Stadig flere nordmenn er i arbeid. Kvinner jobber mer heltid

Kvinner jobber mer heltid, viser tall fra SSB. (Illustrasjonsbilde)

Kvinner jobber mer heltid, viser tall fra SSB. (Illustrasjonsbilde)

Sissel M. Rasmussen

Fra mai til august ble det 32.000 flere sysselsatte her i landet.

2019102411004920191024110130

tips@fagbladet.no

Norsk økonomi viser denne høsten gode tall: Det siste kvartalet økte andelen sysselsatte nordmenn. Ikke siden 2013 har en så stor andel av nordmenn vært i arbeid.

LO har rettet hard skyts mot regjeringen for at sysselsettingsandelen de siste åra har sunket. Nå øker andelen.

Fra mai til august ble det 32.000 flere sysselsatte her i landet, justert for sesongvariasjoner. Arbeidsledigheten i august var 3,7 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Slik skal Fredrikstad snakke seg fra 40 til 80 prosent heltid: – Den beste satsingen jeg har sett, sier forsker

Arbeidsløse

Det var 106.000 arbeidsløse personer i august, målt som gjennomsnittet av perioden juli-september, opplyser Statistisk sentralbyrå.

Tallene er hentet fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). For juli viste samme tall en ledighet på 3,8 prosent, noe som ble betegnet som en uventet økning.

Sysselsettingsprosenten har gått opp med 0,7 prosentpoeng, fra 67,6 prosent i mai til 68,3 prosent i august.

Selv om sysselsettingsprosent i 2019 er den høyeste på seks år, så er likevel nivået lavt, sett i et 30-årsperspektiv.

Unge arbeidstakere

Det var særlig blant de under 25 år at økningen var stor, med 17.000 flere sysselsette fra mai til august.

Det har blitt 43.000 flere personer i arbeidsstyrken fra mai til august.

Oslo skal prøve ut egne avdelinger med bare hele stillinger

SSBs AKU-tall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. Navs oversikt er den andre. Mens SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, teller Nav antall registrerte ledige. SSBs undersøkelse omfatter også personer som søker arbeid uten å registrere seg hos Nav.

Flere kvinner på heltid

Det har vært en økning både i antall deltidssysselsatte og heltidssysselsatte. Samtidig ser SSB en forskjell mellom menn og kvinner i hvordan dette er fordelt.

Mesteparten av økningen i sysselsettingen blant menn har vært i deltidsstillinger: 16 000 flere på deltid og 7.000 flere på heltid.

Blant kvinner har det vært en kraftig økning i heltid: 3000 flere kvinner jobber deltid og 16.000 flere kvinner jobber heltid.

Det er fortsatt langt flere kvinner enn menn som jobber deltid, men forskjellen har blitt litt mindre over de siste 12 månedene, skriver SSB.

Flere på ufrivillig deltid

Noen flere nordmenn er i den situasjon at de jobber deltid, men gjerne skulle jobbet en større stillingsprosent.

I tredje kvartal 2019 var det 76 000 personer i denne kategorien, mot 65 000 året før. Det har også blitt et større sprik mellom hvor mye denne gruppa jobber og hvor mye de faktisk ønsker å jobbe.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy