Revisorer slåss om jobben

kontroll: Mathias Furevik og Hans Ebbing (t.h.) har erfaring fra privatisering av revisjon som medlemmer i kontrollutvalget i Bergen.

kontroll: Mathias Furevik og Hans Ebbing (t.h.) har erfaring fra privatisering av revisjon som medlemmer i kontrollutvalget i Bergen.

Tor Erik H. Mathiesen

Stadig flere kommuner lar private revisorer vokte fellesskapets verdier. Motstanderne hevder det truer demokratiet å overlate vaktbikkjerollen til private selskaper.

2014111112000020141111095146

nina.monsen@fagforbundet.no

Deloitte er et av verdens største revisjonsfirmaer. I Norge tilbyr firmaet alt fra kurs i skatteplanlegging til revisjon i norske kommuner.

– At vi vil ha det samme firmaet som hjelper næringslivet til å betale minst mulig til felleskassa, såkalt aggressiv skatteplanlegging, til å revidere kommunens økonomi, det er uforståelig demokratisk sett, sier Hans Ebbing. Han slår oppgitt ut med armene der han sitter på en kafé, et steinkast fra Rådhuset i Bergen.

Ebbing, tidligere kontrollutvalgsmedlem (SV) i Bergen, mener kommunen har mistet den demokratiske forankrede kontrollen etter at revisjonsselskapene BDO og Deloitte tok over ansvaret for henholdsvis regnskaps- og forvaltningsrevisjonen i Bergen kommune i 2012.

Kontrollutvalget i kommunen har etter loven ubetinget innsynsrett, også i revisjonens interne forhold.

Men med et privat firma blir innsynsretten i revisjonen sterkt begrenset, ifølge Ebbing.

– Et privat firma har forretningshemmeligheter og kan bytte ut egne ansatte. Dermed mister kommunen kontroll på ansettelsene i egen revisjon, sier han.

I kommunal revisjon er kommunerevisor direkte ansvarlig overfor kommunestyret og kontrollutvalget, og kontrollutvalget er tilsettings- og tilsynsmyndighet over revisjonens medarbeidere.

– Med innleid revisjon må kontrollutvalget forholde seg til et revisjonsfirma med sin egen privatrettslige, interne styring, sier Ebbing.

Billig, ikke alltid bra?

Ved siden av Ebbing sitter Mathias Furevik. Han ble valgt inn i kontrollutvalget høsten 2011. En av hans første oppgaver var å utarbeide kravspesifikasjonen for et revisjonsanbud. BDO var billigst og utfører nå regnskapsrevisjonen til en fast pris.

– Konkurransen ble lagt opp slik at pris skulle vektlegges mest, sier Furevik.

Noe han mener er helt feil innfallsvinkel.

– Revisjonen skal påse at kommunens penger blir brukt riktig. Det er ikke noe mål at tjenesten skal være billigst mulig, sier Furevik, og legger til at Bergen er den byen i Norge som bruker minst kroner per innbygger på regnskapsrevisjon.

– Ikke noe å skryte av, mener han.

Han tror tjenestene er billigere fordi det kun er en minimumsrevisjon for å tilfredsstille kravene i loven.

Vil ikke sammenlikne

Dagens leder i kontrollutvalget, Thor Brekkeflat, tok over som leder da bystyret allerede hadde vedtatt å privatisere revisjonen. Han vil ikke uttale seg om hvorvidt revisjonen i dag er bedre enn revisjonen var i kommunal regi.

– Å skulle mene noe om kommunerevisjonen i en avviklingsfase, er vanskelig, sier Brekkeflat. Men dagens ordning er han svært fornøyd med.

– De som har vært med lengre enn meg, sier at revisjonen i dag fungerer godt og er billigere, legger Brekkeflat til.

– Vi mister kanskje en muskel når vi setter ut revisjonen, men kommunerevisjonen skal være uavhengig av kommunen uansett hvor de sitter, sier han.

Han legger til at kommunen heller må bygge opp egen kompetanse innenfor intern kontroll.

Advarer

Furevik mener det blir feil å konkurranseutsette kommunale tjenester, som av en eller annen grunn ikke fungerer godt nok.

– Hvis revisjonen ikke er god nok i en kommune, er det kontrollutvalgets jobb å sørge for at den blir bedre.

Hvis kommunen bestemmer seg på å konkurranseutsette tjenester, må de være bevisst på hva de risikerer å miste, understreker han. Blant annet er det få private revisorer som har like god innsikt i kommunen som de kommunale revisorene.

– Integrasjonen mellom regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, hvor et funn i regnskapet kan avløse en forvaltningsrevisjon, blir også dårligere med den løsningen vi har i Bergen med to ulike revisjonsfirmaer, avslutter Furevik.

Jakter nye markeder

– Kommunerevisorer har bedre forutsetninger enn private revisorer til å kontrollere hvordan skattebetalernes penger blir brukt, mener Fanny Voldnes, leder av Fagforbundets samfunnsøkonomiske avdeling.

Private revisorer er først og fremst spesialister på forretningsregnskap, som ikke brukes av kommuner, ifølge Voldnes.

De private revisjonsselskapene er ute etter nye markeder, særlig etter at revisjonsplikten for små private aksjeselskaper falt bort. Da mistet private revisjonsselskaper mange kunder.

– Private revisjonsselskaper har i lang tid jobbet aktivt for å kunne overta revisjon av kommuner, sier Voldnes, som mener at revisorer drevet av profitt kan bli mindre uavhengige enn kommunale revisorer, som ikke har slike interesser.

Rollen til kommunerevisjonen er endret de siste årene. Før bestemte kommunerevisjonen på selvstendig grunnlag, slik Riksrevisjonen fortsatt gjør, hvilke deler av kommunen som skulle kontrolleres. Nå avgjøres dette av kommunenes kontrollutvalg.

– Risikoen er stor for at prisen på revisjonen kan bli avgjørende for kvaliteten på kontrollen, sier Voldnes.

Helheten i kontrollfunksjonen blir også borte hvis den splittes på flere, mener hun.

– Til sammen blir prisen for private revisorer kanskje lavere, men svekker samtidig folkevalgtes mulighet til helhetlig styring av kommunen. Fordi revisjon ikke er en vanlig tjeneste, men en viktig kontroll av bruken av skattebetalernes penger, bør den ivaretas av det offentlige gjennom kommunerevisjonen, avslutter Voldnes.

Revisjonen skal påse at kommunens penger blir brukt riktig.

MEST LEST:
PÅ STORTINGET: Det har tatt litt tid for Sara Bell å bli kjent med labyrinten på Stortinget. Nå kan hun veien, og er klar for SV seier i høst.

PÅ STORTINGET: Det har tatt litt tid for Sara Bell å bli kjent med labyrinten på Stortinget. Nå kan hun veien, og er klar for SV seier i høst.

Werner Juvik

Advarer arbeidsfolk mot Senterpartiets regjeringsplan

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

Sissel M. Rasmussen

Erika (38) og Roger (34) har samme jobb, samme type arbeidsgiver og samme fagforening. Så langt strekker lønna deres seg i byen og på bygda

BESKYTTET: Ahus-portør Magnus Kinne, som her får første dose Moderna av sykepleier Andrea Navarrete i slutten av mars, skal på papiret være godt vernet mot delta-varianten dersom han fulgte opp med dose to seks uker senere.

BESKYTTET: Ahus-portør Magnus Kinne, som her får første dose Moderna av sykepleier Andrea Navarrete i slutten av mars, skal på papiret være godt vernet mot delta-varianten dersom han fulgte opp med dose to seks uker senere.

Heiko Junge / NTB

To vaksinedoser beskytter mot deltavarianten

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

Per Flakstad

Ap-representant: – Vi trenger SV i det rødgrønne samarbeidet for at tyngdepunktet skal bli riktig

KRITISK: Ap får kritikk for sin nordnorge-politikk fra den potensielle regjeringspartneren Senterpartiet.

KRITISK: Ap får kritikk for sin nordnorge-politikk fra den potensielle regjeringspartneren Senterpartiet.

Jan-Erik Østlie

Vedum med frontalangrep på Ap i Nord-Norge

LITT BEKYMRET: Vi er på vei inn i en fjerde smittebølge i Europa, men den blir antakelig mindre alvorlig enn de tidligere, tror assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

LITT BEKYMRET: Vi er på vei inn i en fjerde smittebølge i Europa, men den blir antakelig mindre alvorlig enn de tidligere, tror assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Berit Roald / NTB

Nakstad: – Vi er fortsatt sårbare i to-tre måneder til

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy