Gjelder også Fagforbundets bussjåfører:

Slitertillegget betyr trøbbel for bussbransjeavtalen

MEKLING: Slitertillegget som ble avtalt mellom NHO og LO gir utfordringer for bussbransjeavtalen ettersom fondet som skal betale for tillegget ikke finnes i Spekter.

MEKLING: Slitertillegget som ble avtalt mellom NHO og LO gir utfordringer for bussbransjeavtalen ettersom fondet som skal betale for tillegget ikke finnes i Spekter.

Anders Hauge-Eltvik

Da LO og NHO ble enige om å erstatte Sluttvederlagsordningen med slitertillegget, ble de enige om en ordning som ikke eksisterer i Spekter-området. Det kan føre til at bussbransjeavtalen blir ulik i de forskjellige tariffområdene.

2018041009325320180410093148

morten.hansen@lomedia.no

Mens LO og NHO meklet på overtid hos Riksmekleren, satte LO Stats og Spekters delegasjoner seg til mekling i Nettbuss. Kravene var tilnærmet de samme som i meklingen mellom LO og NHO.

– Avtalefestet pensjon (AFP), pensjon fra første krone og økt kjøpekraft er våre hovedkrav, sa Jane Brekkhus Sæthre, før meklingen.

Sliterne i privat sektor får et nytt tillegg, for å gjøre det lettere å gå av tidlig

– Avtalefestet pensjon (AFP), pensjon fra første krone og økt kjøpekraft er våre hovedkrav, sa Jane Brekkhus Sæthre, før meklingen startet søndag ettermiddag. 
Det var før LO og NHO var enige om et slitertillegg - finansiert av Sluttvederlagsordningen. En ordning som ikke finnes i Spekter-området.

– Avtalefestet pensjon (AFP), pensjon fra første krone og økt kjøpekraft er våre hovedkrav, sa Jane Brekkhus Sæthre, før meklingen startet søndag ettermiddag. Det var før LO og NHO var enige om et slitertillegg - finansiert av Sluttvederlagsordningen. En ordning som ikke finnes i Spekter-området.

Ole Palmstrøm

Finansiering av slitertillegget

Da LO og NHO var ferdigmeklet, hadde de gitt LO Stat, Spekter og Riksmekleren en nøtt å knekke.

For i meklingsløsningen mellom LO og NHO ligger slitertillegget. Dette tillegget erstatter det som i dag er dekket opp av *Sluttvederlagsordningen (se faktaboks). Slitertillegget kommer i tillegg til å tette hullene i AFP-ordningen.

Slitertillegget er tenkt for de som ikke kan kombinere avtalefestet pensjon med å jobbe ved siden av. For å være omfattet må man være ansatt i tariffbundne bedrifter innen områder som er omfattet av Sluttvederlagsordningen.

Problemet i Nettbuss er at det finnes ikke noen sluttvederlagsordning i Spekter. Det er ikke noe fond som kan dekke kostnadene ved et slitertillegg.

Meklingen i Nettbuss er satt på vent, med foreløpig frist midnatt tirsdag 10. april. Den fristen kan bli utsatt. Partene venter på at A-delen i Spekter, som starter opp tirsdag morgen, blir avsluttet.

Sæthre og de andre som deltar i meklingen, kan ikke uttale seg så lenge meklingen pågår.

Stusser du på ordene? Sjekk tariffleksikonet

Forhindrer sosial dumping

Bakgrunnen for opprettingen av bussbransjeavtalen var konkurranseutsettingen av rutebilnæringen på slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Seksjonsleder for transport og teknisk i Fagforbundet, Stein Guldbrandsen, var med på framforhandlingen av avtalen:

– Det var relativt krise på tidlig 2000-tallet. Det var nærmest slakting av tariffavtalene. Fagforbundet, NJF, Norsk Transportarbeiderforbund og YTF i YS, gikk sammen med NHO og Nettbuss i Spekter, for å forhandle en avtale som skulle ha et lønnsnivå som lå på gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, sier Guldbrandsen.

Han mener bussbransjeavtalen har gjort at man har fått en anbudskonkurranse som ikke har konkurrert på lønns- og arbeidsforhold.

– Vi har vært fire forbund som har vært gode venner ved hvert hovedoppgjør, og som har hatt et felles forhandlingsutvalg og stilt felles krav. Jeg vil si at vi gjennom bussbransjeavtalen har fått et område som nesten ikke har hatt sosial dumping, sier Guldbrandsen.

Kan bli busstreik

Det er blant annet dette som nå står i fare på grunn av avtalen om slitertillegget. Finner partene i Nettbuss-området ikke noen løsning på denne floken, kan det bli streik.

Får man to utgaver av bussbransjeavtalen – en i LO/NHO-området og en i Spekter – vil det være vanskelig å reparere senere.

Den nye AFP-ordningen blir mer rettferdig og forutsigbar, mener Fafo-forsker

Sluttvederlag

• Ansatte over 50 år som må slutte i bedriften for eksempel på grunn av sviktende helse eller fordi bedriften må nedbemanne, har krav på en engangsutbetaling, hvis bedriftene er omfattet av sluttvederlagsordningen. Forutsetningen for å få sluttvederlag, er at man ikke selv er skyld i oppsigelsen.

• Sluttvederlagsordningen inngår som ett av bilagene i tariffavtalen mellom hoveorganisasjonene.

• Disse organisasjonene deltar i Sluttvederlagsordningen:
- Landsorganisasjonen i Norge (LO)
- Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
- Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
- Virke

- Arbeidsbevegelsens Arbeidsgiverforening
- Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak (SAMFO)
- Arbeidssamvirkenes Landsforening
- Glass– og fasadeforeningen
- Maskinentreprenørenes Forbund
- Norges Lastebileierforbund
- Norges Rederiforbund

Se også sluttvederlag.no

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy