JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Se hva Fagforbundets regioner mener om samarbeid med Senterpartiet

Tri Nguyen Dinh

Fagbladet har spurt Fagforbundets regionledere om forholdet til Senterpartiet. Støtten til de rødgrønne partiene er fortsatt sterk, selv om flere er usikre på Sps rolle.

2019070311102420230821171436

bjorn.grimstad@fagbladet.no

Mandag skrev Fagbladet at Fagforbundet i Vestfold og Telemark ikke vil støtte Senterpartiet i årets valgkamp fordi partiet ikke vil si om de går til høyre eller venstre etter valget. Derfor sendte Fagbladet e-post til Fagforbundets regionledere for å finne ut hvordan de forholder seg til Senterpartiet.

Fagbladet har fått svar fra ti forbundsregioner. Mens flere holder fast på det gamle slagordet om å stemme rødgrønt, ber andre medlemmene og de lokale organisasjonene om å tenke seg om når det gjelder Sp. Hedmark er den forbundsregionen som tydeligst tar avstand fra Senterpartiet, som følge av partiets flørting med høyresiden.

På spørsmål om de tre viktigste valgkampsakene i år, svarer nesten samtlige regioner at heltid og kampen mot privatisering troner høyest.

Hedmark mest kritisk

Av de regionene Fagbladet har fått svar fra, er Fagforbundet Hedmark den forbundsregionen som er tydeligst i sin kritikk av Senterpartiets vingling mellom borgerlig og rød side. I likhet med Telemark dropper de å anbefale medlemmer å stemme rødgrønt i årets valgkamp.

– Når Senterpartiet ikke er tydelige på hvilken side de vil velge etter valget, gir vi ingen anbefalinger om å stemme rødgrønt, sier Helene Harsvik Skeibrok, regionsleder for Fagforbundet Hedmark.

Skeibrok nevner spesielt Elverum og Stange som kommuner der Sp allerede før valget har gått ut og sagt at partiet vil samarbeide med Høyre og Frp. Dette bidrar til at Fagforbundet Hedmark ikke anbefaler sine medlemmer om å stemme rødgrønt.

– Vi har sagt at her må den enkelte fagforening selv vurdere hva som er riktig å gjøre lokalt. I hovedsak anbefaler vi medlemmene å bruke stemmeretten, sier Skeibrok.

Hun presiserer at Fagforbundet Hedmark heller ikke ved forrige kommunestyre- og fylkestingsvalg anbefalte velgere å stemme rødgrønt. Så det medfører ingen endring i årets valgkamp.

Hedmark skal fra 1. januar 2020 bli ett fylke sammen med Oppland og få navnet Innlandet. Skeibrok mener regionreformen så langt har gitt resultater som gagner Fagforbundets medlemmer.

– Vi har tatt tilbake blant annet Bedriftshelsetjenesten og Hedmark trafikk- og kjørekontor i Folldal i egen virksomhet. Dette er vi veldig fornøyd med, sier regionlederen.

Fagforbundet Hedmark har samarbeidsavtale med Arbeiderpartiet.

Dette er de tre viktigste valgkampsakene i Hedmark:

• Heltidskultur
• Nei til privatisering og konkurranseutsetting
• God kvalitet i tjenestene ved blant annet satsing på kompetanseheving for de ansatte

Hordaland

Et fylke som kommer til å se dagens lys fra nyttår er Vestland, som skal bestå av dagens Hordaland og Sogn og Fjordane. Her har ikke Senterpartiet tatt stilling til hvilken politisk fløy de vil støtte etter valget.

– Vi er veldig skuffet over at Senterpartiet her i Vestland ikke har gått ut og klart sagt ifra at de går for et rødgrønt samarbeid på fylkesnivå, sier Ørjan Myrmel, regionleder i Fagforbundet Hordaland.

Likevel kommer Fagforbundet Hordaland til å anbefale at medlemmer gir sine stemmer til rødgrønne partier, men med ett forbehold:

– Lokalt anbefaler vi fagforeningene å få klarhet i om Senterpartiet går for en rødgrønn allianse eller om de kan risikere å havne over på den blåblå siden, sier han.

Fagforbundet Hordaland har et fagligpolitisk samarbeid med Arbeiderpartiet.

Dette er de tre viktigste valgkampsakene i Hordaland:

• Heltidskultur
• Kampen mot privatisering og konkurranseutsetting
• Lærlinger

Østfold

Oddbjørg Strømme.

Oddbjørg Strømme.

Fagforbundet Østfold

Regjeringens regionreform fører til at 18 fylker blir til 11. En av de geografisk mest komplekse sammenslåingene er Viken, som blir bestående av dagens Buskerud, Akershus og Østfold. Oddbjørg Strømme, regionleder for Fagforbundet Østfold, skriver på e-post at valgkampen ikke blir påvirket i noen særlig grad av fylkessammenslåingen. Hun har heller ikke skyvet Senterpartiet ut i kulden.

– Vi anbefaler medlemmene å stemme rødgrønt, sier Strømme.

Fagforbundet Østfold har et formalisert samarbeid med Arbeiderpartiet.

Dette er de tre viktigste valgkampsakene i Østfold:

• Heltidskultur
• Flere rødgrønne kommuner i Østfold
• Drift i egenregi

Trøndelag

Nord- og Sør-Trøndelag slo seg sammen allerede i 2018. Høstens valg blir det første lokalvalget i et forent fylke. Gunn Elin Høgli, leder for Fagforbundet Trøndelag mener det på fylkesnivå kan bli veldig jevnt mellom blokkene og mener Senterpartiet kan bli en joker.

– I Trøndelag har ikke Senterpartiet tatt stilling til om de støtter venstresida eller høyresida etter valget. Når det gjelder fylkestinget er dette en utfordring for oss. Havner Sp på venstre side, tyder meningsmålingene på at det blir klart flertall. Havner de på blå side er det helt jevnt, sier Høgli.

Hun sier at Fagforbundet og LO i Trøndelag har spurt partiene om hvem de vil samarbeide med etter valget. Sp har ikke svart på dette. Det har skapt misnøye, men Høgli vil inntil videre ikke fraråde medlemmer å stemme Sp, men velger å heve en advarende pekefinger.

– At Senterpartiet ikke vil svare på hvilken side de er på, er noe vi gjør kjent blant våre medlemmer. Vi er tydelige på at dette vil ha betydning både når det gjelder arbeidsgiverpolitikk og skolepolitikk, for å nevne noe, sier Høgli og legger til:

– Enkelte av våre fagforeninger går ut og fraråder å stemme på Sp i fylkestinget. Det kommer av erfaringer med for eksempel anbudspolitikk i kollektivtransporten, sier hun.

Dette er de tre viktigste valgkampsakene i Trøndelag:

• Heltidskultur
• Kampen mot privatisering og konkurranseutsetting
• Arbeidsgiverpolitikk generelt – vi skal velge våre arbeidsgivere

Finnmark

Regjeringens regionreform har desidert skapt mest støy i nord. Troms og Finnmark skal slås sammen, og motstanden har gitt Senterpartiet rakettfart på meningsmålingene. En meningsmåling utført av InFact for NRK, Nordlys og iFinnmark viser at Sp nå er større enn Ap i Troms og Finnmark og dermed det største partiet i de to fylkene.

– Her i Finnmark er det mye sinne og frustrasjon på grunn av tvangssammenslåingen. Det er klart at det er regjeringspartienes skyld, men Ap får kritikk på hvordan de har håndtert dette i etterkant, sier Bjørg Tapio, regionsleder for Fagforbundet Finnmark.

Finnmark har i lange tider blitt sett på som en bastion for Arbeiderpartiet, hvor de i dag har ordføreren i 16 av 19 kommuner. Det kan det bli endring på etter valget.

– Vi anbefaler medlemmer og andre å stemme på de rødgrønne, sier Tapio.

Hun opplyser at Fagforbundet Finnmark har fagligpolitisk samarbeid med SV, samt Ap gjennom LO-samarbeidet.

Dette er de tre viktigste valgkampsakene i Finnmark:

• Fylkessammenslåingen, og situasjonen for arbeidsplasser i Finnmark etter dette.
• Distriktspolitikk.
• Heltidskultur.

Møre og Romsdal

– Fagforbundet er Senterpartiets største bidragsyter, og vi vil oppfordre lokallagene til å være tydelige på hvilket samarbeid Senterpartiet ønsker å inngå i den enkelte kommune. Et Senterparti som flørter med høyresiden, setter arbeidstakernes rettigheter på spill. I slike tilfeller kan vi ikke anbefale å stemme på dem.

Det sier Arnt Jostein Silseth, valgkampansvarlig for Fagforbundet i Møre og Romsdal.

Fagforbundet i Møre og Romsdal har et fagligpolitisk samarbeid med Arbeiderpartiet. På et generelt plan anbefaler Fagforbundet Møre og Romsdal medlemmene å stemme rødgrønt, altså Ap, SV, Sp eller Rødt.

Dette er de tre viktigste valgkampsakene i Møre og Romsdal:

• Privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester.
• Rettferdig fordelingspolitikk og gode offentlige velferdsløsninger.
• Bekjempelse av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Akershus

Bente Stokker Knutsen

Bente Stokker Knutsen

Jan-Erik Østlie

– Årets valg er lokalvalg og vi oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin – og bruke den rett , både i kommunevalget, fylkestingsvalget og kirkevalget, sier Bente Stokker Knutsen, regionleder for Fagforbundet Akershus.

Noe mer tydelig har Knutsen ikke tenkt å være. Hun ber medlemmene bruke fornuft og samvittighet i stemmebåsen. Men hvem Fagforbundet Akershus har fagligpolitisk samarbeid med kan være en pekepinn. Det er nemlig Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet.

Kommunale og fylkeskommunale politiske samarbeid kan gå på tvers av de politiske blokkene. Derfor lar Fagforbundet Akershus være å anbefale medlemmer å stemme rødgrønt eller spesifikke partier.
– Det er ulikt samarbeid i våre 22 kommuner. Da er det lokale tillitsvalgte som vet hvilke partier som støtter Fagforbundets viktigste saker i lokalpolitikken. Vi anbefaler medlemmene å gjøre seg kjent med partienes holdning i de sakene som er viktige for oss, sier Knutsen og legger til:

– Vi er tydeligere på hvilke partier man bør bruke stemmen sin på ved stortingsvalg.

Dette er de tre viktigste valgkampsakene i Akershus:

• Heltidskultur.
• Nei til kommersielle aktører i offentlige tjenester.
• Flere læreplasser.

Rogaland

Monika Schrøder

Monika Schrøder

Fagforbundet

Fagforbundet Rogaland forteller på epost at de holder fast ved slagordet om å stemme rødgrønt også i årets valgkamp. Dette begrepet inkluderer for oftest Senterpartiet og partiene til venstre i politikken.

– Vi oppfordrer velgerne til å stemme rødgrønt, sier nestleder i Fagforbundet Rogaland, Monika Schrøder.

Hun opplyser at forbundsregionen har fagligpolitisk samarbeid med SV og Arbeiderpartiet. Rogaland er ett av fire fylker som ikke blir berørt av regionreformen.

Dette er de tre viktigste valgkampsakene i Rogaland:

• Ja til bedre velferd.
• Nei til profitt i velferden.
• Hele faste stillinger.

Sogn og Fjordane

Ralf Einar Johannessen, leder for Fagforbundet Sogn og Fjordane, skriver på epost til Fagbladet at de ikke trekker fram bestemte partier i årets valgkamp. Istedenfor anbefaler de medlemmer å engasjere seg og ta utgangspunkt i Fagforbundets viktigste saker før de går til valgurnene.

– Vi formidler et rødgrønt fokus, selv om vi vet at i noen kommuner er det uaktuelt å se for seg at Senterpartiet samarbeider med partier til venstre for seg, sier Johannesen.

Han forteller videre at forbundsregionen vektlegger arbeidslivssaker, politikeres arbeidsgiverrolle og kommunepolitiske saker som har stor betydning for medlemmenes lønns- og arbeidsforhold. Sogn og Fjordane slår seg fra nyttår sammen med Hordaland og vil bli stort både i folketall og geografisk. For Fagforbundet blir det viktig hvem som får politisk makt i det nye fylket, konstaterer Johannesen.

– Vi vil gjøre det vi kan for at det fortsatt er Ap som har fylkesordføreren og at det politiske tyngdepunktet i det nye fylkestinget er sentrum-venstre, sier regionlederen.

I dag er det Senterpartiet som har fylkesordføreren i Sogn og Fjordane, mens Arbeiderpartiet har fylkesordføreren i Hordaland.

Dette er de tre viktigste valgkampsakene i Sogn og Fjordane:

• Ja til bedre velferd.
• Nei til profitt i velferden.
• Gi oss trygge jobber.

Oslo

Roger Dehlin

Roger Dehlin

Steinar Ottesen

I Oslo har Senterpartiet ganske slunken velgeroppslutning. I hovedstaden samarbeider Arbeiderpartiet med SV og Miljøpartiet de grønne, med Rødt som støtteparti. Dermed blir ikke dilemmaet om man skal gi sin velgeroppfordring til Senterpartiet, veldig aktuelt for Fagforbundet Oslos leder, Roger Dehlin.

– Dette partiet ikke er spesielt aktivt i vår region, sier han og fortsetter:

– Fagforbundet Oslo vil arbeide for et fortsatt rødgrønt flertall og en rødgrønn politikk. Vårt mål for valgkampen er å få flest mulig medlemmer til å bruke stemmeretten og stemme Ap, SV eller Rødt, sier Dehlin.

Fagforbundet Oslo har fagligpolitisk samarbeid med nettopp Ap, SV og Rødt.

Dette er de tre viktigste valgkampsakene i Oslo:

• Rett til hel stilling og fast ansettelse for alle.
• Nei til konkurranseutsetting og privatisering.
• At Oslo kommune skal være i front i kampen mot sosial dumping.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy