Satser på langtidsutdannede

Marit Wahlstedt skal få fart i arbeidet med å gi yrkesfaglig tilbud til utdannings-gruppene på høgskole og universitet. Vervemålet de neste tre årene er 4000 nye medlemmer med høyere utdanning.

2008101413094720131216071001

Første august begynte Marit Wahlstedt som leder for Fagforbundets prosjekt «Yrkesfaglig utvikling og verving av langtidsutdannede». Bakgrunnen er arbeidslivets økte krav til utdanning og et stort potensial for å verve langtidsutdannede.

– Satsing på yrkesfaglige tilbud til utdanningsgruppene vil også være innrettet på nåværende medlemmer som får endret stillingsinnhold og møter nye kompetansekrav. Dette blir et felles løft, også for etter- og videreutdanning, sier Marit Wahlstedt.

Tidligere har hun arbeidet seks år i statlig virksomhet, de siste årene som prosjektleder for innføring av elektronisk saksbehandling i Helsedirektoratet med 600 ansatte.

Omstillingsvillig

– Omstillingen i Helsedirektoratet ble møtt med mye skepsis i begynnelsen. Men holdningene endret seg. Etter utprøving i vel to år, viste en brukerundersøkelse at 93 prosent av de ansatte foretrakk det nye systemet. Det viser at folk er langt mer omstillingsvillig enn de tenker i utgangspunktet, sier Marit Wahlstedt.

Nå går hun på med stor iver som prosjektleder for Fagforbundets høgskolesatsing. Det er Fagforbundets seksjoner for kontor og administrasjon og samferdsel og teknisk som har satt i gang et prosjekt for å verve og gi et godt tilbud til medlemmer med høgskole- og universitetsutdanning. Hun vil bygge videre på tilbud som allerede er skapt og bidra til nettverksbygging og nye satsingsområder.

Utvikler tilbud først

– I første omgang vil vi utvikle yrkesfaglig tilbud til utdanningsgruppene, og vi håper å kunne rekruttere medlemmer ut fra det.

Marit Wahlstedt peker blant annet på det nye tilbudet i velferdsrett som starter over nyttår, og som er kommet i stand gjennom samarbeid mellom Fagforbundet og Høgskolen i Oslo.

Ansvarlige faggrupper

I hver av seksjonene skal faggrupper for ulike yrkesgrupper være ansvarlige for det faglige tilbudet til medlemmene, mens prosjektlederen skal bistå og legge til rette.

– Det er meningen at faggruppene skal være relativt selvstendige og ha det faglige ansvaret. Vi tar blant annet sikte på at faggruppene arrangerer et faglig seminar en gang i året. Gjerne i tilknytning til et lærested som er gode på fagfeltet, sier Marit Wahlstedt. Faggruppe IKT planlegger å få til en konferanse allerede til våren.

– Dette er et område der det skjer mye og som griper inn i store samfunnsprosesser, sier Marit Wahlstedt. Hun presiserer at faggruppene ikke bare skal satse inn mot høgskolegruppene, men orientere seg bredt mot medlemmene på feltet, og gi innspill blant annet i høringer slik at Fagforbundet kan ta gode beslutninger innenfor de ulike fagområdene.

Godt i gang

I september har prosjektlederen rukket å ha første møte med faggruppene for IKT, teknisk og økonomi. I oktober blir det møte med faggruppen for personal.

– Faggruppene er en del av prosjektet «Yrkesfaglig utvikling og verving av langtidsutdannede». De skal sikre at seksjonsstyret og administrasjonen får et godt grunnlag for det faglige arbeidet for yrkesgruppene. I vervesammenheng vil vi også samarbeide nært med lokalavdelingene, verveansvarlige og Fagforbundet Ungdom, opplyser Marit Wahlstedt.

Andelen langtidsutdannede øker både i privat og offentlig sektor. Mens en tidligere kunne gjøre karriere med realkompetanse og erfaring, er det i dag i økt grad høgskoleutdannede som blir rekruttert til stillinger i kommuneadministrasjonene.

En viktig grunn til høgskolesatsingen også omfatter teknisk sektor, er at den er utsatt for privatisering og anbud. Kommunenes evne til å ta i bruk kunnskap og teknologi, bedre lønnsomheten og fornye og styrke kvaliteten i sektorene vil bli enda viktigere for å kunne være konkurransedyktige.

Fagforbundet ønsker å utvikle seg i takt med de ulike sektorene, møte trenden med økt andel langtidsutdannede og ha systemer som kan ivareta og utvikle medlemmenes interesser.

«Yrkesfaglig utvikling og verving av langtidsutdannede» er et treårig prosjekt der Seksjonene kontor og administrasjon og samferdsel og teknisk skal samarbeide.

Faggruppene og prosjektleder bistår med gjennomføring av yrkesfaglige tiltak lokalt.

Målet er å verve 4000 medlemmer med høgskole- eller universitetsutdanning fram til 2011.

Prosjektet er underlagt en styringsgruppe med to representanter fra forbundsledelsen og to fra hver av seksjonene.

MEST LEST:

Bjørn A. Grimstad

Marthe skjønte noe var galt da hun fikk en tekstmelding i en pause på jobb

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

Haukeland universitetssjukehus

Dette sykehuset satser på helsefagarbeidere: Nå vil de ha flere som Karoline og Susanne

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

Ingeborg Vigerust Rangul

Her får hjelpepleieren beskjed om at sykehjemmet hun jobber på skal tilbake til kommunen

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

Ambulansetjenesten Steigen

Ambulansefolket inviterer helseminister Høie: – Kom hit, så skal få se hva avstand er for noe

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Helge Rønning Birkelund

Skjemaveldet stjeler av tida for helsefagarbeider Kari (47): – For mange er samtalen viktigere enn sårstellet

NOK ER NOK:  Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

NOK ER NOK: Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

Ambulansetjenesten Steigen

Fikk nok av hjemmevakt: Seks av ti ansatte i ambulansetjenesten sa opp jobben

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy