Kommunereform kan gi enorme IKT-utgifter

Trude Andresen, KS.

Trude Andresen, KS.

Jørn Wad


2015092110434920150921104349

R une By i Kommunesektorens organisasjon KS sier det slik: – Det er klart at de 20 millionene som blir tilført en sammenslutning per kommune som går inn i den, også må dekke eventuelle IKT-utfordringer. I alle fall har ikke departementet så langt gitt andre signaler.

– Skal vi få til en satsing i IT-sektoren i kommunene, må det komme ekstra penger. Mens IKT før var en støttefunksjon, er det nå blitt en kjernefunksjon, sier Elin Wikmark Darell, som er IT-leder i Værnes-regionsamarbeidet. Nylig holdt hun et foredrag for ordførere og rådmenn i regionen, der hun pekte på både mulighetene og utfordringene for en framtidig IT-satsing.

Store, nye utgifter

Værnes-regionens samarbeid er en del av «Det digitale Trøndelag» og har vært drevet fram av entusiastiske trøndere som har fått til mye. De har avdekket flere områder som ennå ikke er løst.

– Én ting er i alle fall sikkert: Det vil komme til å koste penger. Mye penger. Dette er ressurser kommunene ikke har tilgjengelig per i dag, så det vil måtte bety at det bevilges større beløp til disse formålene, sier Wikmark
Darell.

Små innsparinger

I utgangspunktet kan det virke vanskelig å skaffe disse pengene, blant annet fordi det ikke er tallmateriale tilgjengelig som kan danne et grunnlag for eventuelle bevilgninger.

I en utredning fra Statistisk sentralbyrå i 2002 blir det slått fast at kommunene vil kunne oppnå en del besparelser ved sammenslåing. Men dette er opplysninger med visse modifikasjoner, forteller Rolf Aaberge, en av de tre forskerne som jobbet fram rapporten.

– Vi så at i mange tilfeller ville kommunene kunne få gevinster ved sammenslåinger, men det gjaldt først og fremst i sentraladministrasjonene. Vi tok høyde for at tjenestetilbudet fortsatt skulle være det samme, og dermed ble det få eller ingen oppsigelser innenfor tjenesteyting. Men noe overtallighet ville det bli i sentraladministrasjonene, sier han.

Involverer alle

Blant ordførere og rådmenn i Værnes-regionen er holdningen noe blandet, men de fleste mener at det de har gjort til nå, har beredt grunnen for en eventuell sammenslåing, selv om det fortsatt er en del «huller» i samarbeidet.

– Vi har kommet ganske langt, og vi har vært svært så bevisst på å trekke med oss de ansatte, slik at både organisasjonen og den enkelte som er involvert i digitaliseringsprosessen har hatt god sjanse til å jobbe seg inn i den framtida vi alle vil bli en del av, understreker hun.

Folk mister ikke jobben

Elin Wikmark Darell er ikke redd for at folk vil miste jobbene sine ved en eventuell sammenslåing.

– Nei, datamaskinene vil overhodet ikke ta over folks arbeidsoppgaver. Det er riktignok noen funksjoner i sentraladministrasjonen i kommunene blir overtallig. Men poenget er jo at oppgavene ikke vil forsvinne. De som står i førstelinjetjenesten og andre som produserer tjenester, vil være minst like tiltrengt som før. Det er bare snakk om at vi automatiserer en del rutiner, jobber noe smartere, og ikke minst kvalitetssikrer det vi gjør.

– Her i Værnes-regionen har vi kommet ganske langt, og det har kostet en del å være så offensive. Men jeg vet at mange regioner og kommuner har et langt stykke fram til de eventuelt kan gå inn i en sammenslåingsprosess, som naturlig nok også vil måtte bety integrering av IKT-siden av hverdagen, sier IT-lederen.

Store konsekvenser for alle

KS er godt i gang med å utrede de digitale konsekvensene ved kommunesammenslåinger, og hva vi må gjøre
for å møte dem.

Områdedirektør Trude Andresen i Kommunesektorens organisasjon KS er langt på vei enig med IT-leder Elin Wikmark Darell i Værnes-regionen, som mener at eventuelle sammenslåinger av norske kommuner vil få store økonomiske utslag dersom de gjennomføres:

– Vi må bare innrømme at vi per i dag ikke vet hvor store disse konsekvensene vil bli. Det som nå foregår i kommunenorge og mer sentralt, er de politiske prosessene: Hvem skal eventuelt slå seg sammen, hvem vil gjøre det frivillig og hvem vil eventuelt bli tvangsforent, forklarer Andresen. Fokuset i kommunene er altså mer om og i tilfelle med hvem. Hvordan dette skal gjøres i praksis, må vi komme tilbake til, sier hun.

Store endringer

KS er i gang med et stort forsknings- og utredningsprosjekt som nettopp skal svare på disse spørsmålene. Dette blir uansett en stor reformprosess, og den vil ha store konsekvenser for alle som deltar i den, for ikke å snakke om dem som skal motta tjenester fra de nye sammenslåtte enhetene.

– Hva blir kostnadene?

– Vi tar vel ikke mye feil om vi antyder at tallet blir milliarder heller enn millioner. Likevel vil jeg ikke ha noen bastant mening om kostnadene og hvor komplisert dette vil bli før vi er ferdig med forsknings- og utredningsjobben, sier Andresen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy