Lønnsoppgjør i stat og kommune:

Mindre enn et døgn igjen i lønnsforhandlinger for 650.000 offentlig ansatte

Forhandlingsledere på vei inn til kravsoverlevering i statsoppgjøret i forrige uke. Fra venstre: Pål N. Arnesen fra YS Stat, Anders Kvam fra Akademikerne og LO Stats leder Egil André Aas.

Forhandlingsledere på vei inn til kravsoverlevering i statsoppgjøret i forrige uke. Fra venstre: Pål N. Arnesen fra YS Stat, Anders Kvam fra Akademikerne og LO Stats leder Egil André Aas.

Ole Palmstrøm

Om få timer løper fristen ut i lønnsforhandlingene for ansatte i staten og alle kommuner rundt om i landet. Forhandlingene omfatter 650.000 offentlig ansatte.

2019043008591620190430085800

Om det ikke blir enighet, må partene møte til mekling hos Riksmekleren. En eventuell streik starter først om en snau måned, fredag 24. mai.

I dag jobber det 491.000 ansatte i forskjellige virksomheter i kommunene. Dette er inkludert omkring 50.000 i Oslo kommune. I tillegg er omkring 165.000 ansatte i staten i full gang med sine lønnsforhandlinger.

Barnehageansatte Vivie vil ha 70.000 kroner mer i lønn

p

De nåværende forhandlingene gjelder ikke dem som jobber i statlige helseforetak. Her er det allerede brudd.

{f1}

Trøbbel med pensjon

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Mellomoppgjør handler normalt bare om lønn. I år blir oppgjøret imidlertid mer omfattende fordi det er uenigheter om den nye tjenestepensjonsordningen.

– For de statsansatte er det satt et tak på hva som teller med som pensjonsgivende inntekt av de faste og variable lønnstilleggene. Denne delen av lønna utgjør en stor del av inntekten for mange, og det er viktig å få pensjonsopptjening for dette, sier leder Merete Norheim Morken i forhandlingsseksjonen i Delta som er tilsluttet hovedorganisasjonen YS.

Når er «mitt» lønnsoppgjør? Her er datoene du bør merke deg

p

For dem som jobber i kommunene er det ikke satt et tilsvarende tak, heller ikke for ansatte i helseforetakene, her blir alle slike tillegg regnet inn i det totale pensjonsgrunnlaget. I kommunesektoren er utfordringen i forhandlingene hvordan den nye avtalen om offentlig tjenestepensjon skal tilpasses inn tariffavtalen.

Pensjon var også grunnen til at det allerede er brudd i forhandlingene i helseforetakene. Her står striden om man skal få beregnet pensjon selv om man jobber i en stilling som er mindre enn 20 prosent.

{f2}

Meklingsfrist 23. mai

Blir det ikke enighet under forhandlingen, må partene møte til mekling. Meklingsfristen er satt til 23. mai ved midnatt, og en eventuell streik i offentlig sektor eller deler av offentlig sektor vil starte fredag 24. mai.

Single Maren (27) har ikke råd til egen bolig: Fagbevegelsen vil ha kommunal bolig til folk med vanlig lønn

p

– Vi fortsetter forhandlingene for fullt og jobber fram mot fristen. Målet er å bli enige, men vi forbereder også på det motsatte, sier kommunikasjonsansvarlig Stein Syrstad i LO stat.

De statsansatte har sittet i forhandlinger siden 23. april. De kommunalt ansatte har forhandlet siden 11. april og Oslo kommune, som er et eget tariffområde, begynte forhandlinger 25. april. Felles for alle er at forhandlingsfristen går ut ved midnatt natt til 1. mai.

Hvordan et eventuelt streikeuttak vil se ut, er foreløpig ikke kjent.

(©NTB)

helle.hoiness@ntb.no

Fakta om kommuneoppgjøret

* Lønnsoppgjøret i kommunal sektor omfatter om lag 491.000 ansatte i forskjellige virksomheter i kommunene, inkludert Oslo.

* 39 prosent jobber innenfor helse- og sosialsektoren, 33 prosent er i skolesektoren og 10 prosent jobber innenfor barnehagesektoren.

* I henhold til frontfagsmodellen er lønnstillegget på 3,2 prosent som ble framforhandlet mellom LO, YS og NHO i privat sektor, normgivende for oppgjøret i kommunesektoren.

* I år er det såkalt mellomoppgjør, der det vanligvis kun forhandles om lønn. Denne gangen står imidlertid også pensjon på menyen.

* Kommuneoppgjøret startet formelt med kravoverlevering i Kommunenes Hus torsdag 11. april. Partene på arbeidstakersiden er LO kommune, YS kommune, Unio kommune og Akademikerne kommune. Kommunenes interesseorganisasjon KS representerer arbeidsgiversiden.

* Frist for enighet i kommuneoppgjøret er 30. april. Blir det ikke enighet, går oppgjøret til mekling med frist natt til 24. mai. Blir det ikke enighet da heller, blir det streik.

Fakta om oppgjøret i staten

* De fire hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne forhandler på vegne av sine medlemmer i staten. Arbeidsgiversiden er representert ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

* Det jobber omkring 166.000 i staten.

* De fire sammenslutningen har noe forskjellige posisjoner. LO har likelønn samt utjevning av forskjeller mellom høyt- og lavtlønte øverst på sin kravliste, mens Akademikerne krever et solid lønnsløft for dem med høy utdanning.

* Den store utfordringen i år er ventet å bli pensjonsspørsmålet. For de statsansatte er det satt et tak på 66.000 kroner for hva som teller med som pensjonsgivende inntekt av de faste og variable lønnstilleggene. Dette taket eksisterer ikke for ansatte i kommunene.

* Forhandlingsfrist er midnatt natt til 1. mai. Blir det ikke enighet må partene møte til mekling, og fristen er natt til 24. mai. En streik kan starte samme morgen om det blir brudd.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy