Slik vil Vegvesenet sikre flere lærlinger:

Dobler lærlingebelønningen

BELØNNES FOR LÆRLINGER: Entreprenører som Mesta får nå mer kompensasjon fra Statens vegvesen for å bruke lærlinger til brøyting og annet arbeid.

BELØNNES FOR LÆRLINGER: Entreprenører som Mesta får nå mer kompensasjon fra Statens vegvesen for å bruke lærlinger til brøyting og annet arbeid.

Gaute B. Iversen / Mesta

Det skal lønne seg å bruke lærlinger, mener Statens vegvesen.

2016010609260020160106120818

merete.holtan.garte@lomedia.no

Derfor har Vegvesenet besluttet å doble kompensasjonen for entreprenørene som bruker lærlinger på oppdrag for dem. Kompensasjonen per time har i lang tid vært på 25 kroner, for inntil fem prosent av timene totalt på den inngåtte kontrakten. Nå dobles satsen til 50 kroner for inntil sju prosent av timene.

– Vi vil stimulere til økt bruk av lærlinger. Det er viktig å få utdannet de fagfolkene vi trenger, sier Bettina Sandvin, byggherre-direktør i Statens vegvesen.

Mer attraktivt

Endringen er allerede trådt i kraft. Det vil si at alle nye kontrakter med Statens vegvesen fra nå skrives med den nye satsen.

Mesta er blant entreprenørene som vil nyte godt av den nye belønningsordningen. Selskapet bruker lærlinger innen flere fag, som elektro, anleggsmaskinfører, betong og vei- og anlegg.

– Det er positivt for Mesta at det tilrettelegges så det blir attraktivt å tilby flere lærlingeplasser, og et økt tilskudd bidrar selvsagt til dette. En større kompensasjon vil nok være positivt for hele bransjen, sier HR-direktør Per Arne Berge i Mesta.

Overføre lokalkunnskap

Han tror det vil kunne bety noe for hvor mange lærlinger selskapet tar inn, også på nye områder for fagkompetanse.

– Vår kjernevirksomhet er drift og vedlikehold, som foreløpig ikke er et eget fagområde, men også her er det tatt initiativ for å se om det kan bli et eget fag i framtiden. På sikt vil Vegvesenets økte belønning kunne bidra til at det blir enklere for oss å tilby flere lærlinger jobb i Mesta.

Per Arne Berge understreker at lærlingene er en viktig ressurs for Mesta.

– Ikke minst med tanke på å overføre kompetanse og lokalkunnskap fra alle de dyktige fagarbeiderne vi har. Målet må være at vi får så gode lærlinger at vi kan tilby dem fast stilling etter endt fagbrev.

Vil unngå krav

Statsbygg har valgt en annen løsning for å sørge for at entreprenørene lærer opp en ny generasjon fagarbeidere. Selskapet har innført et kontraktsfestet krav om lærlinger.

En slik ordning er ikke aktuell for Statens vegvesen å innføre. Fungerende vegdirektør Lars Aksnes har kalt kravet både uthulende og konfliktdrivende.

– Vi har mange hundre kontrakter spredt over hele det norske land, og det er ikke alle steder det til enhver tid er lærlinger å oppdrive. For våre entreprenører ville et krav bety en hel masse dokumentasjon og søknader om fravik. Vi ville måtte gi dispensasjoner, og hele ordningen ville bli uthult, forklarer Bettina Sandvin i Statens vegvesen.

Hun tror mer på belønning enn krav.

– Med den porteføljen vi har, er det bedre å stimulere og belønne enn å kreve. Vi vil at entreprenørene skal bli motivert til selv å lete fram og bruke lærlinger, sier byggherre-direktøren.

«Det er bedre å stimulere og belønne enn å kreve.»

Bettina Sandvin i Statens vegvesen

MEST LEST:
Erklæringen sier at minst halvparten av de ansatte i turnus innen 2025 ha heltidsstilling. (Illustrasjonsbilde)

Erklæringen sier at minst halvparten av de ansatte i turnus innen 2025 ha heltidsstilling. (Illustrasjonsbilde)

Frøydis Falch Urbye

Slik blir de nye vaktene: Her skal de se om endret turnus kan gi flere heltidsstillinger

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Colourbox

Når får du din nye lønn? Her er de viktigste datoene i lønnsoppgjøret 2021

Erik Cato Haug, leder i Fagforbundet i Østre Toten, kaller utflyttingen av IT-tjenestene en fallitterklæring.

Erik Cato Haug, leder i Fagforbundet i Østre Toten, kaller utflyttingen av IT-tjenestene en fallitterklæring.

Werner Juvik

Hackerne sendte kommunen flere tiår tilbake i tid. Nå legger de ned IT-avdelingen

BLIR LYTTET TIL: Tobias Baudin, leder for Kommunal i Sverige, opplever at politikerne i Sverige endelig lytter på hans råd om eldreomsorgen.

BLIR LYTTET TIL: Tobias Baudin, leder for Kommunal i Sverige, opplever at politikerne i Sverige endelig lytter på hans råd om eldreomsorgen.

Fredrik Sandin Carlson

Derfor dør så mange i Sverige: – Alle disse svakhetene har vi mast om og de har ikke lyttet til oss

LANG ERFARING: Renholder Sissel Pedersen ble årets ansatt i en kåring utført av Helse Nord. Hun blir omtalt som et sosialt lim på avdelingen, noe som bidro til at hun nå blir hedret.

LANG ERFARING: Renholder Sissel Pedersen ble årets ansatt i en kåring utført av Helse Nord. Hun blir omtalt som et sosialt lim på avdelingen, noe som bidro til at hun nå blir hedret.

Sondre Skjelvik/NRK

Leger, sykepleiere og andre ber Sissel om råd. Renholderen kan faget sitt og sørger for et smittefritt sykehus

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy