Ansatte skal være med på å styre digitalutviklingen i kommunene

DIGITAL AVTALE: Regjeringen, arbeidsgivere og arbeidstakere er enige om en avtale om digitalutvikling i kommuneSEKTOREN der ansattinvolvering og trepartssamarbeid er en viktig del av avtalen. Fra v: Mette Nord fra LO Kommune, statssekretær Paul Chaffey og nestleder i KS, Mette Gundersen.

DIGITAL AVTALE: Regjeringen, arbeidsgivere og arbeidstakere er enige om en avtale om digitalutvikling i kommuneSEKTOREN der ansattinvolvering og trepartssamarbeid er en viktig del av avtalen. Fra v: Mette Nord fra LO Kommune, statssekretær Paul Chaffey og nestleder i KS, Mette Gundersen.

Per Flakstad

Trepartssamarbeid blir en viktig del av avtalen om et nytt digitaliseringsprosjekt som kommunaldepartementet og partene i kommunesektoren i dag underskrev.

2017090514130020170906122620

per.flakstad@fagbladet.no

– Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass en avtale der samarbeid mellom partene blir et viktig grunnlag for den digitale utviklingen i kommunene, sa Fagforbundets leder, Mette Nord, som underskrev avtalen på vegne av LO Kommune.

Også de andre arbeidstakerorganisasjonene, Unio, YS og Akademikerne, understreket hvor viktig det er å ha de ansatte med i beslutningene for at resultatet skal bli så bra som mulig.

– Jeg vil si det så sterkt som at et partssamarbeid der de ansattes kunnskap og erfaring trekkes inn i beslutningene er en forutsetning for å lykkes med bedre og enklere digitaltjenester i kommunene, sa Mette Nord.

Enklere hverdag

– Målet er å skape en enklere hverdag for de som jobber i kommunene og for innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding. Han kunne ikke være til stede selv, men i hans sted understreket statssekretær Paul Chaffey betydning av et digitalt utviklingsarbeid i kommunene, og at kunnskapspåfyll blant de ansatte er en viktig del av dette.

Samtidig sa han også at det viktig å tilpasse et slikt prosjekt til lokale forhold og til behovene som den enkelte kommune har.

– Sett fra kommunenes side, er det viktig å sette våre ansatte i stand til å omstille seg. Derfor er jeg veldig glad for at dette prosjektet nå kan settes i gang, sa nestlederen i KS, Mette Gundersen.

Forstå hva digitalisering innebærer

Den nye avtalen gjelder et toårig utviklingsprosjekt som ikke handler direkte om IKT, men mer om å skape forståelse for at hele organisasjonen må utvikle seg og omstilles som en følge av digitalisering i kommunene.

I vedlegget til avtalen heter det at digitalisering er mer enn å innføre ny teknologi. Det innebærer også å endre arbeidsprosesser, og at arbeidsplasser må organiseres på nye måter. Dette har konsekvenser for både ledere og ansatte, og derfor er det viktig at både medarbeidere, ledere og folkevalgte får innsikt i hvordan den digitale utviklingen kommer til å påvirke kommunene og kommunenes tjenester i årene som kommer.

Digital læringsplattform

I løpet av høsten vil kommunene få invitasjon til å delta i prosjektet som kommer til å inneholde konferanser og workshops. I tillegg vil kommunenes interesseorganisasjon KS tilby en digital plattform gjennom KS læring.

Materiellet som legges ut på KS læring kan brukes i hele kommunen, slik at flere enn deltakerne på konferansene og workshopene kan få den samme kunnskapen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt av tre millioner kroner til utviklingsprosjektet i 2018.

Stor spørreundersøkelse om digitalhverdag blant Fagforbundets medlemmer

Fagforbundet har nettopp sendt ut spørsmål om hvordan de yrkesaktive medlemmene i forbundet opplever sin digitale arbeidshverdag.

Over 170.000 medlemmer – fra rådmenn og kommunalsjefer til byggdriftere og renholdere – har fått de samme spørsmålene.

– Det er mange utfordringer knyttet til den digitale utviklingen, og vi vil gjerne vite hvordan dette ser ut fra medlemmenes ståsted. Denne kunnskapene kan vi spille inn videre i blant annet nasjonale prosjekter som det som nå er undertegnet, sier Bjørn Pettersen som er konstituert leder i Fagforbundets omstillingsenhet.

– Noen tenker på digital utvikling som noe naturgitt, noe som bare skjer. Men utviklingen kan styres. Dette gjelder jo spesielt i offentlig sektor, der beslutninger skal vedtas. Men for å kunne være med å styre utviklingen, må vi ha kunnskap om hvordan medlemmene har det i dag, og hva de ser for seg om noen år. Og det er denne kunnskapen vi nå er i ferd med å skaffe oss, sier Bjørn Pettersen.

MEST LEST:
Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Frøydis Falch Urbye

Da den helseansatte frarådet intervjuet, ble programleder Helene Sandvig opprørt

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Ole Martin Wold

Renholder Anne Lises kjæledyr er ikke som alle andre kjæledyr

Fagforbundets Turid Dalen (t.h) er hovedtillitsvalgt i Fitjar kommune. Hun liker ikke vedtaket der åtte ledere får opp mot 20.000 ekstra koronakroner. Her i kommunestyresalen sammen med Ragnhild Prestbø for å få politikerne til ikke å kutte i bemanningen ved Fitjar bo- og behandlingssenter.

Fagforbundets Turid Dalen (t.h) er hovedtillitsvalgt i Fitjar kommune. Hun liker ikke vedtaket der åtte ledere får opp mot 20.000 ekstra koronakroner. Her i kommunestyresalen sammen med Ragnhild Prestbø for å få politikerne til ikke å kutte i bemanningen ved Fitjar bo- og behandlingssenter.

Ingrid Hovstad, Fitjar-Posten

Her gjør de som i Bærum: Gir lederne litt ekstra koronakroner

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy