Vil levere biogass fra matavfall

INTERESSANT: Tore Fløan vil gjerne levere biogass til Trondheims busser.

INTERESSANT: Tore Fløan vil gjerne levere biogass til Trondheims busser.

Odd Arnfinn Pedersen

I Verdal vil Ecopro AS omgjøre
matavfall og slam til drivstoff for kollektivtransporten i Midt-Norge.

2015092110263920150921102640

B edriften jobber med et prosjekt for å kunne omgjøre biogassen til kjøretøygass. De ønsker primært å levere denne gassen til offentlig transport. Foreløpig blir det aller meste av biogassen omdannet til elektrisk kraft og varme.

– Designet av den nye fabrikken er klart, og anbudsdokumenter for levering av utstyr går ut i disse dager. Forprosjektet er positivt innenfor alle analyseområder. Den endelige investeringsbeslutningen blir tatt i andre halvår 2015. Går alt som planlagt, kan vi levere biogass til busser neste sommer, sier Tore Fløan, daglig leder ved Ecopro AS i Verdal.

Også renovasjonsbiler og industrien før øvrig er
potensielle brukere av biogass..

Ønsker seg Trondheim

Fløan har stor tro på den nye fabrikken og det nye produktet.

– Ecopro er en bedrift med mange muligheter i en ung bransje. Det er flere lignende bedrifter som driver med det samme, og vi lærer av hverandre. Vi var relativt tidlig ute her i Verdal, og det er bygd en «blåkopi» på Nes på Romerike. Den tar i mot alt matavfallet fra Oslo, sier Fløan.

Det nye nærproduktet er spesielt egnet for busser og offentlig transport i byområder. Og ikke minst for den lokale avfallstransporten. Fløan sier det dessuten vil komme innbyggerne til gode gjennom lavere behandlingskostnader.

Det er ingen hemmelighet at Ecopro ønsker matavfallet fra Trondheim.

– Trønderhovedstaden har landets største tetthet av busser. De har nå omkring 220 busser som går på gass, som delvis kommer fra Sverige. På sikt håper vi å kunne skaffe gass nok til alle disse bussene, sier Fløan.

– Trondheim kommune jobber med et større prosjekt for sortering av avfall. Tanken er at alt matavfallet
etter hvert skal gå til biologisk behandling, eller biogass. Landets tredje største by representerer derfor et stort potensial for matavfall og annet organisk avfall for oss, sier Fløan.

Ferskvare

– Hva må til for at biogassen kan brukes som drivstoff for busser?

– For det første må vi rense den biogassen vi har i dag for urenheter. Deretter må vi komprimere gassen slik at den kan fraktes med tankbil. Da sitter vi med et sluttprodukt som er omsettelig, sier Fløan.

Ifølge ham er dette produktet nøyaktig det samme som den naturgassen som tas opp fra Nordsjøen.

– Forskjellen er at vår gass bare er 18 dager gammel. Det er den tida som går med fra vi får inn matavfallet til vi har en ferdig gass. I Nordsjøen tar den samme prosessen noen millioner år, så det er en relativ fersk vare vi kan tilby våre kunder, humrer daglig leder og viser fram plassen der avfallet kommer inn.

To av portene er for biler som leverer matavfall, mens de to andre er for levering av slam og flytende vare.

Positiv Ap-leder

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre besøkte
avfallsanlegget i Verdal i vår.

– Visjonen om å skaffe gass som drivstoff for kollektivtrafikken er spennende. Dette er veien mot
lavere utslipp. Stortinget setter nå veldig strenge tidsplaner for at kollektivtrafikken skal over på lavutslippskilder. Og da er denne biogassen et langt skritt i riktig retning, sa Støre til lokalvisa Innherred Folkeblad & Verdalingen etter omvisningen.

Ecopro AS

• Mottar og behandler årlig rundt 40.000 tonn matavfall og slam fra 52 kommuner i tre fylker.

• Leverer strøm tilsvarende 5 GWh per år. 1 kg organisk avfall gir omkring 1 kWh energi.

• Produserer årlig omkring 12.000 tonn gjødsel til landbruket (erstatter kunstgjødsel).

• Sju ansatte.

• Planer om å utnytte biogass som drivstoff for den lokale avfallstransporten, samt busser i Trondheim.

• I et biogassanlegg blir gassen samlet opp på en kontrollert måte, og den kan brukes som energigass i stedet for å slippes ut i naturen. Et effektivt klimatiltak som både reduserer utslipp og produserer fornybar energi.

Biogass

• Biogass produseres via nedbryting av organisk materiale.

• Dette skjer for eksempel i myrer, gjødselhauger eller deponier.

• Biogassen består hovedsakelig av metan og karbondioksid.

• xempmargin;Det vanligste er å lage biogass av matavfall, slam, gjødsel, fiskeavfall og energivekster (korn, mais, raps).

• Biogass kan brukes som drivstoff, oppvarming, kuldeproduksjon og matlaging.

• xempmargin;Biogass egner seg godt til å legges i rør, og kan transporteres over lengre avstander.

• Ved forbrenning av biogass er CO2 og vanndamp eneste avgass.

• Ved å rense gassen for CO2 og komprimere den, kan den få drivstoffkvalitet.

• Oppgradert biogass blir kalt biometan.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy