Bremanger: Alle lærlinger får ja og lærelønna opp 10 prosent

VELVILLIGE: - Vi sier ja til alle som søker om å bli lærling for å klare å rekruttere nok ansatte, sier Liv Marit Bøen (tv) og Ann Kristin Førde.

VELVILLIGE: - Vi sier ja til alle som søker om å bli lærling for å klare å rekruttere nok ansatte, sier Liv Marit Bøen (tv) og Ann Kristin Førde.

Marit Bendz

Bremanger kommune har uvanlig mange lærlinger. Tommelfingerregelen sier én lærling per 1000 innbyggere. Bremanger har firedoblet tallet.

2015060912000020150609122150

Kommunestyret er svært opptatt av at kommunen satser på lærlinger, og spesielt på ungdommer som er fra kommunen. 16 lærlinger er på plass, selv om Bremanger bare har rundt 4000 innbyggere.

– Vi er blitt stadig mer bevisst på behovet for læringer og ser en stor gevinst i disse. Ikke minst fordi det er generelt høy alderssammensetning i Bremanger kommune, forteller personalsjef Liv Marit Bøen.

Øker lærlinglønna med ti prosent

– Vi prøver å si ja til alle som søker om å bli lærling, også fra andre kommuner. Vi har ikke noe valg, skal vi klare å rekruttere nok ansatte, sier Liv Marit Bøen.

Som et rekrutteringstiltak har kommunen vedtatt å øke lærlinglønna med ti prosent i forhold til det normale. Og det på tross av at kommunen er satt under administrasjon av Kommunaldepartementet, og står på den såkalte Robek-lista.

Lærlingbudsjettet er blitt doblet siden i fjor og ligger nå på 1,5 millioner kroner. Midlene kommer blant annet fra søknader om stipender og tilskudd til kompetanseheving fra fylkeskommunen, Fylkesmannen og KS.

Jobber metodisk med rekruttering

Kommunen jobber metodisk med rekrutteringen. Hvert andre år rulleres Kompetanse- og rekrutteringsplanen. Her synliggjør de hva som trengs av arbeidskraft. Og kommunepolitikerne kan vurdere hva slags kompetanse som trengs og hva som må gjøres for å rekruttere nyansatte. Målet er at kompetanse- og rekrutteringsplanen skal være et levende dokument.

Etterspør helsefagarbeidere

Helsefag er kanskje den kompetansen Bremanger trenger størst påfyll fra i årene som kommer. Kommunene har fått flere helsefagoppgaver med samhandlingsreformen. I tillegg er det mange ansatte som vil gå av med pensjon i årene som kommer. Likevel er det ikke noen overflod av søkere til dette faget.

Bremanger har forsøkt å møte misforholdet mellom behovet for helsefagarbeidere og mangelen på søkere med Prosjekt helsefagarbeider.

Ansatte fra kommunen reklamerer allerede i ungdomsskolen og på førsteåret i videregående skole for helsefagutdanning og sykepleie. Videre satser kommunen på voksne assistenter som ønsker å videreutdanne seg. Disse får full assistentlønn under utdannelsen, som inkluderer fem år med teori og realkompetanse. Målet er at de ansatte skal ha en hundre prosent stilling.

Motiverte instruktører er viktig

Personalsjefen er opptatt av at lærlingene skal ha gode instruktører og veiledere. Instruktørene blir kurset på forhånd, og får som veiledere frisket opp faget sitt.

Som belønning for innsatsen får veilederen et funksjonstillegg på 500 kroner i måneden, på toppen av den ordinære lønna.

– Tillegget viser at vi setter pris på veilederjobben, forteller Ann Kristin Førde, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Bremanger kommune.

Sier gjerne ja til flere

Personalsjefen og Fagforbundets hovedtillitsvalgt syns ikke kommunen er helt i mål med lærlinger.

– Det er ikke for mange som utdanner seg i dag. Hadde vi hatt flere søkere, ville vi sagt ja til flere, forteller de.

Spesielt merker de at lærlinger med tilknytning til kommunen blir boende ved endt utdanning.

Trivdes godt på servicekontoret

Karolin Røys er inne i sitt siste år som lærling i kontor- og administrative fag. I september er det eksamen.

– Jeg har vært veldig fornøyd med arbeidsgiveren, Bremanger kommune. Jeg har blitt tatt godt vare på, både personlig og faglig. Personalsjefen flyttet ut fra kontoret sitt og ned i kjelleren for at jeg skulle få et sted å sitte, sier hun.

Opprinnelig begynte Karolin Røys å ta fagbrev i salg og service. Men etter hvert fant hun ut at økonomi og kontorarbeid appellerte mer til henne.

Røys gikk først to år på Eid vidaregåande skule, deretter har hun hatt læretida si ved rådhuset i Svelgen, i Bremanger kommune. Først jobbet hun på servicekontoret, deretter i avdeling for lønn og personal, så i økonomiavdelingen. Underveis var det den opplæringsansvarlige og veilederen som la opp en plan for hva hun skulle gjennom.

På servicekontoret besto jobben blant annet i å besvare telefoner og e-poster, ta i mot besøkende på rådhuset og å registrere innkommende post. På lønns- og personalkontoret kjørte Røys ut lønninger, skrev ut attester og tilpasset ansattes tjenestetider.

– Spesielt likte jeg de varierte oppgavene på servicekontoret. Dagene der var svært ulike. Den ene dagen satt jeg med vanskelig konsentrasjonsoppgaver, den neste var mer sosial og jeg snakket med folk som kom innom.

Karolin Røys håper å bli værende i Bremanger. Men det kommer an på om hun finner seg en jobb. Aller helst ønsker hun å fortsette å jobbe på rådhuset.

Bremanger kommune

• 4000 innbyggere. Ligger i Sogn og Fjordane.

• To sykehjem, to eldrekollektiver og to bokollektiver for de med nedsatt funksjonsevne

• Har i dag sju lærlinger, tre elever i teknisk, allmennfaglig utdanning og seks voksne under videreutdanning

• Har et lærlingbudsjett på 1,5 millioner kroner

Attraktive seniortiltak

Bremanger kommune er opptatt av å holde på seniorene og oppmuntrer de ansatte til å fortsette til de er 70 år. Alle ansatte får rett på to ferieuker ekstra fra de er 62 år.

Spesielt lærerne er det viktig å beholde, de er ikke nødvendigvis så lette å erstatte. Tradisjonelt har ansatte i denne yrkesgruppa sluttet så snart de har muligheten til det, men denne trenden tror personalsjef Liv Marit Bøen at de har klart å snu.

For å beholde lærerne i jobb noen år ekstra, lønner kommunen lærerne med 100 prosent lønn for 80 prosent jobb fra de fyller 62 år. Stadig flere lærere fortsetter som vikarer.

Ved passert 60 år får alle ansatte tilbud om et kurs for å forberede dem for pensjonsalderen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy