Slik vil Vegvesenet sikre flere lærlinger:

Dobler lærlingebelønningen

BELØNNES FOR LÆRLINGER: Entreprenører som Mesta får nå mer kompensasjon fra Statens vegvesen for å bruke lærlinger til brøyting og annet arbeid.

BELØNNES FOR LÆRLINGER: Entreprenører som Mesta får nå mer kompensasjon fra Statens vegvesen for å bruke lærlinger til brøyting og annet arbeid.

Gaute B. Iversen / Mesta

Det skal lønne seg å bruke lærlinger, mener Statens vegvesen.

2016010609260020160106120818

«Det er bedre å stimulere og belønne enn å kreve.»

Bettina Sandvin i Statens vegvesen

merete.holtan.garte@lomedia.no

Derfor har Vegvesenet besluttet å doble kompensasjonen for entreprenørene som bruker lærlinger på oppdrag for dem. Kompensasjonen per time har i lang tid vært på 25 kroner, for inntil fem prosent av timene totalt på den inngåtte kontrakten. Nå dobles satsen til 50 kroner for inntil sju prosent av timene.

– Vi vil stimulere til økt bruk av lærlinger. Det er viktig å få utdannet de fagfolkene vi trenger, sier Bettina Sandvin, byggherre-direktør i Statens vegvesen.

Mer attraktivt

Endringen er allerede trådt i kraft. Det vil si at alle nye kontrakter med Statens vegvesen fra nå skrives med den nye satsen.

Mesta er blant entreprenørene som vil nyte godt av den nye belønningsordningen. Selskapet bruker lærlinger innen flere fag, som elektro, anleggsmaskinfører, betong og vei- og anlegg.

– Det er positivt for Mesta at det tilrettelegges så det blir attraktivt å tilby flere lærlingeplasser, og et økt tilskudd bidrar selvsagt til dette. En større kompensasjon vil nok være positivt for hele bransjen, sier HR-direktør Per Arne Berge i Mesta.

Overføre lokalkunnskap

Han tror det vil kunne bety noe for hvor mange lærlinger selskapet tar inn, også på nye områder for fagkompetanse.

– Vår kjernevirksomhet er drift og vedlikehold, som foreløpig ikke er et eget fagområde, men også her er det tatt initiativ for å se om det kan bli et eget fag i framtiden. På sikt vil Vegvesenets økte belønning kunne bidra til at det blir enklere for oss å tilby flere lærlinger jobb i Mesta.

Per Arne Berge understreker at lærlingene er en viktig ressurs for Mesta.

– Ikke minst med tanke på å overføre kompetanse og lokalkunnskap fra alle de dyktige fagarbeiderne vi har. Målet må være at vi får så gode lærlinger at vi kan tilby dem fast stilling etter endt fagbrev.

Vil unngå krav

Statsbygg har valgt en annen løsning for å sørge for at entreprenørene lærer opp en ny generasjon fagarbeidere. Selskapet har innført et kontraktsfestet krav om lærlinger.

En slik ordning er ikke aktuell for Statens vegvesen å innføre. Fungerende vegdirektør Lars Aksnes har kalt kravet både uthulende og konfliktdrivende.

– Vi har mange hundre kontrakter spredt over hele det norske land, og det er ikke alle steder det til enhver tid er lærlinger å oppdrive. For våre entreprenører ville et krav bety en hel masse dokumentasjon og søknader om fravik. Vi ville måtte gi dispensasjoner, og hele ordningen ville bli uthult, forklarer Bettina Sandvin i Statens vegvesen.

Hun tror mer på belønning enn krav.

– Med den porteføljen vi har, er det bedre å stimulere og belønne enn å kreve. Vi vil at entreprenørene skal bli motivert til selv å lete fram og bruke lærlinger, sier byggherre-direktøren.

MEST LEST:
Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Frøydis Falch Urbye

Da den helseansatte frarådet intervjuet, ble programleder Helene Sandvig opprørt

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Ole Martin Wold

Renholder Anne Lises kjæledyr er ikke som alle andre kjæledyr

Fagforbundets Turid Dalen (t.h) er hovedtillitsvalgt i Fitjar kommune. Hun liker ikke vedtaket der åtte ledere får opp mot 20.000 ekstra koronakroner. Her i kommunestyresalen sammen med Ragnhild Prestbø for å få politikerne til ikke å kutte i bemanningen ved Fitjar bo- og behandlingssenter.

Fagforbundets Turid Dalen (t.h) er hovedtillitsvalgt i Fitjar kommune. Hun liker ikke vedtaket der åtte ledere får opp mot 20.000 ekstra koronakroner. Her i kommunestyresalen sammen med Ragnhild Prestbø for å få politikerne til ikke å kutte i bemanningen ved Fitjar bo- og behandlingssenter.

Ingrid Hovstad, Fitjar-Posten

Her gjør de som i Bærum: Gir lederne litt ekstra koronakroner

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy