JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Stor oversikt over vårens lønnsoppgjør

Se hvor mye du fikk i lønnsøkning i 2018

Resultat for flere hundre tusen ansatte – finner du ditt lønnsoppgjør her?

Fotomontasje: Per Flakstad

Fagbladet har samlet resultatene for Fagforbundets medlemmer i vårens tariffoppgjør. Her får du full oversikt og også en oversikt over hvilke oppgjør som fortsatt står igjen.

2018052909442220230821171436

per.flakstad@fagbladet.no

Bortsett fra streik i NRK og mekling mer enn et halvt døgn på overtid i staten, forløp tariffvåren 2018 ganske udramatisk. I det samordnede oppgjøret mellom LO og NHO ble partene enige etter mekling, og i kommunesektoren ble partene enige om en forhandlingsløsning, uten hjelp fra mekler. Det var de godt fornøyd med og stolte av å ha fått til.

De store oppgjørene mellom LO og NHO og mellom LO og kommunene og staten får alltid stor oppmerksomhet. Men de mindre drukner gjerne litt i en stadig mer hektisk nyhetsflom. Her er oversikten over resultatene i oppgjør som er ferdige, og en liste med oppgjør som ennå ikke er forhandlet.

Arrbeider du et sted som ikke er omtalt i artikkelen, men hvor dere har forhandlet denne våren? Ta kontakt på e-postadressen over, så skal vi skrive inn resultatet i oversikten.

Vil du vite mer: Les alle Fagbladets saker om tariffoppgjørene her

LO – NHO (ca. 4200 medlemmer)

Dette var i år et samordnet oppgjør som involverte alle LO-forbund som har avtaler med NHO.

For Fagforbundets medlemmer gjelder oppgjøret ansatte ved private pleieinstitusjoner, frisører, dyrepleiere og klinikkassistenter, ansatte i private ambulansefirmaer, ansatte i Norges Blindeforbund, private asylmottak og i privat barnevern. I tillegg gjelder oppgjøret bussbransjeavtalen og ansatte i busselskaper som har arbeidsgivere organisert i NHO Transport.

Artikkelen fortsetter under bildet:

NHO-direktør Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans Christian Gabrielsen måtte ha hjelp av nå avdøde riksmekler Nils Dalseide (til venstre), men LO og NHO ble til slutt enige om et meklingsresultat.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans Christian Gabrielsen måtte ha hjelp av nå avdøde riksmekler Nils Dalseide (til venstre), men LO og NHO ble til slutt enige om et meklingsresultat.

Håvard Sæbø

Resultat:

• Det generelle lønnstillegget blir på 1 krone i timen fra 1. april 2018, det vil si 1950 kroner i året.

• I tillegg ble det gitt et lavlønnstillegg på kr 2,50 i timen, 4875 kroner i året, totalt 6825 kroner. Lavlønnstillegget går til alle på overenskomster som ligger under 417.7025 kroner som er 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

• Det skal gjennomføres lokale forhandlinger på de fleste overenskomster.

• Partene er også enige om å bruke pengene fra et fond som finansierer dagens sluttvederlagsordning til et slitertillegg som skal fjerne hull i dagens AFP-ordning. De er enige om å samarbeide om en ordning som kan innføres fra 1. januar 2019.

LO Kommune – KS (ca. 163.300 medlemmer)

Ansatte i kommuner og fylkeskommuner.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø og forhandlingsleder Mette Nord i LO Kommune var svært fornøyd med at de klarte å bli enige om et forhandlingsresultat.

Forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø og forhandlingsleder Mette Nord i LO Kommune var svært fornøyd med at de klarte å bli enige om et forhandlingsresultat.

Per Flakstad

Resultat:

• Ansatte uten formell fagutdanning får et generelt tillegg på 5000.

• Ansatte med fagbrev får et generelt tillegg på mellom 5500 og 8000 kroner avhengig av ansiennitet.

• Ansatte med fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning får mellom 6500 og 8500 avhengig av ansiennitet.

• Ansatte med 3-årig høyskole- eller universitetsutdanning får mellom 8500 og 11.000 kroner i generelt tillegg avhengig av ansiennitet.

• Tilleggene er gitt med virkning fra 1. mai.

Lørdags- og søndagstilleggene blir endret fra 1. januar 2019: (Dette gjelder ikke de som har sin arbeidstid regulert i særavtaler, for eksempel brannansatte).

• Fra 0 til 289 timer i året: Minst 53 kroner i timen.

• Fra 290 til 349 timer i året: Minst 100 kroner i timen.

• Mer enn 350 timer i året: Minst 150 kroner i timen.

Kveldstillegget blir også endret fra 1. januar neste år. Alle får et tillegg på minst 56 kroner i timen.

Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) – Oslo kommune (Ca. 15.200 medlemmer)

Ansatte i Oslo kommune.

Resultat:

• Oppgjøret gir Fagforbundets medlemmer minst 1,75 prosent, minimum kr 7700 kroner, med virkning fra 1. mai.

• Lørdags- og søndagstillegget er hevet til 100 kroner i timen for dem som jobber 19 eller flere helger i året.

LO Stat – Staten (ca. 1000 medlemmer)

Ansatte i BUF etat med statlig ansvar for barn, ungdom og familiesaker. Ansatte i konfliktrådene, og helsepersonell i Forsvaret.

Resultat:

• Ansatte får et generelt tillegg på 5100 kroner til og med lønnstrinn 47. De med høyere lønn får 1,25 prosent tillegg.

• Tilleggene gis fra 1. mai.

• Ulempetilleggene for ordinært arbeid på netter, tidlige morgener, kvelder og høytids- og helligdager ble økt for første gang på mange år.

• Det er satt av 0,95 prosent til lokale forhandlinger.

• Taket for pensjonsgivende variable inntekter er hevet fra 56.000 til 66.000 kroner.

LO Stat/Fagforbundet – Spekter (Ca. 27.000 medlemmer)

Spekter er delt inn i 13 områder og omfatter mange virksomheter og bransjer. Først og fremst ansatte i helseforetak, private barnehager og sykehjem, Sporveien i Oslo, Ruter, Unicare, Norlandia, kulturinstitusjoner som for eksempel Operaen i Oslo og flere kulturhus, private røntgen- og behandlingsklinikker, Landsforeningen for hjerte og lungesyke, andre private helsetilbud og Akasia som eies av menighetene i Bergen og som driver barnehager, eiendomsdrift og gravstell.

Når det gjelder forhandlingene i B-delen på Spekteravtalen er det slik at de ansatte ikke med en gang får etterbetalt og den lønnsforhøyelsen som partene blir enige om i de lokale forhandlingene. Dette har sammenheng med at alle virksomheter i en B-del må være ferdig forhandlet før hele dette området lukkes og sendes ut på uravstemning.

I noen tilfeller blir det slik at en virksomhet må gjennom både lokale forhandlinger, bistand fra sentralt hold og mekling før partene kommer fram til et anbefalt resultat. Teoretisk sett kan meklingsresultatet føre til at det blir endringer i det som allerede er avtalt i de andre virksomhetene innenfor samme område, men dette skjer svært sjelden.

Når det gjelder resultatene i de områdene som ikke er lukket, må vi med andre ord ta et lite forbehold.

Resultat:

A-delen (gjelder alle med arbeidsgivere organisert i Spekter)

• Alle får et generelt tillegg på 1.950 kroner.

• De som tjener 417.726 kroner eller mindre får et lavlønnstillegg på 4.875 kroner. Tilleggene gis fra 1. april.

• Slitertillegget i AFP-ordningen blir identisk med det som er avtalt mellom LO og NHO, Men her må arbeidsgiver selv finansiere tillegget siden det ikke finnes noe fond for sluttvederlagsordning å ta penger fra som i NHO.

Spekter er organisert i mange ulike områder som omfatter enkelt arbeidsplasser og bransjer, såkalte B-deler. Flere av dem er ikke forhandlet ferdig ennå. Under er de resultatene vi kjenner til som er ferdigforhandlet:

Spekter Nettbuss (hele område 5 er ferdig forhandlet)

Resultat:

• Samme resultat som i bussbransjeavtalen med NHO. (Se resultat LO-NHO). Slitertillegget i AFP-ordningen blir det som er avtalt i A-delen i Spekter-oppgjøret.

• Ansatte i administrasjonsselskapet Brakar, som samordner kollektiv persontransport og skoleskyss i Buskerud, har fått samme resultat som Spekter Nettbuss.

Spekter Helse (hele område 10 er ferdig forhandlet)

Ansatte i helseforetakene.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Direktør Sylvia Brustad i Spekter Helse og nestleder i Fagforbundet Odd-Haldgeir Larsen underskriver protokollen i Spekter Helse-oppgjøret.

Direktør Sylvia Brustad i Spekter Helse og nestleder i Fagforbundet Odd-Haldgeir Larsen underskriver protokollen i Spekter Helse-oppgjøret.

Sissel M. Skoghaug

Resultat:

• Ansatte uten formell kompetanse og fagarbeidere har fått et generelt tillegg på 16.000 kroner.

• Høyskoleutdannede får et tillegg på 3,5 prosent.

• Ledere med budsjett-, personal-, og driftsansvar får et tillegg på 5 prosent.

• Alle lønnstillegg er gitt med virkning fra 1. juli.

Område 1, Spekter Kultur (hele området er ferdig forhandlet)

Den Norske Opera og Ballett

Resultat:

• Generelt tillegg på 15.253 kroner fra 1. mai.

• Alle tillegg i A-delen er inkludert i det generelle tillegget.

Oslo konserthus

Resultat:

• Alle medlemmer med fast ansettelse får et tillegg på 14.700 kroner, dette inkluderer tillegget i A-delen på 1950 kroner.

• Arrangementsverter og billettselgere som lønnes på timebasis får et kronetillegg på 3 kroner i timen.

Operaen i Kristiansund

Resultat:

• Alle lønnstrinn får et generelt tillegg på 12.850 kroner fra 1. april.

• Dette inkluderer alle tillegg som er gitt i A-delen.

Dansens Hus

Resultat:

• Fagforbundets medlemmer ved Dansens Hus har fått et generelt tillegg på 14.500 kroner.

Teateroverenskomsten (Teatre over hele landet)

Resultat:

• Alle trinn på A-lønnsregulativet økes med 14.900 kroner.

• Tillegget gis med virkning fra 1. april 2018.

Drammen Scener

Resultat:

• Alle trinn på A-regulativet er økt med 14.500 kroner

Spekter, område 9:

Sporveien i Oslo

Resultat:

• Ansatte får et tillegg på alle lønnstrinn med 2,9 prosernt, minimum 11.200 kroner fra 1. april.

• I tillegg er partene enige om at det den innskuddsbaserte pensjonsordningen ikke kan endres uten at partene er enige om det. I tidligere avtaler sto det kun at dette skulle drøftes med de ansatte.

Fjellinjen

Resultat:

• Fagforbundets medlemmer ved Fjellinjen har fått en lønnsøkning på 2,3 prosent, samt et lavlønnstillegg.

Spekter, område 12

Unicare Hjemmetjeneste

Resultat:

• Forbundets medlemmer får et generelt tillegg på 4200 kroner.

• Dette kommer oppå tillegget som ble avtalt i A-delen i Spekter-området. Dette tillegget var på 1950 kroner til alle. Ut over dette fikk de med en lønn under 417.726 kroner et tillegg på 4785 kr.

Akasia Barnehage

Resultat:

• Ansatte får et generelt tillegg på 2,9 prosent, minimum 8.654 kroner med virkning fra 1. mai.

• I tillegg fordeles 0,4 prosent, totalt 36.000 kroner, individuelt til styrere.

Akasia Gravplass og eiendom

Resultat:

• 11.500 kroner til alle fra 1. mai.

• Minstelønnssatsene justeres i tråd med lønnstillegget.

Valnesfjord Helsesportsenter

Resultat:

• Renholdere og renholdsoperatører får et tillegg på 1000 kroner fra 1. april.

• De som ikke er omfattet av lavlønnstillegget i A-delen får et tillegg på 6000 kroner.

• Det settes av 128.822 kroner til individuelle tillegg til medlemmer av FO og Fagforbundet.

• Kompensasjonen for å bruke private klær økes med 100 kroner i måneden.

Landslaget for Hjerte og Lungesyke

Resultat:

• Generelt tillegg på minimum 10.600 kroner.

• Norsk Sykepleierforbund (NSF) har bedt om bistand, og det er avtalt ny forhandlingsrunde hvis NSF skulle oppnå vesentlig mer enn det som er avtalt for Fagforbundets medlemmer.

Spekter, område 13

Diakonissehuset Lovisenberg

Resultat:

• Fagforbundets medlemmer får et garantert lønnstillegg på 1,5 prosent De lavest lønte får mellom 2,7 og 5,2 prosent tillegg.

I tillegg har Fagforbundet tariffavtale med Spekter for de ansatte på Martina Hansens Hospital.

Resultat:

• Nye minstelønnssaster.

• For stillinger uten krav til formell kompetanse: Fra 314.000 til 402.000 kroner avhengig av ansiennitet.

• For stillinger med krav om fagbrev og fagbrev med autorisasjon: Fra 350.000 til 415.000 avhengig av ansiennitet.

• For stillinger med krav om høyskoleutdanning: Fra 400.000 til 490.000 avhengig av ansiennitet.

Nye minstelønnssatser gjelder fra 1. juli.

Fagforbundets medlemmer får også kompetansetillegg hvis de har vært gjennom relevant videreutdanning som er relevant for stillingen deres:

• 15 studiepoeng/fagskolepoeng gir 5000 kroner.

• 30 studiepoeng/fagskolepoeng gir 10.000 kroner.

• 60 studiepoeng/fagskolepoeng gir 20.000 kroner.

Fagforbundet – Hovedavtalen for konkurranseutsatte bedrifter i KS Bedrift: (Ca. 1700 medlemmer)

Resultat:

• Medlemmene får et generelt tillegg på 9800 kroner med virkning fra 1. mai.

• Ingen ansatte med 20 års ansiennitet eller mer skal ha under 400.000 kroner i grunnlønn for full stilling.

• Helgetillegget er økt fra 52,50 kroner til 55 kroner, og kvelds- og nattillegget er endret slik at det nå blir 59 kroner for alle. For de lavest lønte betyr det en økning på 12 kroner i timen.

LO – Samfo (Ca. 275 medlemmer)

Ansatte i borettslag.

Resultat:

• Fagforbundets medlemmer har fått et generelt tillegg på 1,30 kroner i timen fra 1. april.

• Partene er enige om at lokale forhandlinger i sin helhet kan føres av partene sentralt, og at resultatet fra disse forhandlingene skal gjelde for de borettslagene som ikke selv gjennomfører lokale forhandlinger.

Fagforbundet – Virke:

Ansatte i kinoer, apotek og enkelte boligbyggelag.

Resultat:

• Ansatte får et generelt tillegg på 1 krone i timen .

• Partene ble også enige om at det kan disponeres inntil 30 øre i timen i de overenskomstvise tilpasningsforhandlingene. Dette blir også gitt som generelt tillegg.

• I avtalen for apotek er det bestemt at 5 øre går til opplysnings- og utviklingsfondet, slik at det står igjen 25 øre som blir gitt som generelt tillegg.

• For ansatte ved apoteker og kinoer er det slått fast at de har en inntekt som ligger under 90 prosent av industriarbeiderlønn (417.726 kroner). De får derfor et ekstra lavlønnstillegg på 2,50 kroner i timen.).

• Partene er enige om å slutte seg til det LO og NHO ble enige om når det gjelder avtalefestet pensjon (AFP).

Fagforbundet – Virke (HUK-oppgjøret), ca. 4300 medlemmer:

Gjelder ansatte ved ideelle virksomheter, frivillige organisasjoner og kulturvirksomheter.

Resultat:

For ansatte ved helse- og sosialinstitusjoner, barnehager og andre utdanningsinstitusjoner og barnevernsinstitusjoner er det avtalt følgende tillegg:

Stillinger uten krav til formell utdanning: 5000 kroner

Fagarbeiderstillinger: 5500 til 8000 kroner avhengig av hvor lenge du har jobbet.

Stillinger med krav om fagbrev og minst ett års fagskole: 6500 til 8500 kroner.

Stillinger med krav om 3-årig høgskole eller universitetsutdanning: Mellom 8800 og 10.000 kroner.

Tilleggene gjelder fra 1. mai.

For ansatte ved museer og andre kulturinstitusjoner.

Tillegg på 5100 kroner for stillinger fra lønnstrinn 19 til 47 (296.300 til 421.700 kroner.)

Tillegg på 1,25 prosent for stillinger med lønnstrinn 48 (428.500 kroner) og oppover

Ulempetilleggene er økt, blant annet lørdags- og søndagstilleggene fra 52 til 55 kroner i timen.

For ansatte i spesialisthelsetjenesten:

Tillegg på 16.000 pr. år for ansatte i stillinger uten krav om formell utdanning,

Tillegg på 16.000 pr. år for ansatte i stillinger med krav om fagbrev og fagbrev pluss autorisasjon etter loven om helsepersonell.

Tillegg på 3,5 prosent til ansatte i stillinger med krav om høgskole eller universitetsutdanning.

Tilleggene er gitt med virkning fra 1. juli.

Fagforbundet – KS Energi

Gjelder ansatte i kommunale energibedrifter.

Resultat:

• Generelt tillegg på 3510 kroner.

• Minstelønnssatsene ble hevet med 5 prosent, minimum 19.000 kroner.

• tillegg og økte satser gjelder fra 1. juli.

• Tillegg for vaktbelastning er økt med 15 kroner i timen.

• Det er etablert to nye stillingskoder for fagarbeidere med fagskoleutdanning. En for dem med, og en for dem uten særaldersgrense. Begge har en garantilønn på 20.000 kroner over minstelønnssatsene til fagarbeidere.

Fagforbundet – PBL (Private Barnehagers Landsforbund), ca. 8400 medlemmer

Resultatet innebærer en lønnsvekst på 2,8 prosent som er på samme nivå som resultatet i KS-oppgjøret for de kommunale barnehagene.

• Assistenter får tillegg på mellom 8900 og 9000 kroner, avhengig av hvor lenge folk har vært ansatt.

• Barne- og ungdomsarbeidere får tillegg på mellom 9900 og 11.400 kroner.

• Barnehagelærere/pedagogiske ledere får tillegg på mellom 11.600 og 12.400 kroner.

Alle tillegg gjelder fra 1. mai.

Fagforbundet – ULOBA, ca. 480 medlemmer:

Gjelder brukerstyrte personlige assistenter.

Resultat:

Generelt tillegg til alle fra 1. juli med 7,80 kroner i timen.

Ytterligere et generelt tillegg til alle fra 1. juli 2019 på 2 kroner i timen.

Fra 1. juli i år skal minstelønn i full stilling være 333.300 kroner.

Fra 1. juli neste år er minstelønn 337.000.

I tillegg er pensjonsordningen forbedret med opptjening fra første krone fra 1. juli 2019.

Fagforbundet – KA, Kirkens arbeidsgiverforening for kirkelige virksomheten (KA), ca. 1300 medlemmer

Gjelder for ansatte i fellesråd og meninghetsråd, i tillegg til prestene og ansatte som etter kirkereformen er overført fra staten til KA.

Resultat:

Alle ansatte i Den norske kirke, som sentralkirkelige organ og bispedømmer, får et tillegg på 1,7 prosent fra 1. mai 2018. Dette gjelder både stillinger som er innplassert i lønnsgrupper og de såkalte unormerte stillingene.

Ansatte i fellesråd og menighetsråd får sentrale tillegg av varierende størrelse fra 1. august 2018. Størrelsen på tilleggene er mellom 4500 og 6800 kroner, avhengig av lønnsgruppe og ansiennitetstrinn.

Kvelds- og nattillegget for de som jobber skift og turnus justeres med at tabellen bortfaller. Alle vil nå få minst 56 kroner per time gjeldende fra 1. januar 2019.

Kvelds- og nattillegget for dagarbeidere økes fra minst 25 til minst 28 kroner per time. Økningen gjelder fra 1. januar 2019.

Fagarbeider som har fullført Kirketjenerskolen får et tillegg på 10.000 kroner.

Det er nedsatt et partsammensatt utvalg som skal vurdere om det bør være en lønnskompensasjon for ansatte som gjennomfører gravplasskolen – slik at den lønnsmessig likestilles med kirketjenerskolen.

Et partssammensatt utvalg skal se på lønnssystemene for de ulike arbeidstakergruppene.

Fagforbundet – FUS, ca 1000 medlemmer

Oppgjøret gjelder ansatte i barnehagekjeden Trygge Barnehager AS.

Resultat:

Assistenter får et tillegg på mellom 8900 og 9000 kroner avhengig av ansiennitet.

Barne- og ungdomsarbeidere får et tillegg på mellom 9900 og 11.400 avhengig av ansiennitet.

Barnehagelærere får et tillegg på mellom 11.600 og 12.100 avhengig av ansiennitet.

Pedagigke ledere får et tillegg på mellom 11.600 og 12.400 avhengig av ansiennitet.

Alle tillegg er gitt med virkning fra 1. mai.

For barnehager med kvelds og/eller nattåpent, og der arbeidstakerne arbeider etter turnusplan, får de et tillegg per time på minst 56 kroner for ordinært arbeid mellom klokka 17.00 og 06.00. Dette gjelder fra 1. januar 2019.

Partene er enig om å videreføre dagens AFP-ordning (avtalefestet pensjon hvis du vil gå av når du er 62 år). Men ny AFP-ordning skal diskuteres når partene er enig om det.

Fagforbundet har også en mønsteravtale med Den Norske Tannlegeforening for tannhelsesekretærer. Avtalen har ikke status som tariffavtale, og forhandlinger er ikke berammet ennå.

Rasende pensjonister – går i minus for fjerde år på rad

Les mer om pensjon her

MEST LEST:
Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Martin Guttormsen Slørdal

Enighet: Nå øker barnetrygden og minstesatsen for uføre

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

Ørn E. Borgen / NTB

Regjeringen lovet et «rausere» Nav. Nå er fasiten her

NY UTSIKT: – At jeg tar ting med humor, er bare en overlevelsesgreie, sier Berit Hafsmo, som ble kastet ut fra Skitbyen og nå bor her, i en lavblokk et annet sted i Trondheim.

NY UTSIKT: – At jeg tar ting med humor, er bare en overlevelsesgreie, sier Berit Hafsmo, som ble kastet ut fra Skitbyen og nå bor her, i en lavblokk et annet sted i Trondheim.

Berit Baumberger

Her er Skitbyen-Berits ti råd til Nav: – Det er ingenting som forbauser meg!

HTV: Erik Borgersrud er hovudtillitsvald for Fagforbundet på Nav Gamle Oslo. – Dyrtid i samfunnet fører til auka utgifter til sosialhjelp. Samtidig kjem det mange flyktninger som treng vår assistanse, dette utfordrar oss. Vi må jobbe effektivt og godt innan dei økonomiske rammene vi har.

HTV: Erik Borgersrud er hovudtillitsvald for Fagforbundet på Nav Gamle Oslo. – Dyrtid i samfunnet fører til auka utgifter til sosialhjelp. Samtidig kjem det mange flyktninger som treng vår assistanse, dette utfordrar oss. Vi må jobbe effektivt og godt innan dei økonomiske rammene vi har.

Anita Arntzen

Sosialhjelp aukar: No må folk med «vanlege jobbar» gå på Nav

RETTFERDIG FORDELING: – Det er veldig store kvinnedominerte yrker i offentlig sektor, og veldig mange i de lavere lønnsjiktene. Et ekstra fokus på lavlønn vil derfor også gi gunstig effekt på likelønn, sier Mette Nord.

RETTFERDIG FORDELING: – Det er veldig store kvinnedominerte yrker i offentlig sektor, og veldig mange i de lavere lønnsjiktene. Et ekstra fokus på lavlønn vil derfor også gi gunstig effekt på likelønn, sier Mette Nord.

Werner Juvik

Lavlønte står i matkø: Dette krever Fagforbundet i lønnsoppgjøret til våren

KUNNSKAP: Som pårørende visste Henriksen at morens atferd var svært avvikende.

KUNNSKAP: Som pårørende visste Henriksen at morens atferd var svært avvikende.

Kathrine Geard

Helsefagarbeider Sara mistet moren til selvmord. Nå vil hun gjøre det lettere å tvangsinnlegge

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy