Lønn:

Så mye økte årslønna i fjor

Norges bank

I fjor var en gjennomsnittlig årslønn på 551.800 kroner. Det er en økning på tre prosent fra året før.

2019031909180020190410203756

tormod@lomedia.no

Det er Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk som viser at årslønna i gjennomsnitt økte med 15.900 kroner i fjor.

Samtidig steg prisene på varer og tjenester med 2,7 prosent, ifølge SSBs konsumprisindeks. Dermed blir den reelle lønnsveksten 0,3 prosent i gjennomsnitt med utgangspunkt i de nye tallene.

Dette er snittlønna i over 300 yrker

Høyest vekst i privat sektor

Høyest vekst i årslønna hadde de som jobber i privat sektor og offentlig eide foretak, med en gjennomsnittslønn på oppunder 560.000 kroner. Det utgjør en vekst på tre prosent fra året før.

Saken fortsetter under tabellen.

Ansatte i statsforvaltninga tjente oppunder 595.000 kroner i snitt, og hadde en lønnsvekst på 2,9 prosent fra året før. Ansatte i kommuneforvaltninga tjente i snitt oppunder 500.000 kroner, og hadde en lønnsvekst på 2,8 prosent fra året før.

Den nye sjefen mente de ansatte i barnehagen tjente for lite. Da ordnet han tariffavtale

SSB trekker fram at ansatte i statsforvaltninga ofte har lengre og mer spesialisert utdanning, men at det samme gjelder mange i kommunene, som likevel ikke har like høy lønn.

Saken fortsetter under tabellen.

Faktisk utbetalt lønn

Tallene for gjennomsnittlig årslønn er satt sammen ved å legge sammen månedslønn for alle månedene i kalenderåret. Den omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser, opplyser SSB. Den omfatter imidlertid ikke overtidsgodtgjørelse. Tallene er hentet fra den såkalte a-ordninga, som viser hva arbeidsgivere faktisk har utbetalt i lønn til ansatte.

Årslønna i denne statistikken avviker litt fra gjennomsnittlig årslønn i nasjonalregnskapet, som ble offentliggjort i februar. Det er fordi sistnevnte tar opp i seg noen flere faktorer, opplyser SSB overfor FriFagbevegelse. På sikt vil tallene likevel være ganske like.

Teknisk beregningsutvalg lager rapportene som partene er enige om skal være grunnlaget for lønnsoppgjøret i år. De bruker tall fra både nasjonalregnskapet og lønnsstatistikken En rapport med foreløpige tall kom i februar. De jobber nå med å ferdigstille en ny rapport til slutten av mars, som vil inneholde oppdaterte tall.

Disse yrkene mistet kjøpekraft i 2018

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy