JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vil heller gå på skole

Ungdom dropper ut av NAV

Håvard Sæbø

25 ungdommer har funnet veien tilbake til skolebenken ved Jessheim videregående skole siden 2012. De har innsett at det ikke er så gjevt å være på Nav. Fire Nav-veiledere hjelper dem gjennom den sårbare overgangen.

2016031112295720230821171436

Skolen har ord på seg for å være et skinnende eksempel på Navs arbeid i videregående skole.

Fem jenter i tredje klasse har benket seg rundt møtebordet. Tre av dem forbereder seg på fagbrevet som barne- og ungdomsarbeidere til våren. En av jentene går i lære for å bli konditor. Den femte er på sporet av en ny retning i livet. For noen måneder siden var jentene avskrevet av de fleste. De var i ferd med å havne blant de utskjelte naverne. Så ble de fanget opp og hanket inn i forsøket med Nav-veiledere i videregående skole og sluset tilbake til skolebenken.

Fire dager i uka er ungdommene i praksis. Den femte er de på skolen. Jentene har en individuell plan som de har laget sammen med Nav-veilederne. Klassen de går i har 11 elever.

Gryende fagstolthet

Ungdommene ramler ned i stolene som slappe sakko-sekker. De fikler med mobilene, lua, håret. Nav-veilederne Tove Tømte og Karina Damstuen spør hvordan arbeidsdagene har vært den siste uka. Den framtidige konditoren forteller om stablene med kaker hun har bakt. Men jo da, det var morsomt å få det til. Hun retter seg i stolen.

– Og hvordan går det hos dere? Er det mange syke unger på denne årstida? spør Karina Damstuen henvendt til de andre jentene.

– Ja, mange i personalet er syke også. Da faller det mer på meg, sier en av jentene.

Hun forteller at en av ungene hadde sagt stygge ting til henne.

– Da ble jeg morsk i målet, og guttungen hørte etter med en gang. Det var fint å oppleve, smiler den framtidige barne- og ungdomsarbeideren.

– Jeg skjønner at det er en jobb hvor jeg må tåle å høre en del dårlige ting. Du vet fulle folk og barn, smiler hun.

– Foreldrene da? fritter Tømte.

– Jeg syns det er rart at de som har litt eldre unger, slutter å spørre om hvordan dagen deres har vært. Vi er mer sammen med ungene mens de er våkne enn foreldrene, sier en av jentene.

De framtidige fagarbeiderne oser av faglig stolthet. Forteller at de kjenner igjen situasjoner i barnehagen fra lærebøkene. De ser at kunnskapene de har ervervet seg, fungerer i jobben.

Sosiologer i Nav

Og det setter veilederne pris på.

– Rollen vår var ikke gitt da prosjektet startet i 2013. Målet er å hindre frafall i videregående opplæring, forklarer Tove Tømte, veileder ved Nav Eidsvoll.

– Vi jobber med elever i en sårbar overgang i livet, utfyller Karina Damstuen, veileder ved Nav Nannestad.

Nav i Nes, Eidsvoll, Nannestad og Ullensaker har hver sin Nav-veileder på skolen.

Tømte og Damstuen er utdannet som sosiologer.

– Vi har kunnskap om skolen og Nav som maktinstitusjon. Vi ser hvilken handlingskompetanse ungdommen trenger for å håndtere konkurransesamfunnet og arbeidslivet, utdyper Damstuen.

Fire dager i uka jobber de på skolen. Den femte dagen jobber de på sine respektive Nav-kontorer, hvor de er ansatt i ungdomsteamet.

Del av skolens team

Jessheim videregående skole har 1200 elever. De fire Nav-veilederne er en del av skolens Team for elevtjenester, som består av fem sosialpedagoger, miljøarbeider og helsesøster. Ved behov tar skolen kontakt med Oppfølgingstjenesten (OT), PPT-tjenesten, psykologer, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og rustjenesten.

Ingen i teamet for elevtjenester har sosialfaglig utdanning.

– Målet er ikke at vi skal ha flest mulig yrkesgrupper i teamet, men at vi dekker elevenes behov, også dem som har med forholdene i hjemmet å gjøre. Vi er opptatt av å gi ungdommene best mulig hjelp, raskest mulig, slik at de kan konsentrere seg om skolegangen, understreker viserektor Kristina Samsing, ansvarlig for Team for elevtjenester.

– Nav-veilederne gir skolen flere instanser til å hjelpe ungdommen. Og de kan bruke de verktøyene som Nav har til rådighet. Det har en forebyggende effekt, og kan bidra til at flere fullfører skolegangen. Noe som gjør at flere kommer i varig arbeid, sier Samsing.

En dag i uka har Nav-veilederne døra åpen for elever som trenger voksenkontakt. Der får de råd og informasjon om tjenester fra Nav. Rundt 140 ungdommer har brukt tilbudet.

– Veien er kort til Nav for dem som ikke fullfører videregående. Oppfølgingstjenesten på skolen og ungdomsteamet i Nav følger dem opp. Det er viktig at ingen mister stafettpinnen i den såre overgangen for ungdommen, sier Tømte.

Frafall i videregående skole

En av tre som starter i videregående opplæring, fullfører ikke. I OECD-landene fullfører 70 prosent av elevene i videregående opplæring på normert tid. Tilsvarende tall for Norge er 57 prosent. Etter to år øker gjennomføringsgraden til 85 prosent for OECD og 72 prosent i Norge.

Fullført videregående opplæring blir vurdert som et minimum av utdanning for en vellykket inngang og karriere i arbeidslivet.

Kilde: Utdanningsforbundet

Nav-veileder i videregående skole

Et forsøk som skal forebygge frafall og integrere ungdom i arbeidslivet i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Skolene som er med i forsøket, har yrkesfag, mer enn 500 elever og betydelig frafall, og ligger i områder med sosiale problemer og levekårsproblemer.

33 Nav-kontorer med til sammen 45 veiledere på 28 videregående skoler over hele landet, er med.

Målet er at Nav-veilederne finner modeller for samarbeidet mellom Nav-kontorene og skolen.

Suksessprosjekt

Ifølge den lokale evalueringen ligger suksessen i fleksibiliteten:

• Organisering av fagene tilrettelagt rundt elevene, for eksempel bare matematikk i en periode.

• Kombinasjonstiltak, eleven jobber i en periode og går på skole i en periode.

• Mulighet for å bytte utdanningsprogram hvis eleven har valgt feil.

• Inntak gjennom hele året.

• Intensivkurs i matte, norsk, samfunnsfag, kroppsøving for dem som ikke har bestått i faget.

Vellykket og utfordrende

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Høgskolen i Oslo og Akershus har evaluert prosjektet. I rapporten heter det blant annet at partenes innsats samordnes på en bedre måte enn tidligere og at de har gitt en klarere rollefordeling. Oppfølgingsprosjektet har styrket det tverrsektorielle samarbeidet på lokalt plan mellom Nav, Oppfølgingstjenesten og skolen, og partene har utviklet hensiktsmessige kombinasjoner av arbeidsrettede Nav-tiltak og videregående opplæring.

Samtidig har samarbeidet vært utfordrende. Svingninger i budsjetter, sentrale føringer og prioriteringer internt i Nav har påvirket samarbeidet på lokalt nivå. Evalueringen viser at det kan være behov for mer stabile og forutsigbare rammebetingelser for Navs tiltaksbruk overfor målgruppa, heter det i rapporten.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy