Støre mener vi trenger en tillitsreform: – Målstyringa nærmer seg det parodiske

SKILLE: Ap-leder Jonas Gahr Støre tror skillene mellom sidene i politikken blir tydeligere. Han ønsker det velkommen.

SKILLE: Ap-leder Jonas Gahr Støre tror skillene mellom sidene i politikken blir tydeligere. Han ønsker det velkommen.

Ole Palmstrøm

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener den ­norske forvaltninga er et konkurranse­fortrinn vi skal være takknemlige for hver dag.

2019032215200020190417084525

anders@lomedia.no

Etter flere år med ostehøvelkutt, konkurranseutsetting og en økende frustrasjon mot målstyringa i staten, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre det er på tide å advare om at kvaliteten på tjenestene innbyggerne får fra forvaltninga er truet.

– Tilbakemeldingene vi får fra folk som jobber i «styre og stell» er et trykk bort fra det de ansatte bidrar med gjennom kompetanse, godt skjønn og erfaring mot detaljert målstyring, skjemavelde og måling på grensen til det parodiske, sier han.

Professor: – Målstyring koster samfunnet milliarder

– Urovekkende

Han mener det er viktig å understreke hvor avgjørende en velfungerende forvaltning er for velferdsstaten.

– Det er viktig å si at en av grunnene til at Norge er et veldrevet velferdssamfunn er at vi har dyktige folk på jobb med erfaring og engasjement. Når vi er stolte av vår offentlige sektor og administrasjon, så er det takket være de dyktige folkene som jobber der og over tid kloke politiske beslutninger, sier han.

– Skit i måla, la oss gå for kvalitet

Støre mener utviklingen de siste årene viser at det ikke er gitt at det skal forbli slik. Kombinasjonen av målstyring og ostehøvelkutt, som han kaller «den enkleste og minst opplyste måten å effektivisere på», mener Støre er skummel.

ph

– Summen av tilbakemeldingene er urovekkende for kvaliteten i det som er kjernen i vår forvaltning, nemlig dyktige folk med godt skjønn, og en uro for de konsekvensene det har, sier han.

Målstyring er ut: Nå er tillitsbasert arbeidsliv den nye trenden

Tillitsreform

Arbeiderpartiets viktigste grep for å snu en slik utvikling er innføring av en tillitsreform. Dette vil, om Arbeiderpartiet kommer i regjering, blant annet medføre at oppdragsbrevene regjeringa sender ut til hver enkelt etat vil legge mye mer vekt på overordna mål og legge opp til bruk av skjønn og kompetanse ute på den enkelte arbeidsplass.

– For meg er det egentlig et skritt i retning av å bruke sunn fornuft, som bedre tar i bruk de flotte ressursene vi har. Jeg har vært utenriksminister og reist rundt mye rundt. Utifra dét mener jeg vi for lite klar over, og kanskje snakker for lite om, at den kvaliteten vi har i styre og stell med dyktige ansatte er en konkurransefordel. Den skal vi være takknemlige for hver eneste dag, sier han.

ph

De ansatte må føre logg for hver gang de går på do: – Voksne mennesker blir passet på og kontrollert i detalj

I debatten om unødvendig byråkrati, kan selve byråkratene komme i kryssilden. Det vil Støre bidra til å snu.

– Jeg har vært byråkrat selv, og mener det er et honnørord. Du er en offentlig tjenestemann eller -kvinne, og jobber for fellesskapet, uansett om du er saksbehandler i et departement eller leder for Statens pensjonsfond utland. Du er på jobb for fellesskapet. Det skal vi være stolte over. Men det går an å være for byråkrater, og samtidig advare mot fenomenet byråkratisering, sier han.

Ostehøvelen skal bort

Partilederen har fastslått at det ikke blir noen videreføring av ostehøvelreformen om Ap kommer i regjering.

– Vil ABE-kuttene være ute av Aps alternative budsjetter framover?

– Vi sitter i Stortinget med en liten gruppe som skal lage vårt alternative budsjett, så vi må forholde oss til det som kommer fra regjeringa. Vi har vist at vi er villige til å reversere en del kutt, sier han.

Støre avviser argumenter om at bedriftene også må spare som forsvar for ABE-reformen.

– Bedriftene har en annen tilnærming enn regjeringa. De effektiviserer, ja, men de investerer også der de satser. Og de kutter ikke i områder som er sårbare og i utvikling, sier han.

ph

Men selv om det ikke blir ostehøvelkutt med en Ap-regjering, kommer den til å kreve effektiv drift:

– Ap vil ha en ambisjon om effektiv drift, og finne områder hvor vi kan bruke pengene slik at de leverer tjenester der det er mest nødvendig. Det blir ikke fritt fram på ressursbruken. Det er viktig for legitimiteten til bruk av skattebetalernes penger at regjeringen er påholden og effektiv. Men de flate kuttene, uten en strategisk prioritering i bunn, skal bort.

Privatisering

Spørsmålet om hva som skal driftes i offentlig eller privat regi er høyst gjeldende i staten, og Støre mener dette blir en stadig sterkere markør av skillet mellom høyre- og venstresida. Han poengterer at fellesskapsansvar for grunnleggende velferd er Aps linje. Det gjelder også i staten.

– På kjerneområder til virksomhetene er jeg grunnleggende skeptisk til private, sier han.

Han viser til Forsvarets verksteder som en viktig seier i forliket om langtidsplan, og at behandlingen av renholderne i Forsvarsbygg er et talende eksempel på hvor galt det kan gå.

– Det går i samme retning hver gang: Privatisering setter press på lønn, pensjoner og sosiale goder. Samtidig lever vi i en blandingsøkonomi med private leverandører av tjenester som det offentlige forholder seg til. Men vi må aldri rokke ved prinsippet om fellesskapsansvar og at balansen må ligge der, sier han, og legger til at forskjellene øker når markedet får regulere for mye.

Viktig valg

Høstens kommunevalg er i aller høyeste grad viktig for statsansatte, mener Støre.

– Ingen i Norge bor i staten. Vi bor i kommunene. Og de viktigste avgjørelsene som påvirker folks hverdag skjer her. Barnehager, AKS/SFO, hjemmehjelp eller sykehjem er ting som er avgjørende for tryggheten i livet. Og det avgjøres lokalt, sier han.

Spådommen hans er at skillelinjene blir tydeligere ved dette valget enn tidligere i spørsmål om hva som løses av private eller det offentlige, hvordan oppgavene skal finansieres og organiseres og hva ambisjonsnivået skal være.

ph

– Dette er viktige saker for Ap. Vi har ikke mulighet til å jobbe for flertall på Stortinget, men må jobbe opp imot velgere og de neste valgene. Regjeringen sier vi ikke har råd til nye velferdsreformer. Men vi sier at det i noen tilfeller er en investering. En god skolefritidsordning gjør at både mor og far kan jobbe og utjevne forskjeller mellom unger, sier han.

Støre trekker fram gratis skolemat på som et slikt eksempel.

– 50-60.000 går på skolen uten å ha med seg mat eller med dårlig mat. De lærer dårlig selv, bråker for andre og det gjør skolehverdagen vanskelig. Det blir noen skillesaker her, og det tror jeg er bra, sier han.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy