Det kan bli store endringer for alle yrkesfag

Kontorfaget står i fare for å bli lagt ned

FAGBREVET GIR MULIGHETER: Bjørn Mietinen nestleder i HK, mener kontor- og administrasjonfaget gir muligheter til både jobb og videre utdanning.

FAGBREVET GIR MULIGHETER: Bjørn Mietinen nestleder i HK, mener kontor- og administrasjonfaget gir muligheter til både jobb og videre utdanning.

Martin Guttormsen Slørdal

Dette fagbrevet er lite verdt i arbeidslivet, mener Utdanningsdirektoratet. Handel og Kontor reagerer.

2016100311260020161004125116

martin.slordal@lomedia.no

Direktoratet la fredag fram en rapport der de foreslår å legge ned 32 lærefag i sin nåværende form. Det foreslås at noen fag tas opp i andre yrkesfaglige linjer, men kontor- og administrasjonsfaget foreslås lagt ned.

Her kan du lese hele rapporten

I rapporten heter det at bransjen er samstemte i at fagbrevet i kontor- og administrasjonsfaget ikke fungerer godt nok i dag, og at fagbrevet er lite relevant i dagens arbeidsmarked. Faglig råd for service og samferdsel har kommet med innspill fra bransjen. De mener arbeidslivet har endret seg, og at det ikke lenger er like aktuelt å rekruttere faglærte til en sekretærfunksjon.

Helt uenig

Bjørn Mietinen, nestleder i Handel og Kontor, sier at forbundet er helt uenig i direktoratets anbefaling om at det er grunner til å legge ned kontor- og administrasjonsfaget.

– Vår erfaring er at dette fagbrevet gir mange muligheter i yrkeslivet og i videre utdanningsløp, sier Mietinen til HK-Nytt.

Han understreker at han ikke har lest hele rapporten ennå.

Læreplanene må endres

Christine Bar ved studieforbundet AOFs opplæringskontor er enig med HK i at faget ikke bør legges ned. Hun mener at det ikke er noe galt med faget, men med læreplanene.

– Enkelte av læreplanene i kontor- og administrasjonsfaget er fra 2004. De oppleves gammeldagse og må endres, mener Bar.

Hun synes det er trist hvis utfallet av rapporten fra Utdanningsdirektoratet skulle bli at faget forsvinner fra fagopplæringen i videregående skole.

– Det er definitivt liv laga for kontorfaget. Flesteparten av de som fullfører læretiden og tar fagbrev, går ut i jobb etterpå, sier hun

Foreslår endringer for salgsfaget

Det forslås også endringer for de andre fagbrevene innen service og samferdsel. HKs andre fag, salgsfaget, skal imidlertid bestå. Elever som søker seg til salgsfaget har økt de siste årene, ifølge rapporten. Varehandelen har tradisjon for å rekruttere ufaglærte, men i rapporten slås det fast at fagbrevet i salgsfaget er relevant i arbeidslivet, og at behovet for fagarbeidere innen varehandelen er større enn hva dagens tall tilsier.

Direktoratet foreslår at det skal opprettes flere programfag i salgsfaget, og at disse tilpasses arbeidslivet bedre. Det foreslås også å endre navnet på salgsfaget til handelsfaget.

Direktoratet anbefaler at skolene sammen med blant andre varehandelen ser på om kjedeskoler kan inngå i læreplanene. Bjørn Mietinen sier at Handel og Kontor er positive til å se på hvordan kompetansen fra kjedeskolene kan gjøres mer formell.

– Vi synes all kompetanse er bra. Men det må være sånn at kompetansen må kunne brukes uavhengig av om du søker jobb på Kiwi eller Rema 1000, sier Mietinen.

Framtidas yrkesfag

• Utdanningsdirektoratet foreslår i en ny rapport å legge ned 32 lærefag eller at de blir tatt opp i andre linjer.

• Rapporten er bestilt av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

• Ministeren mener flere yrkesfagutdanninger ikke er relevante for dagens arbeidsmarked.

• Det foreslås store endringer i alle yrkesfaglige linjer.

• Rapporten skal ut på høring. Stortinget skal behandle endringsforlagene våren 2017.

• 40 prosent av dagens elever på videregående skole går på yrkesfag.

Kilde: Klassekampen

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy