Skal det være en barnehage eller 10?

BYTTER JOBB: Assistent Ann-Mari Ulvin har jobbet i Asperud barnehage i 27 år. Nå vil Oslo kommune selge barnehagen, og Ulven har sett seg nødt til å bytte jobb for å beholde ikke å tape pensjon.

BYTTER JOBB: Assistent Ann-Mari Ulvin har jobbet i Asperud barnehage i 27 år. Nå vil Oslo kommune selge barnehagen, og Ulven har sett seg nødt til å bytte jobb for å beholde ikke å tape pensjon.

Werner Juvik

Oslo kommune selger nå ut 10 barnehager til private barnehageeiere. De som i dag jobber i barnehagene, er med på lasset. De ansatte er bekymret for pensjon, bemanning og ekstrautgifter for foreldrene.

2014091112000020140829124451

vegard.velle@fagforbundet.no

Byråd for kunnskap og utdanning, Anniken Hauglie (H), skylder på Frp.

– Det var Frp som presset gjennom salget av barnehager i budsjettforhandlingene i 2012, sier hun.

Drastisk nedgang i pensjon

Mange av barnehagearbeiderne er bekymret for pensjonen sin etter utsalget. Nesten helt sikkert vil pensjonen synke, sannsynligvis også ganske mye, siden pensjonsutgiftene er mye lavere i de fleste private barnehageselskaper.

– Konkurranseutsetting går voldsomt ut over pensjonen til de ansatte, sier Mette Nordahl, leder av foreningen til de barnehageansatte, Fagforbundet barn og oppvekst i Oslo.

En del av de ansatte i barnehagene risikerer også å miste rettigheten til å kunne gå av tidligere med avtalefestet pensjon (AFP). Flere mangler bare ett eller to år på å ha kommet over grensen på 30 års ansettelse i Oslo kommune, slik at de kan gå av med AFP.

Usikker bemanning

Et annet usikkerhetsmoment er antallet ansatte i barnehagen. Her er det mye å spare inn for private eiere, ettersom Oslo kommune forutsetter at det skal være minst tre voksne på ni barn under tre år og minst tre voksne på 18 barn over tre år.

Barnehageloven krever derimot mye mindre. Den sier at det skal være forsvarlig bemanning og krever bare at det skal være minst en utdannet pedagog på alle avdelinger.

– De private trenger ikke følge grunnbemanningsnormen til Oslo kommune. Her er det store summer å spare, forteller Mette Nordahl.

Ekstragebyr for foreldrene

Også utgiftene for foreldrene vil sannsynligvis gå opp for mange, ettersom private barnehager ofte krever et ekstra gebyr på 300-1000 kroner i måneden for mat i barnehagen. Dette beløpet kommer på toppen av maksprisen.

De kommunale barnehagene skal servere ett fullverdig måltid mat om dagen, men får ikke kreve inn slike ekstra avgifter fra foreldrene.

Selger barnehagene med høyest kvalifiserte ansatte

Det viktigste kriteriet for valg av barnehager å selge, har vært kostnadene knyttet til barnehagen. Det er de dyreste barnehagene i de tre aktuelle bydelene som nå blir solgt. I og med at lønns- og pensjonsutgiftene er den suverent største kostnaden i barnehager, er disse barnehagene også dem som har høyest lønnsutgifter.

Årsaken til at de har høyere lønnsutgifter er fordi de har høyt kvalifisert ansatte, stabile personer med lang ansiennitet eller ansatte med høy utdanning.

Flere vurderer å kjøpe

– Jeg har inntrykk av at det er kommersielt interessant å kjøpe barnehager i Oslo. Flere private aktører har uttalt at det er mer interessant å kjøpe enn å drifte barnehager etter kortsiktig kontrakt, forteller Anniken Hauglie (H), Byråd for kunnskap og utdanning. Allerede har hun mottatt henvendelser fra private som vurderer å kjøpe barnehage(r).

Prisen på barnehagene som nå skal selges ut ligger mellom 7 og 20 millioner kroner, forteller hun. Det er eiendoms- og byfornyelsesetaten og konsulentselskapet BDO som har vurdert salgsprisene, som ifølge Hauglie følger faglige, ikke politiske, kriterier. Kommunen selger ikke tomta, som er festet.

Salget var krav fra Frp

– Vi vet salget er kontroversielt, og det er ingen tvil om at Oslo kommune har gunstigere pensjonsordninger enn de fleste private selskaper, sier Hauglie. Men det skal være et krav fra kommunen at selskapene som kjøper barnehager har en tariffavtale for sine ansatte. Kommunen har også prøvd å informere de ansatte på best mulig måte, og i etterkant av salget vil kommunen tilby rådgivning og veiledning fra blant annet Oslo kommunale pensjonskasse.

Hun forstår at endringene skaper usikkerhet og uro, men henviser til at kravet om utsalg var et krav fra Frp i forbindelse med budsjettforhandlingene i 2012, og som fikk flertall i bystyret.

– Siden det ikke er kommet noen nye politiske signaler, er det vår plikt å gjennomføre salget.

Tilsyn med barnehagene

Hun forsikrer også at bydelene vil foreta tilsyn med barnehagedriften og at bemanningen skal være på et forsvarlig nivå. Samtidig innrømmer Hauglie at bydelene ikke har noen bemanningsnorm å gå etter når de skal inspisere de nye eierne, kun at bemanningen skal være forsvarlig og følge lov og forskrift.

– At det blir to voksne ansatte på en avdeling vil ikke og kan ikke skje, forsikrer hun.

Når det gjelder ekstrakostnader til mat, sier Hauglie at barnehagen ikke kan ta seg mer betalt enn hva maten faktisk koster.

– Standard og nivå er naturlig å diskutere med foreldrene, mener hun.

Mobilisering sannsynlig

Oslo kommune selger barnehager i bydelene Alna, Vestre Aker og Søndre Nordstrand. I september blir det befaring i barnehagene, og 27. oktober er fristen for å legge inn bud. Overtakelsen av barnehagene blir på nyåret i 2015. Tidligere har både Fagforbundet og foreldrekampanjer engasjert seg sterkt mot konkurranseutsetting. Av de 7 barnehagene som ble foreslått konkurranseutsatt i fjor, ble bare tre konkurranseutsatt, delvis på grunn av manglende interesse fra kommersielle aktører og delvis på grunn av den sterke misnøyen fra foreldrene til de små barna. Den 1. august i år ble de tre barnehagene tatt over av Norlandia AS.

– Det kan bli aktuelt med mobilisering mot utsalget, sier fagforeningsleder Mette Nordahl.

Følgende barnehager selges:

Fagerholt barnehage

Lindebergstua barnehage

Smedbakken barnehage

Sørhellinga barnehage

Asperud barnehage

Hauketo barnehage

Vestskrenten barnehage

Holmen barnehage

Midtstuen barnehage

Rønningen barnehage

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy