Spent på framtida for kirkeansatte

FAGLIG FELLESSKAP: Stig Jørund B. Arnesen håper at de ansatte som skal overføres fra staten til kirken får et ansettelsesforhold som gir dem et godt faglig fellesskap og mulighet til utvikling og faglig oppdatering.

FAGLIG FELLESSKAP: Stig Jørund B. Arnesen håper at de ansatte som skal overføres fra staten til kirken får et ansettelsesforhold som gir dem et godt faglig fellesskap og mulighet til utvikling og faglig oppdatering.

Per Flakstad

I dag er Stig Jørund B. Arnesen ansatt i staten. Fra 1. januar 2017 skal presten være ansatt i Den norske kirke. Men han vet ennå ikke hvor og på hvilke betingelser.

2015030212000020150302103902

per.flakstad@fagforbundet.no

Lederen for Fagforbundets landsdekkende forening Fagforbundet TeoLOgene ønsker ikke å skape unødvendig dramatikk rundt situasjonen der kirken og staten skal skille lag. Samtidig mener han det er viktig å være bevisst de problemstillingene som kommer til å dukke opp.

Stig Jørund B. Arnesen er ansatt som kapellan i Vang utenfor Hamar, men er for tida hundre prosent frikjøpt som leder for Fagforbundet TeoLOgene.

– Vi snakker i utgangspunktet om en ordinær virksomhetsoverdragelse, der vi overføres fra staten til Den norske kirken. Det er mange som har opplevd dette i ulike bransjer, men på spøk pleier jeg å si at vi har fått mye lenger tid enn de fleste andre til å grue oss, sier han med et lunt smil.

– Det som foreløpig også er litt spesielt for vår situasjon, er at vi ikke vet på hvilket nivå i kirkens organisasjon vi skal være ansatt, fortsetter han.

Faglig felleskap

I dag er de fleste som arbeider i kirker og på gravplasser ansatt i staten, i de lokale fellesrådene eller i kommunen.

– Vi i TeoLOgene ser for oss en prosess der de ansatte i kirken får samme arbeidsgiver, samtidig som de kan være ansatt på ulike steder og ha overordnede på ulike nivåer i organisasjonen, sier Arnesen. Det blir litt som å ha for eksempel en kommune som arbeidsgiver, men være ansatt i en av kommunens virksomheter med virksomhetsleder og avdelingsleder som sine overordnede, utdyper han.

De minste organisasjonene i kirken består av sokn, deretter fellesråd, prosti, bispedømmer og nasjonalt nivå.

– Vi vil arbeide for å bli ansatt i bispedømmene. Det vil gi oss et solid faglig fellesskap og muligheten til utvikling og oppdatering, samtidig som vi får en viss nærhet til arbeidsstedene våre, sier Arnesen.

Lønn og pensjon

Selve finansieringen endres ikke etter 2017. Pengene skal fortsatt komme fra staten, men fellesrådene vil få dem via kommunene, og de statsansattes lønn kommer via deres nye arbeidsgiver.

– Det fins selvsagt en bekymring over hva en slik finansieringsmodell vil medføre. Vil for eksempel en kommune med presset økonomi bevilge penger til fellesrådene, og i hvilken grad vil dagens nivå bli opprettholdt? spør Arnesen.

– For oss som i dag er statsansatte, er det også en problemstilling om vi kan fortsette medlemskapet i Statens pensjonskasse etter at arbeidsforholdet vårt er overført til kirken, og hvordan endringer i dette vil påvirke pensjonsopptjeningen vår, fortsetter han.

– Som statsansatte har vi hatt lønn knyttet opp mot statens lønnstrinn, noe verken Kirkens arbeidsgiverorganisasjon KA eller kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS gjør.

– Vi prester har i utgangspunktet noenlunde samme utdanning og de samme arbeidsoppgavene. Vi håper det skal være mulig å videreføre et lønnssystem med omtrent de samme arbeidsavtalene og lik avlønning etter objektive kriterier, sier Arnesen.

Han innrømmer at konfliktnivået mellom lærerne og arbeidsgiverne etter at de ble overført fra staten til KS, er noe som bekymrer ham, men han håper ikke prestene får oppleve noe liknende.

Lovforslag

– Vi har en veldig god dialog med kirkeavdelingen i Kulturdepartementet, men der styrer de jo mot avvikling. Foreløpig har vi ikke fått i gang en tilsvarende dialog med Kirkerådet, siden de ikke har fått status som rettssubjekt og fullmakter som gjør at de kan gå inn i formelle samtaler med oss, forteller Arnesen.

Det er utarbeidet et forslag til ny kirkelov, og i det forslaget er ansettelser og organisering omtrent som i dag.

– Det er viktig å huske på at dette er et lovforslag som ikke er vedtatt. Hvordan framtida vår faktisk blir, er det ennå ingen som fullt ut vet, sier han.

– Samtidig understreker alle vi snakker med at de er opptatt av at prosessen skal bli så ryddig og smidig som mulig. Selv om vi må gjennom noen problemstillinger som bekymrer oss, så håper jeg vi i fellesskap skal klare å komme fram til en organisering og arbeidsbetingelser som vi kan leve godt med, sier Stig Jørund B. Arnesen i Fagforbundet TeoLOgene..

1600 ansatte skal få ny arbeidsgiver

Regjeringen ønsker et tydelig skille mellom stat og kirke. Det betyr også at prestene ikke lenger skal være statsansatt.

– Dette er i tråd med Kirkemøtets ønske, sier direktør i Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen til kirken.no.

– De prinsipielle endringene er store, men verken kirkens medlemmer eller dens ansatte skal oppleve at kirken blir en helt annen, sier Johnsen og understreker at de ansatte skal ivaretas på en god måte.

– Vi skal overta 1600 arbeidstakere. Kirken får en rekke nye ansvarsområder og funksjoner. Dette skal gjøres på en forsvarlig måte. Vårt mål er at virksomhetsoverdragelsen skal skje i 2017, men det forutsetter at vi settes i stand til å gjøre jobben, sier Johnsen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy