Staten tar regninga:

Private barnehager sparer 100 millioner

Og de ansatte får samme pensjon

colourbox.com

Enighet mellom Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Private barnehagers landsforbund.

2016011210004120160112140743

knut.nygaard@fagbladet.no

Organisasjonene er nå enige om endringer i uførepensjonen. Det betyr at de ansatte i de private barnehagene får omtrent de samme ytelsene som før.

– Vi er inne i en lang prosess med PBL, og det som var viktig for oss i denne omgangen var å sørge for at endringene i uførereglene ikke skulle få noen store konsekvenser for våre medlemmer som er ansatt i PBL-barnehagene. Og det mener jeg vi har oppnådd med denne avtalen, sier Mette Henriksen
Aas som er politisk leder i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst.

Forhandlingene ble gjennomført etter endringer i folketrygdens regler for uførepensjon – der staten nå tar en større del av regninga for uføre arbeidstakere.

LES OGSÅ:

Historisk samarbeid mellom PBL og Fagforbundet

Barnehageansatte taper millioner i pensjon

Sparer 4000 kroner per ansatt

Ifølge Private barnehagers landsforbund (PBL) betyr den nye avtalen med organsiasjonene at barnehagene sparer rundt 100 millioner kroner – noe som tilsvarer 4000 kroner per år per ansatt. Disse pengene dekkes nå inn av staten gjennom folketrygden.

Ifølge PBL vil forhandlingsresultatet gi uføre arbeidstakere om lag samme ytelser som tidligere. I praksis betyr dette at ansatte som blir uføre får en litt høyere brutto uførepensjon enn tidligere, men siden dette nå beskattes på lik linje med lønnsinntekt, vil nettobeløpet de sitter igjen med være omtrent det samme som før.

Følg Fagbladet på Facebook

Rask avklaring

Forskriftsendringene, inklusive overgangsordninger, ble vedtatt 16. desember 2015. 1. januar 2016 trådte endringene i kraft. Nå er den nye avtalen på plass, etter forhandlingsmøte 6. januar.

– Vi er svært glade for at dette er på plass så raskt etter innføringen av de nye reglene. Jeg vil berømme organisasjonenes vilje til å finne gode løsninger, til beste for både de ansatte og barnehagene. Dialogen har vært meget god og alle partene har vist stor vilje til å få dette raskt på plass, kommenterer administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

Det er bra at vi nå er enige om ny uførepensjon og positivt at partene er samstemte om at det er lagt et godt grunnlag for forhandlingene om pensjonsløsninger, sier Trond Ellefsen, 2. nestleder i Delta.

Oppfølging

Avtalen om ny uførepensjon som nå er på plass er en direkte oppfølging av mellomoppgjøret for PBL-området i 2015. Da ble partene enige om å forhandle frem «en uførepensjonsordning som er minst like god som dagens, og som kan være klar til iverksetting når ikrafttredelse og overgangsordninger er fastsatt.»

1.770 private barnehager med om lag 26.000 ansatte er omfattet av PBLs tariffavtale med arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.

Dette er avtalen

Partene er enige om at følgende ytelser skal inkluderes i uførepensjonen:

* 3% av lønn inntil 12G

* + kronetillegg på 25% av G

* 66% av lønn mellom 6G og 12 G

* Barnetillegg: 4 % av lønn inntil 6G

(1G (grunnbeløpet i folketrygden) er for tiden 90 068 kroner)

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy