Transport går inn i blokadesaken i Tromsø

Politiet har ved to anledninger innbragt og bøtelagt demonstranter på kaia i Tromsø under blokader rettet mot streikebrytere fra NorLines. I november ble 41 aksjonister dømt i Nordtroms tingrett. Den saken er anket.

Politiet har ved to anledninger innbragt og bøtelagt demonstranter på kaia i Tromsø under blokader rettet mot streikebrytere fra NorLines. I november ble 41 aksjonister dømt i Nordtroms tingrett. Den saken er anket.

Roy Ervin Solstad

Helt siden blokadene av streikebryterne på havna i Tromsø startet, har Transportarbeiderforbundet forholdt seg passive, men etter dommen mot aksjonistene i november, vil ikke forbundet sitte stille lenger.

2014121012000020141210125946

Hvis dommen i Nordtroms tingrett blir stående, betyr det at NorLines og andre arbeidsgivere, med politiets beskyttelse, kan fortsette sin praksis med å få utført streikeramma arbeid med streikebrytere.

Lars Morten Johnsen, 1. nestleder, NTF

res@lomedia.no

I går ettermiddag sendte Transportarbeiderforbundet et brev til LOs juridiske avdeling, der de ber om at LO tilbyr partshjelp i forbindelse med anken de til 41 dømte havneaksjonistene. Akjsonistene ble den 19. november dømt for ikke å ha fulgt politiets pålegg om å fjerne seg fra kaiområdet i Tromsø der NorLines losser og laster hurtigruteskipene. Dommen lød på 5000 kroner i bot, subsidiært ti dagers fengsel.

Ikke til å leve med

I brevet skriver første nestleder i NTF, Lars Morten Johnsen at arbeidsgiverne i flere lovlige streiker setter inn streikebrytere for å undergrave streikens betydning.

– Dette fører ofte til blokade av de bedrifter som benytter streikebrytere. Dersom arbeidsgiverne i slike tilfeller får bistand av politiet for å bryte blokadene, vil dette i betydelig grad forrykke balansen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i slike konflikter, og det vil undergrave streikeretten i Norge. Vi kan derfor ikke akseptere dommen med de premisser som er lagt til grunn, skriver Johnsen.

Tilsidesetter arbeidsretten

NTF-toppen frykter at dersom dommen mot de 41 blir stående, vil det også få innvirkning på effekten av en kommende dom i arbeidsretten. 10.-13. mars skal nemlig den behandle spørsmålet om det foregår streikebryteri på havna i Tromsø, eller om arbeidsgiverne har rett i at de kan sette inn hvem de måtte ønske til losse- og lastearbeid, fordi de ordinære havnearbeiderne kun har frasagt seg fortrinnsretten til det arbeidet ved å gå ut i streik.

– Hvis dommen i Nordtroms tingrett blir stående, betyr det at NorLines og andre arbeidsgivere, med politiets beskyttelse, kan fortsette sin praksis med å få utført streikeramma arbeid med streikebrytere, sier Johnsen.

Partshjelp

Det er disse premissene Transportarbeiderforbundet mener ikke kan bli stående.

– På mange måter tar dommen opp arbeidsrettslige spørsmål som vi ikke har interesser i at blir lagt til grunn i straffesaker. Politiet bør generelt sett være svært forsiktige med å gripe inn i lovlige arbeidskonflikter under dekke av politiloven, påpeker Johnsen.

Ifølge NTF har forbundet allerede vært i kontakt med havneaksjonistenes advokat, Hjallis Bakke. Han har ingen problemer med at NTF og LO tilbyr partshjelp i straffesakene mot aksjonistene.

– Etter vår vurdering vil partshjelp også være et politisk signal om at NTF og LO ikke kan akseptere dommen og premissene i denne. Samtidig vil partshjelp være med på å styrke en anke til lagmannsretten, og det vil være en støtte til de tiltalte, understreker Johnsen.

Resignasjonsplikt

Fram til nå har Transportarbeiderforbundet bedt om at det ikke foretas blokader av NorLines i Tromsø. Det skyldes at det finnes en resignasjonsplikt i Hovedavtalen når det er tvist om forståelsen av tariffavtalen. Det ligger fortsatt fast.

– Selv om de blokadene har vært i strid med hovedavtalenes regler, mener vi de har vært strafferettslig lovlige for å hindre streikebryteri. Siden det nå er blitt en straffesak, kan vi gå inn med partshjelp uten at det er i strid med resignasjonsplikten, sier Johnsen.

Han avviser at årsaken til at Transportarbeiderforbundet ønsker å stille som partshjelp er en indirekte kritikk av aksjonistenes advokat Hjallis Bakke.

– Han har gjort en god jobb, men det kan være at LO sitter på kunnskap som vil hjelpe saken, ikke minst siden tingretten har beveget seg langt inn på arbeidsrettens området. Det skal ikke tingretten gjøre, og det har de heller ikke kompetanse på, sier Lars Morten Johnsen i Transportarbeiderforbundet.

Partshjelp

Det at en tredjemann (partshjelperen) trer inn i en verserende rettssak til støtte for en av partene. Betingelsene for partshjelp er at partshjelperen har en rettslig interesse av at den part han støtter vinner saken, og at denne ikke er rettskraftig hevet eller avgjort. Partshjelp medfører at partshjelperen kan anvende forsvars- og angrepsmidler, han kan føre bevis og foreta andre prosesshandlinger. Men bortsett fra saksomkostninger kan han ikke tilpliktes eller tilkjennes noe.

Kilde: Store Norske Leksikon

Tidligere saker

Havnedemonstrantene dømt (20. november 2014)

Samtlige nektet straffeskyld (4. november 2014)

LO-lederen lagt i jern (12. juni 2014)

MEST LEST:
Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy