Kutter stillinger for bedre barnevern

INFLØKT: Tillitsvalgte mener Bufetat skviser eldre arbeidstakere ut av jobben ved å sentral-isere kontorfaglige oppgaver.

INFLØKT: Tillitsvalgte mener Bufetat skviser eldre arbeidstakere ut av jobben ved å sentral-isere kontorfaglige oppgaver.

Eirik Dahl Viggen

Flytt 150 mil og hjelp etaten med å spare. Bufetats kontoransatte ramler av flyttelasset til Tønsberg

2014062712000020140627125815

nina.monsen@fagforbundet.no

B ufetat, statens barne- og familievern­etat, gjør sitt beste for å kutte utgiftene til administrasjon. For å holde utgiftene nede, opprettet de i januar Bufetat Senter for administrasjon og utvikling (BSA) med hovedkvarter i Tønsberg.

Nå har direktøren i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Mari Trommald, bestemt at alle ansatte med oppgaver som ligger under det nye senteret, skal jobbe i Tønsberg. Direktoratet forsøker også å få deltidsansatte med på flyttelasset. Det er imidlertid urealistisk at alle kan flytte, og derfor betyr dette at Bufetat vil redusere antallet kontorfaglige stillinger.

– Byråkratimonster

Bufetat har tidligere blitt kritisert for å være byråkratisk av både Riksrevisjonen og noen politiske partier.

– Når Riksrevisjonen og visse politiske partier på Stortinget har betegnet etaten som et byråkratisk monster, mener jeg de har hatt ledernivåene i tankene og ikke kontorpersonalet på institusjonene, sier virksomhetstillitsvalgt for Fagforbundet i Bufetat, Bjørn Wilhelm Hermansen.

Virksomhetstillitsvalgt for Fellesorganisasjonen (FO), Jan Aarskog, er også kritisk til argumentasjonen om avbyråkratisering.

– Arbeidsgiveren sier de vil minske byråkratiet. Men byråkratiet forsvinner ikke selv om du tar bort de kontorfaglig ansatte. Oppgavene er der likevel. Vi frykter at oppgavene må gjøres av noen andre, nemlig FOs medlemmer, sier Aarskog.

– Det vil i så fall gå på bekostning av miljøterapeutisk faglig veiledning. Dette forslaget kommer fra økonomer som ikke ser konsekvensene, legger han til.

Stort press på seniorene

Flere som ikke har anledning til å flytte, vil bli tilbudt sluttvederlag.

Fagforbundets virksomhetstillitsvalgt anbefaler ikke medlemmene sine til å si opp og godta sluttvederlag fra arbeidsgiver. Han mener det vil føre til en gigantisk utstøting av eldre arbeidstakere.

– Dette gjelder ganske mange godt etablerte, godt voksne kvinner. Det er urealistisk å forvente at en ansatt i for eksempel Alta skal flytte 150 mil for å starte et nytt liv i Tønsberg, sier Hermansen.

– Hvis de velger å si opp i bytte mot sluttvederlag, risikerer de å stå uten arbeid, med små muligheter til ny jobb og med tapte pensjonspoeng, legger han til, og minner samtidig om at staten har et særlig ansvar for å hindre utstøting av eldre arbeidstakere.

– I dette tilfellet har arbeidsgiver sagt at de skal ta særlig hensyn til arbeidstakere over 60 år, men mange av dem mellom 50 og 60 år kommer også til å streve med å få ny jobb i distriktene, legger han til.

Et alternativ til å flytte hele administrasjonen til Tønsberg, er fjernstyring. Men arbeidsgiver mener at det vil gå ut over den planlagte kvalitetshevingen.

Protestbrev

Virksomhetstillitsvalgte i FO, Fagforbundet, Akademikerne, YS og Unio har underskrevet et protestbrev stilet til direktør i Bufdir, Mari Trommald. De advarer mot at:

• Flere titalls ansatte tvinges i praksis ut av jobben fordi de ikke har mulighet til å jobbe i Tønsberg på grunn av lang reise­vei.

• Den lokale ledelsen ved statens barne- og familieverninstitusjoner må bruke mer tid på administrative oppgaver når de regionale leddene i BSA bygges ned.

De tillitsvalgte kaller flyttingen av stillinger til Tønsberg et avtalebrudd. De mener etaten bryter med en protokoll fra mai 2012 og et direktørmøte sommeren 2013 hvor det ble stadfestet at ingen skulle behøve å flytte ved videre organisering av oppgavene ved BSA.

Ved begge anledninger ble det enighet om at etatens administrative støttefunksjoner fortsatt skal ligge spredt på flere steder i landet: Oslo, Kongsberg, Trondheim, Bergen og Alta foruten Tønsberg.

Bufdir: – Reduserer årsverk

FOs medlemsblad Fontene sendte følgende spørsmål til Bufdir:

– Det kan se ut som om omorganiseringen skjer slik at arbeidsplassene flyttes så langt at folk ikke kan flytte med. Hva gjør dere for å ivareta dem?

Svaret kom fra assisterende direktør Runar Nygård per e-post:

«Tillitsvalgte på virksomhetsnivå har utarbeidet et protestbrev slik det vises til. Dette brevet er mottatt, er under behandling og vil bli besvart i forbindelse med kommende IDF-møte på virksomhetsnivå som finner sted 7/11-2013.»

Bufetat svarer så at de vil redusere antall årsverk på kontorsiden for å få et bedre barne­vern:

«Etableringen av BSA er en konsekvens av kvalitetsutviklingsprogrammet i etaten der vi skal få til en likeverdig tjeneste også innenfor administrasjonsområdet. Historien om BSA handler derfor også om vekst og utvikling for barn, unge og familier. Det handler om å redusere antall årsverk innenfor administrative områder til fordel for etatens primæroppgave, nemlig å sørge for et godt barnevern i Norge. Det betyr at måten vi skal arbeide med administrative oppgaver i etaten på må endres, både i forhold til hva som skal gjøres, hvordan dette skal gjøres og hvem som skal være ansvarlig for å få det gjort i tiden som kommer. Enhetsledere vil få annet ansvar innenfor de områdene BSA skal levere – og det legges ikke opp til å lesse administrative oppgaver over på institusjonsledere. For fremtiden vil medarbeidere i BSA levere lønn, regnskap, IKT, HR/personadministrasjon og arkiv/dokumentasjon til og for enhetsledere i Bufetat i tråd med besluttet oppgavefordeling.»

– Feilgrep

Virksomhetstillitsvalgt Bjørn Wilhelm Hermansen sier at ingen er uenig i målet om å bruke mer ressurser på barnevernsbarna og mindre på administrasjon. Det er måten det gjøres på han er imot.

– Jeg mister troen på at en etat som vår kan ivareta barnevernsbarna og deres familier på en god måte hvis etaten ikke samtidig er i stand til å ta vare på egne ansatte, avslutter Hermansen.

Bufetat Senter for administrasjon og utvikling (BSA)

• Er tjenesteleverandør for etatens samlede oppgaver innenfor arkiv og dokumentasjon, personal­administrasjon, arbeidsrett, regnskap og lønn.

• Har fordelt funksjonene mellom Oslo, Kongsberg, Trondheim, Bergen og Alta foruten Tønsberg.

• Sentraliserer til nytt hovedkontor i Tønsberg, dermed flyttes arbeids­plasser fra de øvrige byene.

• Teller i dag 177 stillinger, hvorav 75 er ved hovedkontoret i Tønsberg. Kontoret er i oppstart­fasen og regner med å bli større, ifølge BSA-direktør • Marianne Hauan Molstad i intervju med Tønsbergs Blad.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy