Anne Marthe ble oppsagt – beholdt både jobb og AFP

REDDET: Hjelpepleier Anne Marthe Reinertsen reddet AFP-en og jobben takket være gode tillitsvalgte.

REDDET: Hjelpepleier Anne Marthe Reinertsen reddet AFP-en og jobben takket være gode tillitsvalgte.

Titti Brun

Anne Marthe trodde jobben på sykehuset var trygg. Helt til hun og 26 kolleger sto med oppsigelsen i hånda. Tøffe tillitsvalgte sørget for at hjelpepleieren beholdt både jobb og AFP.

2017041008000020170426164659

– Jeg har alltid tenkt at jobben i helsevesenet er trygg, sukker hjelpepleier Anne Marthe Reinertsen (60). Med lang erfaring og over ti år på Revmatismesykehuset i Haugesund, kom oppsigelsen som et sjokk. Selv om ryktene hadde gått ei tid, følte hun det helt uvirkelig.

Slik kan du unngå AFP-smellen

Ryktene gikk

Historien begynner i juni 2015. Sykehusstyret besluttet at antall senger på posten der Anne Marthe jobbet, skulle halveres.

– Men i og med at Revmatismesykehuset parallelt bygget en ny operasjonsstue, tenkte vi alle at det ordner seg vel, sier hun.

Slik gikk det ikke.

På et allmøte fortalt ledelsen at 26 ansatte sto i fare for å miste jobben. Ingen visste hvem.

– Vi var helt lamslåtte. Dette kom rett før ferien, og mange gikk en lang, vond sommer i uvisshet. Særlig unge med familie og gjeld, og kort ansiennitet.

Først over sommeren gikk det virkelig opp for Anne Marthe at også hun sto i fare for å bli arbeidsløs som 60-åring.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tillitsvalgte i ryggen: Anne Marthe Reinertsen er glad Fagforbundets tillitsvalgte Sølvi Irene Haugen (bak) og Åse Helene Tvedt, støttet henne da det sto på som værst.

Tillitsvalgte i ryggen: Anne Marthe Reinertsen er glad Fagforbundets tillitsvalgte Sølvi Irene Haugen (bak) og Åse Helene Tvedt, støttet henne da det sto på som værst.

Titti Brun

AFP-pensjonen forsvant for Lars Johnny (61). Han var arbeidsledig noen måneder for lenge.

Faste stillinger – trygghet for alle

26 oppsigelser

Da var det godt å ha de tillitsvalgte i ryggen.

– De var kjempeflinke. Saklige, og de beholdt roen. Og informerte så godt de kunne. Det kan ikke ha vært noen lett jobb å være tillitsvalgt. Jeg syns det hele virket klønete håndtert av sykehusledelsen. Alt var helt absurd, mener Anne Marthe.

Det gikk mange spekulasjoner om hvem som måtte gå. 55 ansatte ble innkalt til individuelle samtaler med ledelsen. De tillitsvalgte var med hver og en på disse samtalene.

Så tilspisset kampen seg enda et hakk.

26 ansatte fikk varsel om oppsigelse.

Ble ikke hørt

Prosessen kom skjevt ut fra starten. Ledelsen kalte ikke inn de tillitsvalgte til det lovpålagte drøftingsmøtet før allmøtet.

Fagforbundets tillitsvalgte kjempet for at ledelsen skulle se på sykehuset som helhet. Da ville stillinger som ble ledige kunne puttes oppi nedskjæringspotten. Enten det var ansatte som gikk over i en ny jobb, ble pensjonster eller sluttet. Det fikk de ikke gjennomslag for.

De tillitsvalgte ville også at ansiennitet, sammen med sosiale forhold skulle veie tyngst, før kompetanse.

Det ble avvist.

Stresset møte med ledelsen

Da Anne Marthe ble sagt opp, hadde hun både lang fartstid og bare to år igjen til hun kunne velge å gå av med AFP. Selv om hun i en alder av 60 år skulle få seg ny jobb, ville hun ikke kunne rekke å oppfylle AFP-kravet om fem år i fast stilling.

Det var seint på kvelden da det var hennes tur til å møte ledelsen til individuelt drøftelsesmøte.

– Jeg var en av de siste som kom inn. Heldigvis var tillitsvalgt med også på dette møtet. Jeg var stressa og hadde sikkert ikke husket noe av det som foregikk.

Her signerer lærlingene hele og faste stillinger

Selvtillit på bånn

Ledelsen tilbød Anne Marthe tre måneders lønn for å gå på dagen. Hun avslo.

– Det hadde jo ikke hjulpet noe. Jeg hadde mistet hele min tilhørighet, alt det sosiale.

Tillitsvalgt kjempet for at hun i det minste skulle beholde 25 prosent fast stilling, så hun kunne beholde muligheten til å gå av med AFP.

– Jeg husker en eller annen på møtet spurte hva skal vi bruke henne til, da, minnes Anne Marthe. Og med et skjevt smil legger hun til.

– Du kan tro jeg følte meg vellykka.

Nye oppgaver

Anne Marthes historie endte godt. Hun fikk 25 prosent fast stilling og fylte på med ekstravakter. Etter kort tid var hun i 57 prosent fast stilling.

– Alt i alt er enden god. Det nye er at jeg også jobber som operasjonstekniker. Det er spennende å lære nye oppgaver. I tillegg tar jeg ekstravakter og håper jeg snart får utvidet stillingen til det jeg hadde.

Hun stortrives på jobben og nå vil hun legge den vanskelige tida bak seg.

– Jeg har jo så trivelige kollegaer, sier hun et med litt matt smil, for samtalen har rippet opp i en periode som var vond.

Styreleder og direktør sluttet

Det var et år som påvirket alle ansatte – helt opp til toppen. Enden på visa ble at sykehusets styreleder ble avsatt. Og sykehusdirektøren sa opp januar 2016. Haugesunds Avis refererer til pressemeldingen der han begrunner sin oppsigelse med uenighet om strategi- og verdivalg.

De ansattes fagforeninger greide gjennom forhandlinger å redusere antall oppsigelser fra 26 til 9, men i tillegg måtte mange gå ned i stillingsprosent. I løpet av året som er gått, har flere fått økt stillingene sine.

Ser framover

De tillitsvalgte legger ikke skjul på at det var et tøft år. Nå vil også de se framover. I september 2016 var den nye direktøren på plass.

– Vi har lært mye på begge sider av bordet. Vi ønsker å starte med blanke ark og satser på et godt samarbeid for å lage et velfungerende sykehus for både pasienter og ansatte, sier Åse Helene Tvedt, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet.

Arbeidsmiljøloven om oppsigelser

Arbeidsgiver skal alltid drøfte oppsigelse med arbeidstaker og tillitsvalgt før beslutning om oppsigelse.

Det regnes som en masseoppsigelse når det er flere enn ti arbeidstakere som sies opp og/eller kontrakten endres (f.eks reduserte stillinger).

Før beslutning om oppsigelse er arbeidsgiver lovpålagt å drøfte følgende med tillitsvalgte:

• Årsakene til oppsigelser.

• Antallet som skal sies opp.

• Hvilke arbeidsgrupper de tilhører.

• Alle oversikter over normal bemanning.

• Forslag til kriterier for å velge ut hvem som skal sies opp.

• Forslag til kriterier for sluttvederlag.

I tillegg til å melde fra til tillitsvalgte, skal arbeidsgiver melde fra til Arbeids- og velferdsetaten – Nav.

Frister

For ansatte med fem års ansettelse, er oppsigelsestida to måneder.

Etter ti års ansettelse er den tre måneder.

For ansatte over 50 år og ti års ansettelse, er oppsigelsestida minst fire måneder. Tilsvarende er oppsigelsestida minst fem måneder etter fylte 55 år, og minst seks måneder etter fylte 60 år.

Anne Marthes råd

Hjelpepleier Anne Marthe Reinertsen har følgende råd hvis du står i fare for å bli oppsagt:

• Kontakt tillitsvalgt med en gang.

• Følg med på informasjon/medlemsmøter.

• Gå aldri alene på drøftingsmøter eller forhandlingsemøter med ledelsen, ta med tillitsvalgt.

• Vær åpen for andre arbeidsoppgaver.

• Arbeidsmiljøloven gir deg fortrinnrett dersom din arbeidsplass igjen trenger ansatte.

Hvis alt går bra, gå videre og vær med på å bygge opp igjen arbeidsmiljøet.

Dette er bakgrunnen

• I september 2015 skrev Haugesunds Avis at 26 av 55 ansatte ved Revmatismesykehuset (HSR) kunne miste jobben.

• Tillitsvalgte ble orientert om oppsigelsene på et allmøte, og fikk ikke gjennomslag for at hensynet til ansiennitet og sosiale forhold skulle være det viktigste kriteriet i nedbemanningen. De var heller ikke direkte inne i utvelgelsen.

• Etter hvert fikk ni oppsigelse og 24 ansatte redusert stillingen.

• I november ble styreleder ved HSR avsatt. Direktøren på sykehuset sa opp i januar 2016.

Kilde: Haugesunds avis

Tillitsvalgtes prioriteringer

• Tillitsvalgte ønsker å vurdere hele arbeidsstokken, blant annet for å kunne se på naturlig avgang ved at ansatte slutter fordi de har nådd pensjonsalder eller fått seg ny jobb.

• Hovedregelen er ansiennitetsprinsippet: sistemann inn, førstemann ut.

• Generelt går vikarer og midlertidige tilsatte først.

• Spesiell oppmerksomhet når arbeidstakere er mellom 55 og 62 år og står i fare for å miste muligheten til avtalefestet pensjon.

• Kompetanse.

• Sosial situasjon (f.eks. eneforsørger)

«Jeg er glad jeg beholdt jobben. Nå må vi se framover og bygge opp igjen det gode arbeidsmiljøet.»

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy