JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Øyprest i vest – et yrkesliv etter fergetidene

RUTETABELL: All aktivitet i Sandøy kirke følger fergetidene. Derfor holdes gudstjenestene klokka tre og ikke elleve.

RUTETABELL: All aktivitet i Sandøy kirke følger fergetidene. Derfor holdes gudstjenestene klokka tre og ikke elleve.

Titti Brun

Fergetidene avgjør tidspunkt for begravelse og gudstjeneste. Teologiske spørsmål av biskopen. Men fagligpolitisk velger sokneprest Sindre Stabell Kulø Fagforbundet.

2014110612000020141106105949

titti.brun@fagforbundet.no

I Sandøy kirke ringer klokkene til gudstjeneste søndag klokka tre, for da legger ferga til. Med presten om bord. Også begravelser følger fergetidene på øyene i havgapet mot Ona fyr utenfor Molde.

Denne dagen er sokneprest Sindre Stabell Kulø værkledd for ferga til industriøya Harøya. fergemannskapet selger smilende billetter, svele og kaffe til presten, han trenger ikke den hvite snippen for å bli gjenkjent.

Sindre nikker til en gruppe som sitter samlet i et hjørne.

– Vi er nok på vei til samme begravelse, sier han.

Tre p-er

For tida er Sindre Stabell Kulø i permisjon fra stillingen som sokneprest i Bud ytterst på fastlandet nord for Molde. I ett år har han utført mye av sitt daglige arbeid på fergene. Han er sannsynligvis landets eneste sponsede prest. Halve stillingen dekkes avnæringslivet på Harøya.

– Folk syns ikke det er et godt lokalsamfunn uten at de tre p-ene er på plass: post, politi og prest.

Her ute er det værhardt, og øyfolket er vant til å klare seg selv og finne løsninger.

– Det er en annen mentalitet her. Bensinstasjonen selger ikke pølse, men tennplugger. Dessuten betyr kirken mye for folk i Møre og Romsdal.

Velger Fagforbundet

Kulø meldte seg inn i Fagforbundet allerede som student. Nå sitter han i styret i teoLOgene, som er Fagforbundets landsdekkende organisasjon for teologer og prester.

– I fagforeningssammenheng ønsker jeg et tydeligere skille mellom det å være ansatt og det teologiske. I Fagforbundet jobber vi for likestilling uavhengig av kjønn, seksuell legning, sivil status eller etnisk tilhørighet. Det er viktig for meg.

Likestilling

TeoLogene har alltid støttet vigsel av homofile. Det var en stor skuffelse da Kirkemøtet tidligere i år igjen sa nei.

– Dette er et viktig samvittighetsspørsmål for meg og for min forståelse av kirken som folkekirke. Den skal være en kirke for alle som ønsker å bekrefte sin kjærlighet for hverandre.

Kulø håper det blir ja ved neste korsvei.

– For meg som ansatt er det diskriminerende at jeg ikke kan vie likekjønnede.

Rekrutteringskrise

Kulø trives i et forbund med ulike yrkesgrupper og med en politikk som omfatter hele samfunnet.

– Det er interessant å få et innblikk i andres arbeidsforhold. Et profesjonsforbund blir for snevert, sier Kulø, mens fergemannskapet varsler neste anløp.

Han syns det er viktig at likestilling er høyt på dagsorden.

– Vi jobber for å løfte lønna fra bånn, ikke bare løfte lederne og håpe at de under henger med. Dermed får vi også et aktivt løft av kvinnelønningene. Dessuten ønsker vi at presteyrket skal være attraktivt for unge. Faktisk vil det kunne bli prestemangel om seks–sju år når store kull forlater arbeidslivet.

Havet gir – havet tar

Sindre Stabell Kulø er opprinnelig fra Kristiansund. Etter å ha studert og jobbet på Østlandet i mange år, flyttet han tilbake til ville vest.

– Jeg er glad i båtlivet, og selv om jeg ikke er storfisker, er det fantastisk å få den sprellfersk opp fra dypet. Dessuten er jeg begeistret for folk her. De har en ærefrykt og respekt for naturen.

– Det er mange bautaer over forlis langs kysten. Utenfor Sandøy forsvant en hel ungeflokk på havet for hundre år siden. Kirken har alltid hatt en viktig rolle ved slike tragedier.

Lovløs prest

Ingen annen nåværende institusjon har eksistert i over 1000 år. Kulø er opptatt av at folkekirka skal bestå også i framtida. Kirke og stat skilte lag i 2012. Foreløpig er Kulø statsansatt, det er ikke forhandlet fram hvem som skal ha arbeidsgiveransvaret for prestene.

– I øyeblikket er det ingen lov som regulerer forholdet, vi vet ikke hvem som blir sjef og hvordan pensjonsordningen blir. TeoLOgene arbeider for at de ansatte beholder medlemskapet i Statens pensjonskasse.

Kulø er også opptatt av at det settes av nok penger til drift av bygninger og eiendommer, fordi kirkene er viktige historiske kulturskatter. Heller ikke opplegg for kriseteam og beredskap er på plass.

– For at det skal være en folkekirke, er det viktig at det tas hensyn til at Den norske kirke ivaretar landsdekkende tjenester og fellesoppgaver, sier Kulø mens ferga legger til kai.

Stat og kirke skilt i 2012

•Gjennom endring av to paragrafer i Grunnloven ble statskirken avviklet mai 2012.

•Den nye norske kirke skal sidestilles med andre tros- og livssynssamfunn.

•Samtidig ble statskirken erstattet av en folkekirke som finansieres av staten. Dette innebærer at Kongen i statsråd ikke lenger utnevner kirkens biskoper, men at dette er et internt anliggende.

•Kirkeforliket fra 2008 gjelder noen år til mens det forhandles med staten om en endring. Kirken ønsker å bli et eget rettssubjekt. Da vil Den norske kirken kunne overta arbeidsgiveransvaret for sine egne ansatte fra staten. Foreløpig er prestene statsansatte.

•Kirkevergen er daglig leder for det kirkelige fellesråd i kommunen, og har driftsansvar for kirkebygninger og kirkegårder. Kirkevergen er arbeidsgiver/leder for de kirkelig ansatte utenom prestene.

Sandøy kommune

Sandøy kommune ligger i havgapet mellom Kristiansund og Molde, og består av 872 øyer, holmer og skjær. 1000 av de 1300 innbyggerne bor på industriøya Harøy, resten på Finnøya, Sandøya, Ona og Orten. Mennesker fra rundt 30 nasjonaliteter bor og jobber i Sandøy. Det er kirke på Harøya og Sandøya. Etter planen får Harøya og Finnøya fastlandsforbindelse når Nordøyveien åpner i 2019.

Kilde: Wikipedia

TeoLOgene

Fagforbundet teoLOgene er en landsdekkende fagforening for teologer og prester i offentlig sektor, i statlig, kommunal eller privat virksomhet. De aller fleste av de 170 medlemmene i Fagforbundet teoLOgene jobber i Den norske kirke.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy