Forslag fra Stoltenberg-utvalget kan gi 8000 flere lærlinger: Sju av ti uten læreplass er gutter

I STOLTENBERG-UTVALGET: Læreplass til alle vil være et løft for gutta, mener Mats Monsen, leder i Fagforbundet Ung.

I STOLTENBERG-UTVALGET: Læreplass til alle vil være et løft for gutta, mener Mats Monsen, leder i Fagforbundet Ung.

Sidsel Hjelme

Gutter gjør det dårligere enn jenter på skolen. Forskjellene viser seg allerede ved skolestart og øker gjennom hele utdanningsløpet. Nå har et ekspertutvalg utredet problemet og kommet med en rekke forslag for å få guttene til å prestere bedre.

2019020512584620190410203756

sidsel.hjelme@fagbladet.no

Det var bokstavelig talt et massivt dokument Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet, overleverte til kunnskapsminister Jan Tore Sanner denne uken.

Stoltenberg har ledet ekspertutvalget som for halvannet år siden fikk i oppdrag samle kunnskap og komme med anbefalinger om hvordan myndighetene kan motvirke de uheldige kjønnsforskjellene i skolen. Resultatet foreligger nå som «Nye sjanser – bedre læring» (NOU 2019:3).

Fagforbundets mann i utvalget

Mats Monsen, leder i Fagforbundet Ung har vært medlem i det kunnskapstunge ekspertutvalget.

– Hvilke føringer hadde du med deg fra Fagforbundet da du gikk inn i utvalget?

– Jeg satt der som meg selv, som barne- og ungdomsarbeider, så jeg hadde overhodet ingen føringer eller bindinger fra forbundet.

Kan bli 8000 flere lærlinger

Et av de sentrale tiltakene Mats Monsen har stått på og fått gjennomslag for, er at retten til læreplass bør lovfestes.

Hvert år er det 8000 søkere som ikke får læreplass. Blant disse er sju av ti gutter.

– At alle som ønsker det, får læreplass burde vært en selvfølge, men slik er det dessverre ikke i dag. Derfor er det utrolig kult at hele utvalget står bak dette forslaget.

– Med lovfestet rett vil mange, mange flere få mulighet til å gå i lære og fullføre fagbrevet sitt i bedrift.

• Flere yrkesfagelever får garanti om læreplass

Mange jenter trenger også et løft

Som fagperson på feltet har Mats Monsen stått fast på noen overordnede standpunkter i utvalgsarbeidet:

– Det var viktig for meg at tiltakene vi foreslår i utredningen ivaretar både gutter og jenter. Det er fortsatt en del jenter som trenger hjelp.

– En annen ting jeg har vært spesielt opptatt av, er at vi i alle sammenhenger må se hele teamet som jobber rundt barna. Ved skolestart dreier det seg for eksempel ikke bare om lærerne, men også fagarbeiderne, lærlingene og de SFO-ansatte.

Kan få økte klasseskiller

Spørsmålet om fleksibel skolestart vil være et godt tiltak eller ikke, har fått mye oppmerksomhet. Seks av utvalgets medlemmer mener at dagens ordning med skolestart ved seks års alder bør videreføres, mens de resterende fem anbefaler at fleksibel skolestart skal utredes videre.

Mats Monsen står fast på at skolestart bør være som i dag.

– Det er gode argumenter for fleksibel skolestart, men de veier ikke opp for fordelene med dagens ordning.

Fleksibel skolestart har vært forsøkt i Danmark, og der viser studiene at ressurssterke foreldre har benyttet tilbudet om senere skolestart oftere enn andre.

Mats Monsen mener at fleksibel skolestart dermed har bidratt til å øke klasseskillene.

– Fleksibel skolestart betyr at mye av ansvaret ligger på det enkelte barn og foreldrene. Jeg mener vi heller må satse på tiltak på systemnivå, som treffer alle. Dette er for eksempel voksennorm og integrert heldagsskole/SFO.

Ønsket kontantstøtten under lupen

– Når utvalget nå har levert sin innstilling – er det noe du er skuffet over?

– Jeg skulle gjerne sett at vi så mer på kontantstøtten og hvordan den bidrar til å øke forskjellene. Utvalget har imidlertid ikke prioritert å utrede dette videre.

• Flere benytter seg av kontantstøtte

Jobben framover

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner sier at utredningen nå vil bli sendt på høring, og vil bli tillagt stor vekt framover:

– Vi er i gang med å fornye alle fagene i skolen, og vi skal legge frem en stortingsmelding om tidlig innsats høsten 2019. Stoltenbergutvalgets rapport blir viktig inn i arbeidet med den nye stortingsmeldingen. Utvalget har også mange forslag som vil få plass i meldingen. Blant disse er hvordan vi kan sikre bedre spesialpedagogisk hjelp og spørsmålet om en mer fleksibel skolestart, sier Sanner.

Mads Monsen slipper heller ikke tak i utvalgets utredning med det første. Akkurat nå står han på farten til å holde innledning om temaet hos AUF, og det blir mer av dette i tiden som kommer, lover han.

– Nå må vi jobbe politisk, få partiene til å se på dette. Spesielt dette med rett til læreplasser. Det er jo noe som Fagforbundet står bak, men når dette nå er et tiltak som er anbefalt av Stolten-bergutvalget, er det både en bekreftelse og en oppfordring til at det er nødvendig.

MEST LEST:
FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

Werner Juvik

Bussjåfør hadde mobil i hånda og fikk sparken. Nå har han vunnet i retten mot arbeidsgiveren

– Regjeringens forslaget vil ramme lavtlønte hardest og kvinner i særdeleshet, mener forbundsleder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen.

– Regjeringens forslaget vil ramme lavtlønte hardest og kvinner i særdeleshet, mener forbundsleder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen.

Nanna Aanes Wolden

Pensjonistlederen protesterer mot regjeringens forslag om at enker og enkemenn skal miste pensjon

Før hjalp helsefagarbeidere brukeren med oppgaver som hun eller han ikke lenger klarte å utføre selv. Nå skal de prøve å holde hendene på ryggen og motivere brukeren til å klare mest mulig selv.

Før hjalp helsefagarbeidere brukeren med oppgaver som hun eller han ikke lenger klarte å utføre selv. Nå skal de prøve å holde hendene på ryggen og motivere brukeren til å klare mest mulig selv.

Tri Nguyen Dinh

Hjelper eller trener? – Helsefagarbeiderne blir ikke utdanna for framtida

TUNGT ÅR: Ålesund kommune må kutte 351 millioner kroner fra driftsbudsjettet.

TUNGT ÅR: Ålesund kommune må kutte 351 millioner kroner fra driftsbudsjettet.

Halvard Alvik/NTB Scanpix

Fem kommuner slo seg sammen. Nå skal de kutte 190 årsverk

Koronakrisa har rammet Robin Storevik (26) hardt økonomisk. Han kan bli tvunget til å skifte bransje.

Koronakrisa har rammet Robin Storevik (26) hardt økonomisk. Han kan bli tvunget til å skifte bransje.

Privat/Ole Palmstrøm

Kokken Robin (26) har blitt permittert tre ganger siden mars. Nå vurderer han å søke jobb innen helse

Blant annet blir 16 millioner foreslått til sosiale aktiviteter, alternative julefeiringer og julehjelp, som matkasser, klær og gaver til sårbare grupper.

Blant annet blir 16 millioner foreslått til sosiale aktiviteter, alternative julefeiringer og julehjelp, som matkasser, klær og gaver til sårbare grupper.

Colourbox.com

Regjeringen vil gi ekstra julepenger til sårbare grupper: Nå får disse ekstra støtte

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy