Vil ta skatteinnkrevingen fra kommunene

Finansminister Siv Jensen (Frp)

Finansminister Siv Jensen (Frp)

Ole Palmstrøm

I dag la finansminister Siv Jensen fram en av sine hjertesaker i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett: Det handler om å flytte ansvaret for innkreving av skatt ut av kommunene.

2015051212000020150513130329

nina.hanssen@lomedia.no

Dette mener hun er ett av de viktigste tiltakene mot svart arbeid.

Selv om hun er klar over at mange kommuner er skeptiske, er Jensen overbevist om at en flytting av skatteoppkreving til Skatteetaten vil være en god løsning.

Hun mener at dagens organisering av skatteoppkrevingen ikke er hensiktsmessig.

Det er i dag 288 kommunale skatteoppkreverkontor som krever inn det Skatteetaten har fastsatt.

LES OGSÅ: Kemnerne gjør opprør mot regjeringen: Norsk skatteinnkreving er på topp i verden. Likevel ønsker regjeringen en total omlegging i form av en kraftig sentralisering.

Kamp mot arbeidskriminalitet

På pressekonferansen sa hun at en slik samordning, i tillegg til å styrke arbeidet med å bekjempe svart økonomi, vil gi økt rettsikkerhet, være en forenkling for skattyterne og vil være mer effektiv ressursbruk.

Også NHO har i høringsrunden kalt dette forslaget for en «reform mot arbeidslivskriminalitet».

Hun sa videre at i kampen mot arbeidskriminalitet har hun hatt mange møter og dialoger med partene i arbeidslivet.

Venstre og Kristelig Folkeparti sa i fjor høst nei til denne reformen. Nå sier KrF at dette blir en viktig sak i forbindelse med forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.

Flere regionale fagmiljøer

Ifølge Jensen vil omorganisering gir flere og ikke færre statlige arbeidsplasser i noen regioner.

Arbeidsgiverkontrollen skal samordnes med Skatteetatens kontrollmiljøer og styrkes med 59 årsverk.

Jensen mener dette er et vinn-vinn forslag, da det samtidig vil gi innsparinger på over 300 millioner årlig, allerede fra 2016.

– Dette er et krafttak i arbeidet mot svart økonomi. Styrkingen av kontorer regionalt vil gi gode og effektive enheter over hele landet. Større og bedre fagmiljøer vil styrke kampen mot svart økonomi, gi bedre rettssikkerhet og føre til at oppgavene løses mer effektivt. Det blir enklere å ivareta likebehandling av skattyterne og bekjempe svart økonomi dersom oppgaven ikke følger kommunegrensene, sier hun.

Engasjert

Overraskende nok har Solbergregjeringen foreslått flere og større kontorer enn Skatteetaten selv la opp til i sitt forslag.

– Det skal bygges attraktive og gode kompetansemiljø mange steder i landet, og det blir kontorer i alle fylker, lover Siv Jensen.

Regjeringen foreslår at skatteoppkrevingen skal organiseres på 33 steder.

I tillegg til de kontorene Skattedirektoratet har foreslått, vil regjeringen etablere kontorer på Finnsnes, Voss, Lyngdal, Eid, Røros og Leira.

Regjeringen vil også styrke kontoret i Kristiansund med 25 flere arbeidsplasser enn Skatteetaten la opp til i sitt forslag.

I tillegg har regjeringen i sitt forslag foreslått et nytt regelverk for kassasystemer som også skal motvirke skatte og avgifts unndragelser.

Dette mener Jensen vil bedre konkurransevilkårene for lovlydige virksomheter.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy