Fortsatt privat ambulansedrift i Midt-Norge

Styret i Helse Midt-Norge har vedtatt å videreføre ordningen med å kjøpe tjenester fra private ambulanseselskap.

2007011314510420131216050916

Fagforbundets representant i styret, Ingegjerd S. Sandberg foreslo at ambulansedriften i helseregionen skulle drives i offentlig regi, men forslaget fikk bare fem stemmer og falt.

Da hun ikke fikk gjennomslag for sitt syn, foreslo Sandberg at saken ble utsatt. Hun mener forskjellen mellom offentlig og privat drift når det gjelder både økonomi og kvalitet må utredes bedre.

Men hun fikk ikke gjennomslag for det heller. Flertallet i regionstyret ville ha en avgjørelse på møtet i desember.

Trenger ikke tariffavtale

Dermed fortsetter ambulanseordningen i helseregionen med private ambulanser. Men ambulanseområdene skal organiseres annerledes, slik at det kommer til å bli færre områder pr. helseforetak.

Slik vedtaket er formulert, skal anbudskonkurransene baseres på felles kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag, men det er ikke noe krav om at ambulansefirmaet skal ha tariffavtale med sine ansatte.

Kontraktsperioden blir på fire år, med mulighet for ett års opsjon.

– Offentlig ansatte mer sjuke

Ernst & Young har laget en rapport om de økonomiske forholdene ved dagens ambulansetjenester der de konkluderer med at offentlig ambulansedrift vil føre til to prosent økt sjukefravær, og at pensjonsutgiftene til offentlige ansatte med tariffavtaler i ambulansetjenesten vil utgjøre en merutgift i forhold til privat drift på cirka 18 millioner kroner.

Ingegjerd S. Sandberg stiller seg undrende til hvilket grunnlag Ernst & Young har for å fastslå at framtidig ambulansepersonell kommer til å ha to prosent høyere sjukefravær enn hvis de arbeider i private selskaper.

I en protokolltilførsel peker hun på at styrets vedtak er fattet ut fra økonomiske hensyn, og at sakens dokumenter ikke gir nok opplysninger om kostnadene ved privat og offentlig drift.

Regionstyret har tidligere vedtatt at ansattes arbeidsforhold – blant annet lønn og pensjonsforhold – skal ivaretas også ved konkurranseutsetting. I protokolltilførselen gjør Sandberg oppmerksom på at dette ikke er ivaretatt i styrets siste vedtak.

KVALITETSARKIVET - KVALITETSST

MEST LEST:
Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Frøydis Falch Urbye

Da den helseansatte frarådet intervjuet, ble programleder Helene Sandvig opprørt

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy