Avverget busstreik i Nettbuss

Øystein Gudbrands har vært LO Stats forhandlingsleder under meklingen i Nettbuss.

Øystein Gudbrands har vært LO Stats forhandlingsleder under meklingen i Nettbuss.

Ole Palmstrøm

Også i Nettbuss er det enighet om et slitertillegg – på linje med det som ble avtalt mellom LO og NHO. Dermed blir det ingen streik – og fortsatt en lik bussbransjeavtale.

2018041109133420180411091044

morten.hansen@lomedia.no

Drøyt to timer på overtid ble partene i enige om en avtale i meklingen i Nettbuss. Dermed er en streik avverget og bussbransjeavtalen sikret.

– Vi har fått en løsning tilsvarende den i privat sektor, både på lønn, AFP og slitertillegget, sier LO Stats forhandlingsleder Øystein Gudbrands.

Spekterforhandlingene ble avsluttet natt til tirsdag – med et slitertillegg på plass

Skapte trøbbel i Spekter-området.

Mens LO og NHO meklet på overtid hos Riksmekleren sist søndag formiddag, benket LO Stats og Spekters delegasjoner seg til mekling i Nettbuss på Thon Hotel Opera i Oslo. Kravene var de samme som i meklingen mellom LO og NHO.

Da LO og NHO var ferdigmeklet, hadde de gitt LO Stat, Spekter og Riksmekleren en nøtt å knekke.

For i meklingsløsningen mellom LO og NHO lå et slitertillegg. Dette tillegget erstatter det som i dag er dekket opp av Sluttvederlagsordningen (se faktaboks). Slitertillegget kommer i tillegg til å tette hullene i AFP-ordningen.

Slitertillegget er tenkt for de som ikke kan kombinere avtalefestet pensjon med å jobbe ved siden av. For å være omfattet må man være ansatt i tariffbundne bedrifter innen områder som er omfattet av Sluttvederlagsordningen.

Enighet i sentrale Spekter-forhandlinger

Problemet i Nettbuss er at det finnes ikke noen sluttvederlagsordning i Spekter. Det er ikke noe fond som kan dekke kostnadene ved et slitertillegg.

Dermed ble meklingen i Nettbuss satt på vent, til A-delen i Spekter – som startet opp mandag morgen – ble avsluttet. Med et håp om at det ble funnet en løsning på dette i disse sentrale Spekter-forhandlingene.

Så stort blir slitertillegget i privat sektor. Sjekk hvem som får det

Dermed kunne meklingen i Nettbuss fortsette.

– Det A-delen fikk gjennom på AFP og sliterdelen gjorde at vi kunne fortsette meklingen i Nettbuss. Da gjensto det bare å få overført den økonomiske biten fra frontfaget til Nettbuss. Det klarte vi til slutt, sier Gudbrands.

Intensjonen med bussbransjeavtalen

2. nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund, Dag-Einar Sivertsen, er også tilfreds med at det fortsatt er to like bussbransjeavtaler.

– Dette har hele tiden vært hovedintensjonen med parallelliteten mellom Spekter og NHO området, at vi skulle ha tilnærmet likelydende bussavtaler. Det har vi klart å oppnå gjennom denne meklingen, sier Dag-Einar Sivertsen.

Til uravstemning.

Over 2600 medlemmer er omfattet av meklingen i LO-forbundene Norsk Jernbaneforbund, Norsk Transportarbeiderforbund, Fagforbundet, Handel og Kontor samt Forbundet for Ledelse og Teknikk. Nå går meklingsresultatet til uravstemning med frist 27. april.

Saken vil bli oppdatert tirsdag formiddag.

Sluttvederlag

• Ansatte over 50 år som må slutte i bedriften for eksempel på grunn av sviktende helse eller fordi bedriften må nedbemanne, har krav på en engangsutbetaling, hvis bedriftene er omfattet av sluttvederlagsordningen. Forutsetningen for å få sluttvederlag, er at man ikke selv er skyld i oppsigelsen.

• Sluttvederlagsordningen inngår som ett av bilagene i tariffavtalen mellom hoveorganisasjonene.

• Disse organisasjonene deltar i Sluttvederlagsordningen:
- Landsorganisasjonen i Norge (LO)
- Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
- Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
- Virke

- Arbeidsbevegelsens Arbeidsgiverforening
- Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak (SAMFO)
- Arbeidssamvirkenes Landsforening
- Glass– og fasadeforeningen
- Maskinentreprenørenes Forbund
- Norges Lastebileierforbund
- Norges Rederiforbund

Se også sluttvederlag.no

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy