Ny forskning på trepartssamarbeid

Tillitsvalgte måtte samarbeide tettere med ledelsen – sykefraværet gikk ned og helsefagarbeidere fikk mer ansvar

Samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse har bidratt til at de ulike yrkesgruppene ved Hommelvik helsetun samarbeider bedre enn før.

Samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse har bidratt til at de ulike yrkesgruppene ved Hommelvik helsetun samarbeider bedre enn før.

Per Flakstad

Ny forskning i tre kommuner: Sintef-forskere har utfordret tillitsvalgte i hvor langt de kan gå i å samarbeide med ledelsen.

2019011510484520190410203756

per.flakstad@fagbladet.no

Profesjonsstrid og motsetninger utfordres når tillitsvalgte, ledelse og kollegaer må samarbeide tettere. Det er noe av det som har kommet fram i Sintefs forskningsprosjekt om trepartssamarbeidet. Prosjektet har blant annet gitt større ansvar til fagarbeidere og assistenter og utfordrer tillitsvalgte i hvor langt de kan gå i å samarbeide med ledelsen.

Sintef er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter, ifølge egne hjemmesider.

Sykehjem og barnehager

Siden 2017 har Sintef-forskere undersøkt samarbeidet mellom tillitsvalgte, yrkesgrupper og ledelsen i tre barnehager og tre sykehjem i Trøndelag.

Målet har vært at de som deltar i forskningen skal drive organisasjonsutvikling og lære underveis.

Dette har gitt flere positive resultater – både for arbeidsmiljøet og utviklingen av bedre tjenester og rutiner, men også noen utfordringer.

Kommuene som er med i prosjektet er Malvik, Melhus og Steinkjer, og det er Fagforbundet, i samarbeid med KS, Sykepleierforbundet, Delta og Utdanningsforbundet som er oppdragsgivere.

Liv Therese Aalberg synes  utdanningen som barne- og ungdomsarbeider blir verdsatt og at hun får jobbe med temaer som hun brenner for.

Liv Therese Aalberg synes utdanningen som barne- og ungdomsarbeider blir verdsatt og at hun får jobbe med temaer som hun brenner for.

Per Flakstad

Lavere sykefravær i barnehage

Eid oppvekstsenter er blant deltakerne i forskningsprosjektet som har opplevd positive resultater.

Senteret har de siste årene vært gjennom en krevende omstillingsprosess i forbindelse med at en privat og en kommunal barnehage ble slått sammen og ble en del av senteret sammen med en skole.

Sykefraværet lå en periode på over 20 prosent.

Styrer Audun Forr startet derfor en ryddejobb som blant annet gikk ut på å skape tettere samarbeid mellom kolleger og med skolen. I dag er sykefraværet på under sju prosent.

Forr mener at Sintef-prosjektet har bidratt til å systematisere arbeidet de selv startet, og ikke minst få det dokumentert. Han mener også at det har vært nyttig å være med på samlinger der de kan utveksle erfaringer og ideer med andre barnehager og sykehjem som er med i prosjektet.

Alle profesjoner er like viktige

Liv Therese Aalberg jobber som barne- og ungdomsarbeider og stortrives i barnehagen. Hun forteller at ledelsen ved barnehagen lytter til meningene hennes, og hun opplever at hun får brukt fagkompetansen sin i oppgaver hun brenner for.

– Jeg er glad i sang og musikk og opptatt av å formidle sangglede til barna. Og jeg får lov til å bruke engasjementet mitt på akkurat dette feltet, forteller hun i Fagbladet.

Plasstillitsvalgt Katrine Lervik fra Fagforbundet understreker at det ikke bare er ledelsen og barnehagelærerne som styrer alt som skjer, men at også fagarbeiderne og assistentene blir tatt med på råd og lyttet til.

– Dette skaper tillit og trygghet, og folk føler seg verdsatt, bekrefter også tillitsvalgt for Utdanningsforbundet Geir-Arne Pedersen.

Sintef-prosjektet har ført til at barnehagelærerne har samlet all sin plantid til en felles plandag på fredager.

Da er det fagarbeiderne og assistentene som driver barnehagen. Samtidig kan barnehagelærerne trå til hvis fagarbeiderne skulle ha behov for plantid de andre ukedagene.

– Fra mitt ståsted som fagarbeider fungerer dette bra, og vi er veldig stolte av å ha fått det til, sier Katrine Lervik.

Fagforbundets plasstillitsvalgt ved Eid oppvekstsenter, Katrine Lervik, er stolt av at de har fått til en ordning som gir også fagarbeidere noe plantid.

Fagforbundets plasstillitsvalgt ved Eid oppvekstsenter, Katrine Lervik, er stolt av at de har fått til en ordning som gir også fagarbeidere noe plantid.

Per Flakstad

Utfordrer tillitsvalgtrollen

Tradisjonelt er tillitsvalgtes rolle å ivareta de fagorganiserte medlemmenes interesser.

Ifølge forskerne bak prosjektet Lisbeth Øyum og Tore Nilssen gir prosjektet de tillitsvalgte nye utfordringer.

– De skal også være med i en utvidet ledergruppe der de kan bidra og foreslå forbedringer med utgangspunkt i medlemmenes kunnskap og erfaringer. De skal rett og slett hjelpe ledelsen å bli enda bedre ledere, sier Øyum.

Disse samarbeidsgruppene, som blir kalt HMS-grupper ute på arbeidsplassene, blir også et sted hvor ledere, tillitsvalgte og representanter for yrkesgruppene diskuterer og bli enige om hvordan de kan samarbeide best mulig, ifølge forskerne.

Sintef-forskerne Tore Nilssen og Lisbeth Øyum mener prosjektet i Trøndelag gir tillitvalgte nye roller i forhold til å utvikle kommunale tjenester i tillegg til å ivareta medlemmenes interesser.

Sintef-forskerne Tore Nilssen og Lisbeth Øyum mener prosjektet i Trøndelag gir tillitvalgte nye roller i forhold til å utvikle kommunale tjenester i tillegg til å ivareta medlemmenes interesser.

Per Flakstad

Tillitsvalgte som endringsagenter

Plasstillitsvalgte har en nøkkelrolle, men samarbeidet innebærer også dilemmaer for de tillitsvalgte.

For hvor langt kan du som tillitsvalgt gå i å samarbeide med ledelsen?

De tillitsvalgte får en rolle som «endringsagenter», som forskerne kaller dem. Det vil si at de skal samarbeide med ledelsen og bidra til omstilling og utvikling som gjør at arbeidet blir mer effektivt og tjenestene bedre. Samtidig er de valgt for å ivareta medlemmenes interesser, og det er ikke alltid disse to rollene fullt ut kan forenes.

– I Norge har vi et organisert arbeidsliv med tydelige roller et veldig ryddig regelverk for hvordan tillitsvalgte og ledere skal opptre i konfliktsituasjoner. Det gjør det også lettere å samarbeide om det som ikke er konfliktfylt, mener Tore Nilssen.

– Vi er sikre på at det også i offentlige sektor er i de ansattes interesse å kontinuerlig forbedre tjenestene. Uansett sektor har ansatte både plikter og rettigheter til å utvikle produktiviteten og egen arbeidsplass, sier Lisbeth Øyum.

Tillitsvalgt på sykehjem: – Umulig å tilfredsstille alle

Inger Marit Trøbak kjenner godt at hun noen ganger kan ha på seg ulike hatter.

Hun er plasstillitsvalgt for Fagforbundet ved avdeling Behandling og pleie på Hommelvik Helsetun i Malvik kommune.

– Et sykehjem er en stor arbeidsplass med mange meninger, og det er umulig å tilfredsstille alle. Men jeg opplever at jeg blir lyttet til i HMS-gruppa, og jeg har fått gjennomslag for saker jeg mener er viktig, selv om det fortsatt er saker og rutiner som jeg fortsatt gjerne skulle ha gjort noe med, sier hun.

Blant annet er rutinene for å sette smerteplaster på beboere endret. Det er sykepleiere som doserer, henter medisinen og fører narkotikaregnskap, men helsefagarbeidere og hjelpepleiere med godkjent medisinkurs kan sette det på når de utfører vanlig stell.

– Når vi kan gjøre dette i én operasjon i stedet for to, blir det bedre for beboerne og samtidig mer effektiv utnyttelse av tiden for oss ansatte, sier Trøbak.

Tillitsvalgt for sykepleierne: – Skeptisk

En som i utgangspunktet er skeptisk, er Lars Tore Haugan som er tillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund.

– Så lenge sykepleiere har det medisinske ansvaret, er det en akseptabel løsning. Men som ansvarlig skulle jeg gjerne ha fulgt dette helt i mål. Samtidig forholder jeg meg til det vi er blitt enige om. Så langt synes jeg ordningen har fungert etter intensjonen. Så får vi se, kanskje dette går såpass bra at jeg er kvitt skepsisen når vi har holdt på en stund, sier Haugan.

Virksomhetsleder: – Profesjononene rausere med hverandre

Sykehjemmet har siden 2015 vært gjennom store endringer, som også gjorde noe med arbeidsmiljøet.

Virksomhetsleder Åshild Johansen mener HMS-gruppa som ble etablert i prosjektet, har betydd mye for arbeidsmiljøet.

– Å få med de ansattes representanter inn i møter sammen med ledelsen, der vi kan diskutere saker åpent, har bidratt til at de ulike profesjonene er blitt rausere med hverandre og at arbeidsmiljøet generelt er blitt bedre, mener hun, og legger til at verneombudet også er en viktig bidragsyter.

– Å bruke de ansattes erfaringer og kunnskap for å bedre både arbeidsmiljøet og tjenestene er helt i tråd med min lederfilosofi. Når ansatte sier at dette går riktig vei, og at de får større arbeidsglede, gir det også meg større arbeidsglede, sier hun.

– Viktig del av tillitsvalgtsrollen

Fagforbundet får skryt fra Sintef for å ta ansvar for å bidra til innovasjon og bedre tjenester gjennom trepartssamarbeidet, altså samarbeidet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og myndighetene, som blir sett på som et viktig og særnorsk fenomen.

– At forbundet i tillegg inviterer både tariffmotparten KS og konkurrerende organisasjoner som Delta, Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet synes jeg fortjener veldig respekt, sier spesialrådgiver i Sintef Tore Nilssen.

Fagforbundets leder Mette Nord håper prosjektet skal bidra til at samarbeidet mellom tillitsvalgte, ledelse og kommunene som arbeidsgivere blir bedre, og sier at det å utvikle bedre tjenester også er en viktig del av tillitsvalgtrollen.

– Dette arbeidet er så viktig at vi er nødt til å gjøre noe og gjøre det i samarbeid med både KS og de andre organisasjonene, sier fagforbundets leder, Mette Nord.

I utgangspunktet skal prosjektet gå ut 2019, men forskerne håper de får mulighet til å fortsette.

– Vi synes det er et viktig poeng å se om et tettere samarbeid ikke bare fører til resultater en kort prosjektperiode, men at de kan gi varige forbedringer, sier seniorforsker Lisbeth Øyum.

Fordeler og utfordringer med partssamarbeid

• Fordeler:

Ensomme ledere får noen å kvalitetssikre sin forståelse av organisasjonen med.

Tillitsvalgte får økt selvtillit til å samarbeide om organisasjonsutvikling.

Partene får en kollektiv ansvarsrolle i dialogen med ansatte, og i arbeidet med å få ansatte til å ta ansvar for utviklingen av egen arbeidsplass.

HMS-gruppene blir en arena for dialog og sosial støtte.

• Utfordringer:

Tillitsvalgte er godt skolert i lov- og avtaleverk, men ønsker mer kompetanse om hvordan de kan være aktive i gjennomføring av organisasjonsutvikling.

Tillitsvalgte er usikre på hvor langt de kan gå i samarbeidslinja.

Tillitsvalgte skal rett og slett hjelpe ledelsen å bli enda bedre ledere.

Lisbeth Øyum, seniorforsker Sintef

MEST LEST:
Erklæringen sier at minst halvparten av de ansatte i turnus innen 2025 ha heltidsstilling. (Illustrasjonsbilde)

Erklæringen sier at minst halvparten av de ansatte i turnus innen 2025 ha heltidsstilling. (Illustrasjonsbilde)

Frøydis Falch Urbye

Slik blir de nye vaktene: Her skal de se om endret turnus kan gi flere heltidsstillinger

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Colourbox

Når får du din nye lønn? Her er de viktigste datoene i lønnsoppgjøret 2021

BLIR LYTTET TIL: Tobias Baudin, leder for Kommunal i Sverige, opplever at politikerne i Sverige endelig lytter på hans råd om eldreomsorgen.

BLIR LYTTET TIL: Tobias Baudin, leder for Kommunal i Sverige, opplever at politikerne i Sverige endelig lytter på hans råd om eldreomsorgen.

Fredrik Sandin Carlson

Derfor dør så mange i Sverige: – Alle disse svakhetene har vi mast om og de har ikke lyttet til oss

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Erik Cato Haug, leder i Fagforbundet i Østre Toten, kaller utflyttingen av IT-tjenestene en fallitterklæring.

Erik Cato Haug, leder i Fagforbundet i Østre Toten, kaller utflyttingen av IT-tjenestene en fallitterklæring.

Werner Juvik

Hackerne sendte kommunen flere tiår tilbake i tid. Nå legger de ned IT-avdelingen

LANG ERFARING: Renholder Sissel Pedersen ble årets ansatt i en kåring utført av Helse Nord. Hun blir omtalt som et sosialt lim på avdelingen, noe som bidro til at hun nå blir hedret.

LANG ERFARING: Renholder Sissel Pedersen ble årets ansatt i en kåring utført av Helse Nord. Hun blir omtalt som et sosialt lim på avdelingen, noe som bidro til at hun nå blir hedret.

Sondre Skjelvik/NRK

Leger, sykepleiere og andre ber Sissel om råd. Renholderen kan faget sitt og sørger for et smittefritt sykehus

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy