Nasjonalregnskapet:

Årslønna økte med 2,8 prosent i fjor, viser ferske tall

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Colourbox.com

Den gjennomsnittlige årslønna var på 556.300 kroner i fjor, opp fra 541.000 året før, viser foreløpige tall fra SSB.

2019021111011520190410203756

tormod@lomedia.no

Tallene er hentet nasjonalregnskapet, en oversikt over økonomien i Norge utarbeidet av Statistisk sentralbyrå.

Dette er større vekst enn året før, da veksten i årslønna var på 2,3 prosent. Dette er imidlertid såkalt nominell vekst, som ikke tar høyde for at prisene på varer og tjenester øker.

Reel vekst på 0,8 prosent

Ifølge nasjonalregnskapet økte prisene i husholdningenes konsum med 2 prosent i 2018 fra året før.

SSB har derfor satt den reelle veksten i årslønna til 0,8 prosent. Veksten har altså tatt seg opp fra historiske 2016, da norske arbeidstakere fikk 1,2 prosent mindre å rutte med enn året før. I 2017 tok lønnsveksten seg opp til 0,3 prosent og ser nå ut til å ha økt ytterligere, selv om vi fortsatt ikke har tatt igjen kjøpekraften fra 2015.

Neste uke legger Teknisk beregningsutvalg fram tallene som skal være grunnlaget for lønnsoppgjøret. De bruker årslønna fra nasjonalregnskapet når de skal regne ut fjorårets lønnsvekst. De bruker imidlertid ikke samme prisstigning, men gjennomsnittet for konsumprisindeksen. Ifølge disse tallene, steg prisene med 2,7 prosent fra 2017 til 2018. Dermed blir den reelle lønnsveksten enda lavere og ender opp på 0,1 prosent i gjennomsnitt.

Gjennomsnittslønna i nasjonalregnskapet gjelder for et kalenderår, ved fulltidjobb, uten fravær og overtid. Den omfatter fastlønn, etterbetalinger feriepengetillegg, bonus og uregelmessige tillegg. Naturallønn, overtidslønn og sluttvederlag er ikke regnet med.

SSB har hentet tallene fra den såkalte a-ordningen, hvor arbeidsgivere sender inn informasjon om lønna til de ansatte.

Saken fortsetter under grafene.

Gjennomsnittslønn i næringer

Nasjonalregnskapet gir også en foreløpig oversikt over fjorårets årslønn i 21 næringer.

Her er transport- og lagerarbeidere lønnstapere, med en lønnsvekst på bare 1,9 prosent. Det gir reallønnsnedgang i 2018.

Her er gjennomsnittlig årslønn i 21 næringer (nominell endring fra året før i parentes):

• Overnattings- og serveringsvirksomhet 394.700 kroner (3,2 prosent endring)

• Forretningsmessig tjenesteyting 475.300 kroner (3,4 prosent endring)

• Transport og lagring 486.900 kroner (1,9 prosent endring)

• Jordbruk, skogbruk og fiske 491.100 kroner (3,7 prosent endring)

• Varehandel og reparasjon av motorvogner 502.000 kroner (2,3 prosent endring)

• Kultur, underholdning og annen tjenesteyting 516.600 kroner (3,1 prosent endring)

• Helse- og omsorgstjenester 521.900 kroner (3,3 prosent endring)

• Kommuneforvaltning 531.800 kroner (2,9 prosent endring)

• Bygge- og anleggsvirksomhet 534.900 kroner (2,7 prosent endring)

• Vannforsyning, avløp og renovasjon 538.300 kroner (2,3 prosent endring)

• Offentlig forvaltning 551.300 kroner (3,1 prosent endring)

• Industri 560.700 kroner (2,5 prosent endring)

• Undervisning 560.900 kroner (2,7 prosent endring)

• Offentlig administrasjon og forsvar 568.500 kroner (3 prosent endring)

• Statsforvaltning 580.600 kroner (3,3 prosent endring)

• Omsetning og drift av fast eiendom 699.900 kroner (3,1 prosent endring)

• Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning 711.200 kroner (3,3 prosent endring)

• Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 725.900 kroner (2,3 prosent endring)

• Informasjon og kommunikasjon 738.600 kroner (2,8 prosent endring)

• Finansierings- og forsikringsvirksomhet 817.100 kroner (3,1 prosent endring)

• Bergverksdrift og oljeutvinning 878.800 kroner (3,3 prosent endring)

Dette er gjennomsnittlig månedslønn i over 300 yrker

MEST LEST:
Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum kommune

Ledere kan få 70.000 kroner i tillegg: Kommune belønner sjefene ekstra for innsatsen under koronakrisen

Statsminister Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg

Jan-Erik Østlie

Regjeringen mener permitterte og arbeidsløse har fått for gode ordninger. Nå varsler Erna Solberg reduksjoner

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

Birgit Dannenberg

En av tre kommuner vurderer å permittere, og kommunepolitiker ville kutte ansattes lønn med 10 prosent

VAG VEILEDER: Baseleder på AKS ved Sagene skole, Ellinor Margrethe Eide, synes smitteveilederen fra Utdanningsdirektoratet er vag på den måten at den bruker mye «kan» og «bør», slik at hver enkelt AKS og SFO må selv finne ut hva som er smittevernfaglige forsvarlig.

VAG VEILEDER: Baseleder på AKS ved Sagene skole, Ellinor Margrethe Eide, synes smitteveilederen fra Utdanningsdirektoratet er vag på den måten at den bruker mye «kan» og «bør», slik at hver enkelt AKS og SFO må selv finne ut hva som er smittevernfaglige forsvarlig.

Ingeborg Vigerust Rangul

Baseleder på Aktivitetsskolen: – Jeg savner fokus på assistenter og barne- og ungdomsarbeidere

FERIEPENGER HOLDT TILBAKE: Flere bedrifter mener regjeringens lånegarantiordning ikke holder for å kunne utbetale feriepenger til de ansatte. Her fra Foten badested i Fredrikstad.

FERIEPENGER HOLDT TILBAKE: Flere bedrifter mener regjeringens lånegarantiordning ikke holder for å kunne utbetale feriepenger til de ansatte. Her fra Foten badested i Fredrikstad.

NTB Scanpix

Arbeidsgiverne kan ikke garantere at du får feriepengene dine

Du kan vente småpenger i lønnstillegg i år – Regjeringen Solberg anslår et oppgjør på 1,5 prosent.

Du kan vente småpenger i lønnstillegg i år – Regjeringen Solberg anslår et oppgjør på 1,5 prosent.

Så lavt kan tillegget bli i år: – Lønnsoppgjøret er ikke avlyst, men utsatt

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy