Mette Nord ved forhandlingsstart: – Vi skal forhandle for dem med høyere utdanning til de uten formell kompetanse

Forhandlingene i gang for nær en halv million stillinger i kommunene

FORHANDLINGSSTART: Mette Nord, leder av Fagforbundet og forhandlingsleder for LO Kommune, møtte i dag motparten.

FORHANDLINGSSTART: Mette Nord, leder av Fagforbundet og forhandlingsleder for LO Kommune, møtte i dag motparten.

Bjørn A. Grimstad

Interessene er sprikende og rammene stramme. Nå forhandles det for de ansatte i kommunene.

2018041113220020180411164006

ola.tommeras@fagbladet.no

bjorn.grimstad@fagbladet.no

Klokka 12.00 i dag gikk startskuddet for de store forhandlingene i offentlig sektor, der lønn og arbeidsvilkår for ansatte i norske kommuner blir avgjort. I møtesalen Nordkapp i kommunesektorens organisasjon (KS) er det akkurat lagt fram overordnede krav og tilbud.

Resultatet fra privat sektor forrige uke, legge føringer for rammen i offentlig sektors oppgjør. KS forhandlingsleder, arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø, legger vekt på at rammene i år er stramme og at prioriteringene derfor må bli tøffe.

Vil ha rent kronetillegg i lønnsoppgjøret: – Tariffoppgjøret er det viktigste virkemidlet for fordeling

Berører direkte 163.000 medlemmer

Fagforbundets leder Mette Nord er forhandlingsleder for LO kommune. Hun representerer den mest mangfoldige gruppa.

– Vi skal forhandle for dem med høyere utdanning til de uten formell kompetanse. De er alle avgjørende for at tjenestene i norske kommuner skal fungere, påpekte hun, da forhandlingslederne møtte pressen like før klokka 13 i dag.

Da hadde alle de fire hovedsammenslutningene; LO kommune, Unio kommune, YS kommune og Akademikerne lagt fram sine overordnede krav.

– Vi skal jobbe for at alle får et godt oppgjør, men i dag er det spesielt viktig at lavtlønnede sikres kjøpekraft. Det er en samfunnsoppgave, sa Fagforbundets leder Mette Nord til Fagbladet før forhandlingstart. Hun har 361.000 medlemmer i ryggen.

– De viktigste områdene våre i år, blir likelønn. Selv om det er bedre i det offentlige enn i det private, så har vi en lang vei å gå. I tillegg er deltid en stor utfordring. Vi innretter våre krav i forhold til disse områdene, opplyste hun.

Berører hver femte ansatte

Forhandlingene med KS berører om lønna til 445.000 stillinger som har sentral lønnsdannelse. Det angår 163.000 medlemmer av Fagforbundet direkte.

I hovedtariffoppgjøret er hele hovedtariffavtalen til forhandling. Forhandlingsfristen er 30. april.

– Hver femte arbeidstaker er ansatt i en kommune, påpekte KS forhandlingsleder Tor Arne Gangsø. – Dette er en viktig forhandling.

Unio meldte at de vil jobbe for høyskoleutdannede, og viste til kommunenes rekrutteringsproblemer for gruppen. YS kommune påpekte at økonomien i Norge går så godt, at det må bli et godt oppgjør, mens Akademikerne viste til at lektorer og lærere må prioriteres for å sikre framtidig rekruttering.

Forhandler for ulike grupper

En av de største utfordringene til Fagforbundet er at de skal forhandle lønn og andre goder for en lang rekke yrkesgrupper i kommunene – med til dels ulike interesser.

– Vi organiserer alt fra rådmannen til dem uten formell kompetanse, så vi må sikre at alle får en kjøpekraftsutvikling og rettferdig fordeling, sier Mette Nord.

Vil ha kroner foran prosent

Nord har allerede erklært at hun vil gå inn for at lønnen skal justeres med kronetillegg framfor et prosenttillegg i årets oppgjør. Dette vil komme heldigere ut for dem med lav lønn enn de med høy lønn.

Dermed vil årets lønnsoppgjør kunne bidra til å utjevne de økende lønnsforskjellene i landets kommuner.

– Dette blir stramt

På KS sine nettsider, uttalte forhandlingsleder for kommunene, Tor Arne Gangsø, før start:

– Det er bra for partene i kommunal sektor at LO og NHO nå går ut med en troverdig økonomisk ramme for oppgjøret i privat sektor.

I KS-området er 1,7 prosent av rammen bundet opp allerede før forhandlingene starter gjennom overheng og glidning.

– Det økonomiske handlingsrommet i år er stramt og betyr at alle parter må prioritere sine krav, sier Gangsø.

Rekrutterintg viktig

For KS er det viktig at oppgjøret tar hensyn til kommunesektorens rekrutteringsutfordringer, sier Gangsø.

– Våre medlemmer er i år både tydelige og samstemte i sine prioriteringer og mener blant annet at økninger i betaling for helgearbeid er nødvendig for veien videre mot en heltidskultur i kommunene.

Forhandlingene i KS-sektoren

• Gjelder ansatte i norske kommuner som er organisert i enten LO, YS, Unio eller Akademikerne.

• Forhandlingene berører totalt 445.000 ansatte. Det utgjør hver femte arbeidstaker i samfunnet.

• Forhandlingsleder for LO kommune er Fagforbundets leder Mette Nord. Hun forhandler på vegne av 200.000 LO-medlemmer, hvorav 163.000 fra Fagforbundet.

• Foruten Fagforbundet, består LO kommune av Skolens landsforbund, El&IT og MFO.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy