Et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Partnerskapet består av regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Foreldreutvalget for barnehager og Sametinget.

Manifest mot mobbing skal bidra til at mobbing settes på den nasjonale agendaen. Det viktigste arbeidet mot mobbing er det som skjer lokalt.

«Hvor går grensa mellom vennskapelig erting og mobbing?»

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy