JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

I disse yrkene er lønnsforskjellene mellom kvinner og menn størst

...men i flere av yrkene Fagforbundet organiserer tjener kvinner mer enn menn

Varehandelssjefene er blant dem som kommer dårligst ut når det gjelder lønnsforskjeller innad i yrket. Her tjener kvinnene i gjennomsnitt 77 prosent av en manns lønn.

Varehandelssjefene er blant dem som kommer dårligst ut når det gjelder lønnsforskjeller innad i yrket. Her tjener kvinnene i gjennomsnitt 77 prosent av en manns lønn.

Martin Gutttormsen Slørdal

Lønnsgapet mellom kvinner og menn krympet med 0,4 prosentpoeng fra 2017 til 2018. Dersom utjevningen går i samme tempo framover, vil menn og kvinner tjene det samme i 2052 – om 33 år.

2019030407040020230821171436

tori@lomedia.no

I 2018 lå en gjennomsnittlig kvinnelønn på 87,1 prosent av en mannslønn. Menn hadde i snitt 6 250 kroner mer i måneden å rutte med enn kvinner.

Finansnæringen er verstingen

FriFagbevegelse har gått gjennom SSBs statistikk over lønna i over 300 yrker. I 253 av yrkene er det menn som tjener mest. I 26 yrker tjener kvinner omtrent like mye eller mer enn menn.

Ulikheten er aller størst blant finansmeglere, hvor kvinner tjener 56 prosent av en gjennomsnittlig mannslønn, eller 48 000 kroner mindre i måneden. Idrettsutøvere kommer også høyt oppe på lista. Her tjener kvinnene 70 prosent av en manns lønn.

I sju yrker er lønna så å si lik, og i 19 yrker er det kvinnene som har høyest lønn. I yrkene som er mest ulike "andre veien", tjener menn 90 prosent av kvinners lønn. Blant yrkene hvor kvinner tjener mest, finner vi serviceelektronikere, helsesekretærer og toppledere i offentlig administrasjon.

Disse yrkene mistet kjøpekraft i 2018

Deltid noe av årsaken

– Det at kvinner jobber mer deltid forklarer noe av lønnsgapet, sier Håkon Grini i SSB til FriFagbevegelse. Han fortsetter:

– Det er fordi det er færre høytlønnede jobber som er deltid. Det at mange kvinner jobber deltid i yrker med lavere lønn, vil trekke lønnsnivået ned.

Også menn i deltidsstillinger tjener mindre, men de er færre enn kvinnene. Dersom man kun sammenligner lønna til deltidsansatte, tjente kvinner i snitt 99 prosent av menns lønn i 2018. Heltidsansatte kvinner tjente i snitt 89 prosent av lønna til en heltidsansatt mann.

Det største lønnsgapet er imidlertid mellom heltidsansatt og deltidsansatt. SSBs tall er bygd opp slik at lønn for deltidsansatte regnes om til hva de ville ha fått hvis de jobbet heltid. Dermed kan man sammenligne tallene for alle ansatte.

En deltidsansatt tjente i snitt 76 prosent av det en heltidsansatt gjorde i 2018, når lønna er regnet om til heltid. Heltidsansatte hadde i snitt 11 500 kroner mer å rutte med i måneden enn en deltidsansatt for fullt arbeid, enten de var kvinner eller menn.

Dette er snittlønna i over 300 yrker

Bonus i det private

Det at det er flere kvinner som jobber i det offentlige, og flere menn i det private, forklarer også noe av forskjellen.

– Blant finansmeglere er det en stor andel som har bonus. Generelt sett finner vi færre kvinner i jobber der det er en høyere andel bonus, sier Grini.

Yrkene hvor man kan legge bonus til den avtalte lønna, ligger stort sett i det private.

– Det er flere kvinner i det offentlige, og færre i det private. Og det er lite bonus å få i kommunen og staten, sier Grini.

Slik har vi telt:

Lista under er basert på SSBs statistikk over gjennomsnittlig månedslønn i 2018. Den inneholder kvinnelønna i prosent av en manns lønn, gjennomsnittlig månedslønn for menn og kvinner, og den faktiske lønnsforskjellen i kroner.

128 yrker er tatt ut av lista på grunn av manglende informasjon. Noen av disse er yrker der det er så få av det ene kjønnet at det ikke er mulig å beregne en gjennomsnittslønn. For eksempel er flygere, fiskere og kran- og heisførere yrkesgrupper som er så mannsdominerte at man ikke kan beregne en gjennomsnittlig kvinnelønn i disse yrkene. På den andre siden mangler det informasjon om mannslønn for jordmødre, advokatsekretærer og bibliotekassistenter.

Så stort er lønnsgapet:

1. Finansmeglere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 56 prosent
Menn: 109 930
Kvinner: 61 270
Lønnsforskjell: 48 660 kroner i måneden

2. Andre bygningsarbeidere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 65 prosent
Menn: 36 320
Kvinner: 23 740
Lønnsforskjell: 12 580 kroner i måneden

3. Idrettsutøvere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 70 prosent
Menn: 45 240
Kvinner: 31 560
Lønnsforskjell: 13 680 kroner i måneden

4. Kopper- og blikkenslagere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 73 prosent
Menn: 37 340
Kvinner: 27 320
Lønnsforskjell: 10 020 kroner i måneden

5. Finans- og økonomisjefer
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 74 prosent
Menn: 94 170
Kvinner: 69 430
Lønnsforskjell: 24 740 kroner i måneden

6. Automatikere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 76 prosent
Menn: 46 400
Kvinner: 35 180
Lønnsforskjell: 11 220 kroner i måneden

7. Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 76 prosent
Menn: 58 030
Kvinner: 44 380
Lønnsforskjell: 13 650 kroner i måneden

8. Varehandelssjefer
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 77 prosent
Menn: 53 840
Kvinner: 41 310
Lønnsforskjell: 12 530 kroner i måneden

9. Mekanikere innen flytekniske fag
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 78 prosent
Menn: 54 020
Kvinner: 41 990
Lønnsforskjell: 12 030 kroner i måneden

10. Kundebehandlere lån og kreditt
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 78 prosent
Menn: 59 030
Kvinner: 45 910
Lønnsforskjell: 13 120 kroner i måneden

11. Organisasjonsrådgivere mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 78 prosent
Menn: 60 490
Kvinner: 47 360
Lønnsforskjell: 13 130 kroner i måneden

12. Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 79 prosent
Menn: 70 380
Kvinner: 55 370
Lønnsforskjell: 15 010 kroner i måneden

13. Eiendomsmeglere og - forvaltere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 79 prosent
Menn: 68 570
Kvinner: 53 960
Lønnsforskjell: 14 610 kroner i måneden

14. Finans- og investeringsrådgivere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 80 prosent
Menn: 68 810
Kvinner: 54 780
Lønnsforskjell: 14 030 kroner i måneden

15. Kjemiingeniører
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 80 prosent
Menn: 62 510
Kvinner: 49 770
Lønnsforskjell: 12 740 kroner i måneden

16. Ledere av helsetjenester
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 80 prosent
Menn: 71 860
Kvinner: 57 290
Lønnsforskjell: 14 570 kroner i måneden

17. Dekksoffiserer og loser
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 81 prosent
Menn: 61 830
Kvinner: 49 880
Lønnsforskjell: 11 950 kroner i måneden

18. Administrerende direktører
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 81 prosent
Menn: 81 440
Kvinner: 66 210
Lønnsforskjell: 15 230 kroner i måneden

19. Sjefssekretærer
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 81 prosent
Menn: 54 170
Kvinner: 44 090
Lønnsforskjell: 10 080 kroner i måneden

20. Internett-teknikere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 81 prosent
Menn: 56 250
Kvinner: 45 790
Lønnsforskjell: 10 460 kroner i måneden

21. Dekks- og maskinmannskap (skip)
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 82 prosent
Menn: 41 550
Kvinner: 34 220
Lønnsforskjell: 7 330 kroner i måneden

22. Bakere, konditorer mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 83 prosent
Menn: 36 210
Kvinner: 29 900
Lønnsforskjell: 6 310 kroner i måneden

23. Ledere av forsikring og finansvirksomhet
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 83 prosent
Menn: 95 390
Kvinner: 79 370
Lønnsforskjell: 16 020 kroner i måneden

24. Finansanalytikere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 83 prosent
Menn: 66 330
Kvinner: 55 200
Lønnsforskjell: 11 130 kroner i måneden

25. Strategi- og planleggingssjefer
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 83 prosent
Menn: 68 180
Kvinner: 56 800
Lønnsforskjell: 11 380 kroner i måneden

26. Programledere i TV og radio
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 83 prosent
Menn: 56 560
Kvinner: 47 150
Lønnsforskjell: 9 410 kroner i måneden

27. Bilmekanikere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 83 prosent
Menn: 36 490
Kvinner: 30 430
Lønnsforskjell: 6 060 kroner i måneden

28. Forsikringsagenter
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 84 prosent
Menn: 58 790
Kvinner: 49 120
Lønnsforskjell: 9 670 kroner i måneden

29. Andre administrative ledere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 84 prosent
Menn: 71 690
Kvinner: 60 020
Lønnsforskjell: 11 670 kroner i måneden

30. Takstmenn
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 84 prosent
Menn: 50 030
Kvinner: 41 910
Lønnsforskjell: 8 120 kroner i måneden

31. Elektrikere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 84 prosent
Menn: 40 730
Kvinner: 34 120
Lønnsforskjell: 6 610 kroner i måneden

32. Helse- og miljøkontrollører
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 84 prosent
Menn: 61 690
Kvinner: 51 750
Lønnsforskjell: 9 940 kroner i måneden

33. Fysikere og astronomer
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 84 prosent
Menn: 64 250
Kvinner: 53 930
Lønnsforskjell: 10 320 kroner i måneden

34. Torghandlere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 84 prosent
Menn: 42 660
Kvinner: 35 940
Lønnsforskjell: 6 720 kroner i måneden

35. Arbeidsledere for kontorpersonell
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 84 prosent
Menn: 58 780
Kvinner: 49 590
Lønnsforskjell: 9 190 kroner i måneden

36. Trykkere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 84 prosent
Menn: 38 880
Kvinner: 32 810
Lønnsforskjell: 6 070 kroner i måneden

37. Revisorer, regnskapsrådgivere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 84 prosent
Menn: 62 900
Kvinner: 53 080
Lønnsforskjell: 9 820 kroner i måneden

38. Energimontører
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 84 prosent
Menn: 41 640
Kvinner: 35 160
Lønnsforskjell: 6 480 kroner i måneden

39. Jurister og advokater
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 85 prosent
Menn: 72 630
Kvinner: 61 570
Lønnsforskjell: 11 060 kroner i måneden

40. Havbruksarbeidere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 85 prosent
Menn: 44 760
Kvinner: 37 950
Lønnsforskjell: 6 810 kroner i måneden

41. Fotografer og filmfotografer
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 86 prosent
Menn: 43 530
Kvinner: 37 250
Lønnsforskjell: 6 280 kroner i måneden

42. Konferanse- og arrangementsplanleggere mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 86 prosent
Menn: 52 690
Kvinner: 45 130
Lønnsforskjell: 7 560 kroner i måneden

43. Reklame- og markedsføringsrådgivere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 86 prosent
Menn: 55 630
Kvinner: 47 710
Lønnsforskjell: 7 920 kroner i måneden

44. Veterinærer
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 86 prosent
Menn: 57 850
Kvinner: 49 650
Lønnsforskjell: 8 200 kroner i måneden

45. Miljøvernrådgivere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 86 prosent
Menn: 57 170
Kvinner: 49 190
Lønnsforskjell: 7 980 kroner i måneden

46. Offiserer fra fenrik og høyere grad
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 86 prosent
Menn: 60 890
Kvinner: 52 400
Lønnsforskjell: 8 490 kroner i måneden

47. Brannkonstabler
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 86 prosent
Menn: 48 140
Kvinner: 41 440
Lønnsforskjell: 6 700 kroner i måneden

48. Regnskapsførere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 86 prosent
Menn: 53 970
Kvinner: 46 530
Lønnsforskjell: 7 440 kroner i måneden

49. Ernæringsfysiologer
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 86 prosent
Menn: 56 100
Kvinner: 48 420
Lønnsforskjell: 7 680 kroner i måneden

50. Anleggsmaskin- og industrimekanikere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 86 prosent
Menn: 41 080
Kvinner: 35 470
Lønnsforskjell: 5 610 kroner i måneden

51. Sivilingeniører (kjemi)
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 86 prosent
Menn: 67 280
Kvinner: 58 140
Lønnsforskjell: 9 140 kroner i måneden

52. Resepsjonister (ekskl. hotell)
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 86 prosent
Menn: 37 840
Kvinner: 32 710
Lønnsforskjell: 5 130 kroner i måneden

53. Flygeledere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 87 prosent
Menn: 85 410
Kvinner: 73 900
Lønnsforskjell: 11 510 kroner i måneden

54. Tele- og IKT-installatører
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 87 prosent
Menn: 34 800
Kvinner: 30 170
Lønnsforskjell: 4 630 kroner i måneden

55. Ledere i skogbruk, gartnerier mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 87 prosent
Menn: 58 220
Kvinner: 50 520
Lønnsforskjell: 7 700 kroner i måneden

56. Montører av elektriske og elektroniske produkter
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 87 prosent
Menn: 40 770
Kvinner: 35 420
Lønnsforskjell: 5 350 kroner i måneden

57. Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 87 prosent
Menn: 70 610
Kvinner: 61 430
Lønnsforskjell: 9 180 kroner i måneden

58. Systemadministratorer
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 87 prosent
Menn: 55 220
Kvinner: 48 070
Lønnsforskjell: 7 150 kroner i måneden

59. Laste- og lossearbeidere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 87 prosent
Menn: 35 110
Kvinner: 30 590
Lønnsforskjell: 4 520 kroner i måneden

60. Salgs- og markedssjefer
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 87 prosent
Menn: 75 570
Kvinner: 65 860
Lønnsforskjell: 9 710 kroner i måneden

61. Slaktere, fiskehandlere mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 87 prosent
Menn: 35 830
Kvinner: 31 250
Lønnsforskjell: 4 580 kroner i måneden

62. Andre juridiske yrker
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 87 prosent
Menn: 67 390
Kvinner: 58 790
Lønnsforskjell: 8 600 kroner i måneden

63. Rørleggere og VVS-montører
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 87 prosent
Menn: 39 830
Kvinner: 34 770
Lønnsforskjell: 5 060 kroner i måneden

64. Selgere (engros)
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 87 prosent
Menn: 53 190
Kvinner: 46 540
Lønnsforskjell: 6 650 kroner i måneden

65. Matematikere, statistikere mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 88 prosent
Menn: 57 720
Kvinner: 50 510
Lønnsforskjell: 7 210 kroner i måneden

66. Legespesialister
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 88 prosent
Menn: 88 980
Kvinner: 77 910
Lønnsforskjell: 11 070 kroner i måneden

67. Andre lærere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 88 prosent
Menn: 49 800
Kvinner: 43 610
Lønnsforskjell: 6 190 kroner i måneden

68. Interiørdesignere og dekoratører
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 88 prosent
Menn: 44 350
Kvinner: 38 990
Lønnsforskjell: 5 360 kroner i måneden

69. Allmennpraktiserende leger
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 88 prosent
Menn: 72 700
Kvinner: 63 930
Lønnsforskjell: 8 770 kroner i måneden

70. Databasedesignere og -administratorer
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 88 prosent
Menn: 59 250
Kvinner: 52 170
Lønnsforskjell: 7 080 kroner i måneden

71. Speditører og befraktere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 88 prosent
Menn: 47 710
Kvinner: 42 080
Lønnsforskjell: 5 630 kroner i måneden

72. Toppledere i interesseorganisasjoner
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 88 prosent
Menn: 64 860
Kvinner: 57 210
Lønnsforskjell: 7 650 kroner i måneden

73. Ledere av sosialomsorg
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 88 prosent
Menn: 57 670
Kvinner: 50 900
Lønnsforskjell: 6 770 kroner i måneden

74. Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 88 prosent
Menn: 52 200
Kvinner: 46 150
Lønnsforskjell: 6 050 kroner i måneden

75. Forsknings- og utviklingsledere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 88 prosent
Menn: 81 370
Kvinner: 72 010
Lønnsforskjell: 9 360 kroner i måneden

76. Personal- og karriererådgivere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 89 prosent
Menn: 59 080
Kvinner: 52 290
Lønnsforskjell: 6 790 kroner i måneden

77. Trenere og idrettsdommere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 89 prosent
Menn: 42 770
Kvinner: 37 900
Lønnsforskjell: 4 870 kroner i måneden

78. Tannleger
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 89 prosent
Menn: 67 990
Kvinner: 60 360
Lønnsforskjell: 7 630 kroner i måneden

79. Gartnere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 89 prosent
Menn: 32 410
Kvinner: 28 780
Lønnsforskjell: 3 630 kroner i måneden

80. Gjenvinningsarbeidere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 89 prosent
Menn: 33 590
Kvinner: 29 840
Lønnsforskjell: 3 750 kroner i måneden

81. Andre ledere av produksjon og tjenesteyting
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 89 prosent
Menn: 70 320
Kvinner: 62 480
Lønnsforskjell: 7 840 kroner i måneden

82. Hjelpearbeidere i anlegg
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 89 prosent
Menn: 36 280
Kvinner: 32 280
Lønnsforskjell: 4 000 kroner i måneden

83. Andre personlige tjenesteytere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 89 prosent
Menn: 39 410
Kvinner: 35 070
Lønnsforskjell: 4 340 kroner i måneden

84. Melke- og husdyrprodusenter
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 89 prosent
Menn: 30 360
Kvinner: 27 090
Lønnsforskjell: 3 270 kroner i måneden

85. Geologer og geofysikere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 89 prosent
Menn: 86 750
Kvinner: 77 410
Lønnsforskjell: 9 340 kroner i måneden

86. Ambulansepersonell
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 89 prosent
Menn: 44 590
Kvinner: 39 820
Lønnsforskjell: 4 770 kroner i måneden

87. Personalsjefer
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 89 prosent
Menn: 82 710
Kvinner: 73 900
Lønnsforskjell: 8 810 kroner i måneden

88. Metalldreiere mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 89 prosent
Menn: 37 310
Kvinner: 33 360
Lønnsforskjell: 3 950 kroner i måneden

89. Hotellsjefer
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 89 prosent
Menn: 50 510
Kvinner: 45 190
Lønnsforskjell: 5 320 kroner i måneden

90. Servicemedarbeidere (bensinstasjon)
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 90 prosent
Menn: 30 960
Kvinner: 27 740
Lønnsforskjell: 3 220 kroner i måneden

91. Tømrere og snekkere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 90 prosent
Menn: 35 690
Kvinner: 32 040
Lønnsforskjell: 3 650 kroner i måneden

92. Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 90 prosent
Menn: 82 390
Kvinner: 74 070
Lønnsforskjell: 8 320 kroner i måneden

93. Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 90 prosent
Menn: 67 480
Kvinner: 60 730
Lønnsforskjell: 6 750 kroner i måneden

94. Meteorologer
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 90 prosent
Menn: 54 030
Kvinner: 48 650
Lønnsforskjell: 5 380 kroner i måneden

95. Lokomotiv og T-baneførere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 90 prosent
Menn: 56 150
Kvinner: 50 680
Lønnsforskjell: 5 470 kroner i måneden

96. Butikkavdelingssjefer
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 90 prosent
Menn: 41 110
Kvinner: 37 130
Lønnsforskjell: 3 980 kroner i måneden

97. Bygningsingeniører
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 90 prosent
Menn: 53 900
Kvinner: 48 760
Lønnsforskjell: 5 140 kroner i måneden

98. Anleggsmaskinførere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 90 prosent
Menn: 39 660
Kvinner: 35 880
Lønnsforskjell: 3 780 kroner i måneden

99. Sivilingeniører (elektronikk)
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 91 prosent
Menn: 67 560
Kvinner: 61 160
Lønnsforskjell: 6 400 kroner i måneden

100. Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 91 prosent
Menn: 39 550
Kvinner: 35 810
Lønnsforskjell: 3 740 kroner i måneden

«Kaksedagen»: Norske toppsjefer har allerede tjent en gjennomsnittlig årslønn

101. Sivilingeniører (bygg og anlegg)
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 91 prosent
Menn: 63 660
Kvinner: 57 750
Lønnsforskjell: 5 910 kroner i måneden

102. Møbelsnekkere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 91 prosent
Menn: 34 810
Kvinner: 31 640
Lønnsforskjell: 3 170 kroner i måneden

103. Forfattere mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 91 prosent
Menn: 55 740
Kvinner: 50 670
Lønnsforskjell: 5 070 kroner i måneden

104. Informasjonsrådgivere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 91 prosent
Menn: 53 210
Kvinner: 48 400
Lønnsforskjell: 4 810 kroner i måneden

105. Psykologer
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 91 prosent
Menn: 56 880
Kvinner: 51 760
Lønnsforskjell: 5 120 kroner i måneden

106. Teknikere innen radio og tv
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 91 prosent
Menn: 44 200
Kvinner: 40 240
Lønnsforskjell: 3 960 kroner i måneden

107. Protese- og tannteknikere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 91 prosent
Menn: 45 550
Kvinner: 41 470
Lønnsforskjell: 4 080 kroner i måneden

108. Hjelpearbeidere i gartneri mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 91 prosent
Menn: 30 800
Kvinner: 28 050
Lønnsforskjell: 2 750 kroner i måneden

109. Politibetjenter mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 91 prosent
Menn: 50 790
Kvinner: 46 280
Lønnsforskjell: 4 510 kroner i måneden

110. Ledere av omsorgstjenester for barn
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 91 prosent
Menn: 55 790
Kvinner: 50 840
Lønnsforskjell: 4 950 kroner i måneden

111. Operatører innen tekstilproduksjon mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 91 prosent
Menn: 36 610
Kvinner: 33 390
Lønnsforskjell: 3 220 kroner i måneden

112. Andre yrker innen offentlig forvaltning
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 91 prosent
Menn: 43 620
Kvinner: 39 830
Lønnsforskjell: 3 790 kroner i måneden

113. Operatører innen treforedling
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 91 prosent
Menn: 35 410
Kvinner: 32 360
Lønnsforskjell: 3 050 kroner i måneden

114. Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 91 prosent
Menn: 27 580
Kvinner: 25 210
Lønnsforskjell: 2 370 kroner i måneden

115. Innkjøpere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 92 prosent
Menn: 51 780
Kvinner: 47 420
Lønnsforskjell: 4 360 kroner i måneden

116. Dataregistrere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 92 prosent
Menn: 44 440
Kvinner: 40 700
Lønnsforskjell: 3 740 kroner i måneden

117. Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 92 prosent
Menn: 59 050
Kvinner: 54 140
Lønnsforskjell: 4 910 kroner i måneden

118. Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 92 prosent
Menn: 69 990
Kvinner: 64 210
Lønnsforskjell: 5 780 kroner i måneden

119. Sivilarkitekter
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 92 prosent
Menn: 61 360
Kvinner: 56 300
Lønnsforskjell: 5 060 kroner i måneden

120. Farmasøyter
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 92 prosent
Menn: 61 640
Kvinner: 56 560
Lønnsforskjell: 5 080 kroner i måneden

121. Sivilingeniører (elkraftteknikk)
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 92 prosent
Menn: 70 280
Kvinner: 64 510
Lønnsforskjell: 5 770 kroner i måneden

122. Landskapsarkitekter
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 92 prosent
Menn: 60 840
Kvinner: 55 870
Lønnsforskjell: 4 970 kroner i måneden

123. Andre hjelpearbeidere i industri
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 92 prosent
Menn: 36 160
Kvinner: 33 230
Lønnsforskjell: 2 930 kroner i måneden

124. Teknikere innen telekom
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 92 prosent
Menn: 42 810
Kvinner: 39 360
Lønnsforskjell: 3 450 kroner i måneden

125. Produkt- og klesdesignere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 92 prosent
Menn: 52 220
Kvinner: 48 050
Lønnsforskjell: 4 170 kroner i måneden

126. Programvareutviklere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 92 prosent
Menn: 58 560
Kvinner: 53 900
Lønnsforskjell: 4 660 kroner i måneden

127. Sjefskokker
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 92 prosent
Menn: 38 400
Kvinner: 35 360
Lønnsforskjell: 3 040 kroner i måneden

128. Andre hjelpearbeidere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 92 prosent
Menn: 34 140
Kvinner: 31 440
Lønnsforskjell: 2 700 kroner i måneden

129. Optikere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 92 prosent
Menn: 48 030
Kvinner: 44 240
Lønnsforskjell: 3 790 kroner i måneden

130. PR- og informasjonssjefer
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 92 prosent
Menn: 67 820
Kvinner: 62 480
Lønnsforskjell: 5 340 kroner i måneden

131. Sivilagronomer mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 92 prosent
Menn: 54 360
Kvinner: 50 080
Lønnsforskjell: 4 280 kroner i måneden

132. Dommere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 92 prosent
Menn: 81 930
Kvinner: 75 490
Lønnsforskjell: 6 440 kroner i måneden

133. Bilvaskere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 92 prosent
Menn: 31 710
Kvinner: 29 220
Lønnsforskjell: 2 490 kroner i måneden

134. Politikere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 92 prosent
Menn: 69 960
Kvinner: 64 550
Lønnsforskjell: 5 410 kroner i måneden

135. Elkraftingeniører
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 92 prosent
Menn: 57 810
Kvinner: 53 360
Lønnsforskjell: 4 450 kroner i måneden

136. Restaurantsjefer
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 92 prosent
Menn: 41 670
Kvinner: 38 470
Lønnsforskjell: 3 200 kroner i måneden

137. Andre programvare- og applikasjonsutviklere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 92 prosent
Menn: 59 200
Kvinner: 54 660
Lønnsforskjell: 4 540 kroner i måneden

138. Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 92 prosent
Menn: 53 200
Kvinner: 49 140
Lønnsforskjell: 4 060 kroner i måneden

139. Kjemikere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 92 prosent
Menn: 67 940
Kvinner: 62 810
Lønnsforskjell: 5 130 kroner i måneden

140. Arbeidsleder, bygg og anlegg
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 92 prosent
Menn: 52 050
Kvinner: 48 130
Lønnsforskjell: 3 920 kroner i måneden

141. Sikkerhetsanalytikere mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 93 prosent
Menn: 60 400
Kvinner: 55 920
Lønnsforskjell: 4 480 kroner i måneden

142. Altmuligmann
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 93 prosent
Menn: 32 800
Kvinner: 30 380
Lønnsforskjell: 2 420 kroner i måneden

143. Ledere av eldreomsorg
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 93 prosent
Menn: 60 230
Kvinner: 55 800
Lønnsforskjell: 4 430 kroner i måneden

144. Operatører innen kjemisk industri
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 93 prosent
Menn: 44 250
Kvinner: 41 000
Lønnsforskjell: 3 250 kroner i måneden

145. Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 93 prosent
Menn: 27 370
Kvinner: 25 380
Lønnsforskjell: 1 990 kroner i måneden

146. Spesialister i pedagogikk
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 93 prosent
Menn: 51 910
Kvinner: 48 160
Lønnsforskjell: 3 750 kroner i måneden

147. Brukerstøtte, IKT
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 93 prosent
Menn: 45 100
Kvinner: 41 850
Lønnsforskjell: 3 250 kroner i måneden

148. Systemanalytikere/-arkitekter
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 93 prosent
Menn: 62 130
Kvinner: 57 670
Lønnsforskjell: 4 460 kroner i måneden

149. Journalister
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 93 prosent
Menn: 51 910
Kvinner: 48 260
Lønnsforskjell: 3 650 kroner i måneden

150. Operatører innen boring mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 93 prosent
Menn: 60 530
Kvinner: 56 290
Lønnsforskjell: 4 240 kroner i måneden

151. Butikkmedarbeidere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 93 prosent
Menn: 32 980
Kvinner: 30 690
Lønnsforskjell: 2 290 kroner i måneden

152. Frisører
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 93 prosent
Menn: 32 340
Kvinner: 30 100
Lønnsforskjell: 2 240 kroner i måneden

153. Overflatebehandlere og lakkerere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 93 prosent
Menn: 36 330
Kvinner: 33 830
Lønnsforskjell: 2 500 kroner i måneden

154. Spesialsykepleiere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 93 prosent
Menn: 51 700
Kvinner: 48 170
Lønnsforskjell: 3 530 kroner i måneden

155. Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 93 prosent
Menn: 51 650
Kvinner: 48 200
Lønnsforskjell: 3 450 kroner i måneden

156. Bartendere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 93 prosent
Menn: 29 400
Kvinner: 27 460
Lønnsforskjell: 1 940 kroner i måneden

157. Bud mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 93 prosent
Menn: 34 360
Kvinner: 32 110
Lønnsforskjell: 2 250 kroner i måneden

158. Grafiske- og multimediadesignere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 93 prosent
Menn: 46 810
Kvinner: 43 760
Lønnsforskjell: 3 050 kroner i måneden

159. Biologer, botanikere, zoologer mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 94 prosent
Menn: 57 690
Kvinner: 53 970
Lønnsforskjell: 3 720 kroner i måneden

160. Vaktmestre
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 94 prosent
Menn: 37 490
Kvinner: 35 080
Lønnsforskjell: 2 410 kroner i måneden

161. Operatører innen plastprodukter
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 94 prosent
Menn: 35 730
Kvinner: 33 440
Lønnsforskjell: 2 290 kroner i måneden

162. Arealplanleggere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 94 prosent
Menn: 54 320
Kvinner: 50 920
Lønnsforskjell: 3 400 kroner i måneden

163. Befal med sersjant grad
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 94 prosent
Menn: 41 020
Kvinner: 38 470
Lønnsforskjell: 2 550 kroner i måneden

164. Kjøreskolelærere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 94 prosent
Menn: 43 490
Kvinner: 40 820
Lønnsforskjell: 2 670 kroner i måneden

165. Kontormedarbeidere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 94 prosent
Menn: 40 430
Kvinner: 37 960
Lønnsforskjell: 2 470 kroner i måneden

166. Skattefunksjonærer
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 94 prosent
Menn: 41 270
Kvinner: 38 760
Lønnsforskjell: 2 510 kroner i måneden

167. Egg- og fjærfeprodusenter
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 94 prosent
Menn: 33 360
Kvinner: 31 380
Lønnsforskjell: 1 980 kroner i måneden

168. Tekniske tegnere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 94 prosent
Menn: 49 850
Kvinner: 46 910
Lønnsforskjell: 2 940 kroner i måneden

169. Konduktører
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 94 prosent
Menn: 50 740
Kvinner: 47 810
Lønnsforskjell: 2 930 kroner i måneden

170. Arbeidsleder, industri
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 94 prosent
Menn: 46 800
Kvinner: 44 100
Lønnsforskjell: 2 700 kroner i måneden

171. Arbeidsformidlere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 94 prosent
Menn: 40 880
Kvinner: 38 530
Lønnsforskjell: 2 350 kroner i måneden

172. Operatører innen næringsmiddelproduksjon
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 94 prosent
Menn: 35 600
Kvinner: 33 590
Lønnsforskjell: 2 010 kroner i måneden

173. Flyverter, båtverter mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 95 prosent
Menn: 38 550
Kvinner: 36 450
Lønnsforskjell: 2 100 kroner i måneden

174. Kosmetologer mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 95 prosent
Menn: 34 390
Kvinner: 32 520
Lønnsforskjell: 1 870 kroner i måneden

175. Fysioterapeuter
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 95 prosent
Menn: 43 140
Kvinner: 40 810
Lønnsforskjell: 2 330 kroner i måneden

176. Logistikkmedarbeidere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 95 prosent
Menn: 45 440
Kvinner: 43 010
Lønnsforskjell: 2 430 kroner i måneden

177. Regnskapsmedarbeidere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 95 prosent
Menn: 44 700
Kvinner: 42 330
Lønnsforskjell: 2 370 kroner i måneden

178. Reiseledere og guider
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 95 prosent
Menn: 32 490
Kvinner: 30 770
Lønnsforskjell: 1 720 kroner i måneden

179. Renovasjonsarbeidere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 95 prosent
Menn: 35 530
Kvinner: 33 650
Lønnsforskjell: 1 880 kroner i måneden

180. Tollere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 95 prosent
Menn: 40 690
Kvinner: 38 570
Lønnsforskjell: 2 120 kroner i måneden

181. Hjelpearbeidere i bygg
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 95 prosent
Menn: 32 720
Kvinner: 31 020
Lønnsforskjell: 1 700 kroner i måneden

182. Fengselsbetjenter
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 95 prosent
Menn: 41 300
Kvinner: 39 160
Lønnsforskjell: 2 140 kroner i måneden

183. Vektere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 95 prosent
Menn: 35 580
Kvinner: 33 750
Lønnsforskjell: 1 830 kroner i måneden

184. Håndpakkere mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 95 prosent
Menn: 35 600
Kvinner: 33 770
Lønnsforskjell: 1 830 kroner i måneden

185. Varepåfyllere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 95 prosent
Menn: 30 550
Kvinner: 28 990
Lønnsforskjell: 1 560 kroner i måneden

186. Andre ingeniører
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 95 prosent
Menn: 55 280
Kvinner: 52 490
Lønnsforskjell: 2 790 kroner i måneden

187. Radiografer mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 95 prosent
Menn: 45 120
Kvinner: 42 850
Lønnsforskjell: 2 270 kroner i måneden

188. Rådgivere innen sosiale fagfelt
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 95 prosent
Menn: 44 470
Kvinner: 42 280
Lønnsforskjell: 2 190 kroner i måneden

189. Regissører
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 95 prosent
Menn: 52 830
Kvinner: 50 230
Lønnsforskjell: 2 600 kroner i måneden

190. Sykepleiere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 95 prosent
Menn: 46 840
Kvinner: 44 560
Lønnsforskjell: 2 280 kroner i måneden

191. Reisebyråmedarbeidere mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 95 prosent
Menn: 39 980
Kvinner: 38 130
Lønnsforskjell: 1 850 kroner i måneden

192. Bioingeniører
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 95 prosent
Menn: 43 700
Kvinner: 41 680
Lønnsforskjell: 2 020 kroner i måneden

193. Transportfunksjonærer
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 95 prosent
Menn: 41 200
Kvinner: 39 300
Lønnsforskjell: 1 900 kroner i måneden

194. Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 96 prosent
Menn: 59 740
Kvinner: 57 060
Lønnsforskjell: 2 680 kroner i måneden

195. Agroteknikere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 96 prosent
Menn: 44 500
Kvinner: 42 530
Lønnsforskjell: 1 970 kroner i måneden

196. Telefon- og nettselgere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 96 prosent
Menn: 37 500
Kvinner: 35 840
Lønnsforskjell: 1 660 kroner i måneden

197. Operatører innen metallurgiske prosessfag
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 96 prosent
Menn: 37 870
Kvinner: 36 200
Lønnsforskjell: 1 670 kroner i måneden

198. Renholdsledere i virksomheter
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 96 prosent
Menn: 38 540
Kvinner: 36 850
Lønnsforskjell: 1 690 kroner i måneden

199. Intervjuere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 96 prosent
Menn: 27 070
Kvinner: 25 890
Lønnsforskjell: 1 180 kroner i måneden

200. Lagermedarbeidere og material-forvaltere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 96 prosent
Menn: 38 180
Kvinner: 36 520
Lønnsforskjell: 1 660 kroner i måneden

Hvem blir rike i Norge i dag?

201. Lastebil- og trailersjåfører
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 96 prosent
Menn: 36 570
Kvinner: 35 010
Lønnsforskjell: 1 560 kroner i måneden

202. Sivilingeniører (industri og produksjon)
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 96 prosent
Menn: 57 340
Kvinner: 54 920
Lønnsforskjell: 2 420 kroner i måneden

203. Ledere av utdanning og undervisning
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 96 prosent
Menn: 59 170
Kvinner: 56 690
Lønnsforskjell: 2 480 kroner i måneden

204. Ledere av olje- og gassutvinning mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 96 prosent
Menn: 107 770
Kvinner: 103 260
Lønnsforskjell: 4 510 kroner i måneden

205. Andre sikkerhetsarbeidere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 96 prosent
Menn: 32 470
Kvinner: 31 140
Lønnsforskjell: 1 330 kroner i måneden

206. Driftsteknikere, IKT
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 96 prosent
Menn: 51 080
Kvinner: 49 000
Lønnsforskjell: 2 080 kroner i måneden

207. Arkivarer og kuratorer
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 96 prosent
Menn: 44 940
Kvinner: 43 170
Lønnsforskjell: 1 770 kroner i måneden

208. Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 96 prosent
Menn: 41 960
Kvinner: 40 330
Lønnsforskjell: 1 630 kroner i måneden

209. Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 96 prosent
Menn: 27 320
Kvinner: 26 260
Lønnsforskjell: 1 060 kroner i måneden

210. Rådgivere innen kompetanseutvikling
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 96 prosent
Menn: 54 750
Kvinner: 52 700
Lønnsforskjell: 2 050 kroner i måneden

211. Bil-, drosje- og varebilførere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 96 prosent
Menn: 33 160
Kvinner: 31 920
Lønnsforskjell: 1 240 kroner i måneden

212. Operatører innen glass- og keramisk produksjon
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 96 prosent
Menn: 35 900
Kvinner: 34 580
Lønnsforskjell: 1 320 kroner i måneden

213. Andre salgsmedarbeidere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 96 prosent
Menn: 36 740
Kvinner: 35 410
Lønnsforskjell: 1 330 kroner i måneden

214. Servitører
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 96 prosent
Menn: 29 220
Kvinner: 28 170
Lønnsforskjell: 1 050 kroner i måneden

215. Vernepleiere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 96 prosent
Menn: 44 530
Kvinner: 42 930
Lønnsforskjell: 1 600 kroner i måneden

216. Møbeltapetserere mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 96 prosent
Menn: 36 570
Kvinner: 35 260
Lønnsforskjell: 1 310 kroner i måneden

217. Sveisere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 96 prosent
Menn: 38 280
Kvinner: 36 930
Lønnsforskjell: 1 350 kroner i måneden

218. Sentralbordoperatører
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 97 prosent
Menn: 36 190
Kvinner: 34 950
Lønnsforskjell: 1 240 kroner i måneden

219. Yrkesfaglærere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 97 prosent
Menn: 46 060
Kvinner: 44 490
Lønnsforskjell: 1 570 kroner i måneden

220. Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 97 prosent
Menn: 61 550
Kvinner: 59 610
Lønnsforskjell: 1 940 kroner i måneden

221. Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk)
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 97 prosent
Menn: 28 290
Kvinner: 27 420
Lønnsforskjell: 870 kroner i måneden

222. Lønningsmedarbeidere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 97 prosent
Menn: 45 210
Kvinner: 43 820
Lønnsforskjell: 1 390 kroner i måneden

223. Billettselgere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 97 prosent
Menn: 37 050
Kvinner: 35 940
Lønnsforskjell: 1 110 kroner i måneden

224. Spesiallærere / spesialpedagoger
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 97 prosent
Menn: 45 390
Kvinner: 44 070
Lønnsforskjell: 1 320 kroner i måneden

225. Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 97 prosent
Menn: 42 180
Kvinner: 40 970
Lønnsforskjell: 1 210 kroner i måneden

226. Kokker
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 97 prosent
Menn: 33 180
Kvinner: 32 240
Lønnsforskjell: 940 kroner i måneden

227. Ledere av logistikk og transport mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 97 prosent
Menn: 64 400
Kvinner: 62 640
Lønnsforskjell: 1 760 kroner i måneden

228. Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 97 prosent
Menn: 40 760
Kvinner: 39 680
Lønnsforskjell: 1 080 kroner i måneden

229. Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 97 prosent
Menn: 68 230
Kvinner: 66 480
Lønnsforskjell: 1 750 kroner i måneden

230. Geistlige yrker
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 98 prosent
Menn: 49 910
Kvinner: 48 810
Lønnsforskjell: 1 100 kroner i måneden

231. Operatører innen trelastproduksjon
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 98 prosent
Menn: 34 040
Kvinner: 33 290
Lønnsforskjell: 750 kroner i måneden

232. Inkassomedarbeidere mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 98 prosent
Menn: 40 210
Kvinner: 39 350
Lønnsforskjell: 860 kroner i måneden

233. Religiøse yrker
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 98 prosent
Menn: 38 900
Kvinner: 38 080
Lønnsforskjell: 820 kroner i måneden

234. Ergoterapeuter
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 98 prosent
Menn: 40 710
Kvinner: 39 920
Lønnsforskjell: 790 kroner i måneden

235. Kundesentermedarbeidere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 98 prosent
Menn: 38 150
Kvinner: 37 410
Lønnsforskjell: 740 kroner i måneden

236. Saksbehandlere innen sosiale ytelser
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 98 prosent
Menn: 38 190
Kvinner: 37 490
Lønnsforskjell: 700 kroner i måneden

237. Gull- og sølvsmeder, gravører mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 98 prosent
Menn: 36 400
Kvinner: 35 750
Lønnsforskjell: 650 kroner i måneden

238. Andre pleiemedarbeidere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 98 prosent
Menn: 35 000
Kvinner: 34 380
Lønnsforskjell: 620 kroner i måneden

239. Hjemmehjelper
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 98 prosent
Menn: 34 100
Kvinner: 33 510
Lønnsforskjell: 590 kroner i måneden

240. Landmålere, kartografer mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 98 prosent
Menn: 50 330
Kvinner: 49 460
Lønnsforskjell: 870 kroner i måneden

241. Renholdere i virksomheter
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 98 prosent
Menn: 32 450
Kvinner: 31 890
Lønnsforskjell: 560 kroner i måneden

242. Kundebehandlere, bank og postkontor
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 98 prosent
Menn: 37 680
Kvinner: 37 100
Lønnsforskjell: 580 kroner i måneden

243. Malere og byggtapetserere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 98 prosent
Menn: 35 340
Kvinner: 34 800
Lønnsforskjell: 540 kroner i måneden

244. Arkivassistenter
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 99 prosent
Menn: 40 490
Kvinner: 39 920
Lønnsforskjell: 570 kroner i måneden

245. Grunnskolelærere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 99 prosent
Menn: 45 070
Kvinner: 44 440
Lønnsforskjell: 630 kroner i måneden

246. Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 99 prosent
Menn: 28 160
Kvinner: 27 770
Lønnsforskjell: 390 kroner i måneden

247. Maskiningeniører
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 99 prosent
Menn: 52 950
Kvinner: 52 230
Lønnsforskjell: 720 kroner i måneden

248. Skuespillere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 99 prosent
Menn: 41 810
Kvinner: 41 260
Lønnsforskjell: 550 kroner i måneden

249. Andre yrker innen estetiske fag
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 99 prosent
Menn: 44 260
Kvinner: 43 730
Lønnsforskjell: 530 kroner i måneden

250. Hotellresepsjonister
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 99 prosent
Menn: 29 780
Kvinner: 29 440
Lønnsforskjell: 340 kroner i måneden

251. Førtrykkere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 99 prosent
Menn: 39 430
Kvinner: 39 020
Lønnsforskjell: 410 kroner i måneden

252. Dirigenter, komponister, musikere og sangere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 99 prosent
Menn: 46 450
Kvinner: 46 180
Lønnsforskjell: 270 kroner i måneden

253. Bingoverter, bookmakere mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 99 prosent
Menn: 30 690
Kvinner: 30 520
Lønnsforskjell: 170 kroner i måneden

Disse yrkene har tilnærmet likt lønnsnivå for kvinner og menn:

1. Lektorer mv. (videregående skole)
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 100 prosent
Menn: 48 130
Kvinner: 47 930
Lønnsforskjell: menn tjener 200 kroner mer i måneden

2. Andre helseyrker
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 100 prosent
Menn: 39 900
Kvinner: 39 830
Lønnsforskjell: menn tjener 70 kroner mer i måneden

3. Bussjåfører og trikkeførere
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 100 prosent
Menn: 35 830
Kvinner: 35 780
Lønnsforskjell: menn tjener 50 kroner mer i måneden

4. Ledere av industriproduksjon mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 100 prosent
Menn: 68 970
Kvinner: 69 010
Lønnsforskjell: kvinner tjener 40 kroner mer i måneden

5. Ledere av IKT-enheter
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 100 prosent
Menn: 76 240
Kvinner: 76 400
Lønnsforskjell: kvinner tjener 160 kroner mer i måneden

6. Sports- og aktivitetsinstruktører
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 100 prosent
Menn: 35 540
Kvinner: 35 620
Lønnsforskjell: kvinner tjener 80 kroner mer i måneden

7. Oversettere, tolker mv.
Kvinnelønna i prosent av en manns lønn: 100 prosent
Menn: 40 020
Kvinner: 40 150
Lønnsforskjell: kvinner tjener 130 kroner mer i måneden

I disse yrkene tjener kvinner mer:

8. Elektronikkingeniører
Mannslønna i prosent av en kvinnes lønn: 99 prosent
Menn: 56 620
Kvinner: 56 920
Lønnsforskjell: 300 kroner i måneden

9. Renseri- og vaskerimaskinoperatører
Mannslønna i prosent av en kvinnes lønn: 99 prosent
Menn: 31 200
Kvinner: 31 490
Lønnsforskjell: 290 kroner i måneden

10. Postbud og postsorterere
Mannslønna i prosent av en kvinnes lønn: 99 prosent
Menn: 35 080
Kvinner: 35 430
Lønnsforskjell: 350 kroner i måneden

11. Toppledere i offentlig administrasjon
Mannslønna i prosent av en kvinnes lønn: 99 prosent
Menn: 94 610
Kvinner: 95 560
Lønnsforskjell: 950 kroner i måneden

12. Andre musikklærere
Mannslønna i prosent av en kvinnes lønn: 99 prosent
Menn: 43 450
Kvinner: 43 960
Lønnsforskjell: 510 kroner i måneden

13. Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.
Mannslønna i prosent av en kvinnes lønn: 99 prosent
Menn: 31 440
Kvinner: 31 830
Lønnsforskjell: 390 kroner i måneden

14. Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere
Mannslønna i prosent av en kvinnes lønn: 98 prosent
Menn: 40 510
Kvinner: 41 250
Lønnsforskjell: 740 kroner i måneden

15. Helsefagarbeidere
Mannslønna i prosent av en kvinnes lønn: 98 prosent
Menn: 38 200
Kvinner: 38 910
Lønnsforskjell: 710 kroner i måneden

16. Førskolelærere
Mannslønna i prosent av en kvinnes lønn: 98 prosent
Menn: 38 580
Kvinner: 39 370
Lønnsforskjell: 790 kroner i måneden

17. Skoleassistenter
Mannslønna i prosent av en kvinnes lønn: 98 prosent
Menn: 31 390
Kvinner: 32 080
Lønnsforskjell: 690 kroner i måneden

18. Rådgivere/forskere, humanistiske fag
Mannslønna i prosent av en kvinnes lønn: 98 prosent
Menn: 42 610
Kvinner: 43 590
Lønnsforskjell: 980 kroner i måneden

19. Audiografer og logopeder
Mannslønna i prosent av en kvinnes lønn: 98 prosent
Menn: 41 240
Kvinner: 42 210
Lønnsforskjell: 970 kroner i måneden

20. Reseptarer
Mannslønna i prosent av en kvinnes lønn: 96 prosent
Menn: 40 970
Kvinner: 42 470
Lønnsforskjell: 1 500 kroner i måneden

21. Andre opplysningsmedarbeidere
Mannslønna i prosent av en kvinnes lønn: 96 prosent
Menn: 37 230
Kvinner: 38 760
Lønnsforskjell: 1 530 kroner i måneden

22. Kjøkkenassistenter
Mannslønna i prosent av en kvinnes lønn: 95 prosent
Menn: 28 030
Kvinner: 29 430
Lønnsforskjell: 1 400 kroner i måneden

23. Informasjonsskrankemedarbeidere
Mannslønna i prosent av en kvinnes lønn: 94 prosent
Menn: 36 080
Kvinner: 38 440
Lønnsforskjell: 2 360 kroner i måneden

24. Helsesekretærer
Mannslønna i prosent av en kvinnes lønn: 93 prosent
Menn: 32 480
Kvinner: 34 770
Lønnsforskjell: 2 290 kroner i måneden

25. Industrisyere
Mannslønna i prosent av en kvinnes lønn: 90 prosent
Menn: 30 160
Kvinner: 33 360
Lønnsforskjell: 3 200 kroner i måneden

26. Serviceelektronikere
Mannslønna i prosent av en kvinnes lønn: 90 prosent
Menn: 40 650
Kvinner: 45 300
Lønnsforskjell: 4 650 kroner i måneden

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy