Hedret for fremragende kvalitetsarbeid

Kommunene Steinkjer, Grue og Mandal ble torsdag ettermiddag hedret for sine prosjekter i regi av kvalitetskommuneprosjektet.

2008112716375420131216075157

Hver av kommunene fikk en sjekk på 30.000 kroner, diplom og godord fra kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa som så langt er godt fornøyd med resultatene av det store kvalitetskommuneprogrammet.

Steinkjer fikk oppvekstprisen for sitt prosjekt om bruk av individuell utviklingsplan i alle kommunens 13 barneskoler. I juryens begrunnelse heter det at kommunen har lykkes i å øke trivselen og bidra til å gjøre både elever, foreldre og lærere mer fornøyd.

Juryen la også vekt på det gode trepartssamarbeidet mellom lokalpolitikerne, lærerne og skoleadministrasjonen, og at også foreldrene ble godt involvert i prosjektet, som har bidratt til å gi barneskolene i Steinkjer et godt omdømme.

Arbeidslag innen omsorg

Grue fikk pleie- og omsorgsprisen for sitt prosjekt «Grue, livskraftig og levende» som legger stor vekt på trepartssamarbeid og myndiggjøring av de ansatte. Prosjektet har også dialog med brukerne som et viktig element.

Pleie- og omsorgsarbeidet i kommunen har vært inne i en omstilling, der det blant annet er utviklet en arbeidslagmodell som har gitt gode resultater, mer fornøyde ansatte – og redusert sykefravær.

Tillit

Mandal fikk Nærværsprisen for sitt tillitsprosjekt, der sykmeldinger er byttet ut med et egenmeldingssystem, og der prosjektleder Siren Vetnes har innført et begrep som bare kalles «en Siren-dag». Det betyr at de ansatte kan ta seg en restitusjonsdag når de kjenner seg nedkjørt, i stedet for å gå på en ordentlig smell og bli borte i ukevis senere.

Systemet er basert på tillit til de ansatte, og de har vist seg tilliten verdig. Samtidig har de administrative lederne vist stor vilje til å omstille seg og ta det nye egenmeldingssystemet i bruk, mens lokalpolitikerne har bevilget penger til prosjektet.

Så langt er alle strålende fornøyd: – Jeg har til og med fått applaus to ganger i bystyret, sa Siren Vetnes da hun takket for prisen.

Ser resultater

Prisutdelingene var avslutningen på en todagers konferanse i Oslo der kvalitetskommuner fra hele landet var samlet.

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa åpnet konferansen, og fortalte at hun har møtte mye entusiasme når hun har reist rundt, og at dette programmet viser hvordan kommunens egne ansatte er en viktig ressurs.

– Når de får muligheten til å utgjøre en forskjell, og bidra til å forbedre både sin egen og andres arbeidsdag, så skjer det noe spennende, sa Kleppa.

Hun understreket også hvor viktig trepartssamarbeidet mellom lokalpolitikere, administrasjon og kommunens ansatte er for et vellykket resultat, og hun hadde stor tro på at dette er et system som kommer til å bli godt innarbeidet og brukt utover programperioden som varer til 31. desember 2009.

Gjenreiser yrkesstoltheten

Konferansen inneholdt også en paneldebatt, der blant andre Fagforbundets leder Jan Davidsen og KS-leder Halvdan Skard deltok.

– Et viktig poeng med programmet er at innbyggerne skal merke en forskjell, og vi har allerede fått inn noen resultater som tyder på akkurat det, sa Skard. Han fortalte også at samarbeidet mellom staten, kommunene som arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner har vakt internasjonal oppsikt.

– Nå kommer utlendingene og vil lære av oss, sa han.

Jan Davidsen var opptatt av at kvalitetsprosjektene må forankres godt både hos de lokale politikerne, hos de kommunale lederne og de ansatte. Ha mente det måtte en trygg ledelse til for å slippe løs de ansattes engasjement og kreativitet, og at dette er en viktig forutsetning for at prosjektene skal bli vellykket.

– Et program som dette, som tar de ansatte og deres kunnskap på alvor, bidrar til å gjenreise deres egenverdi og yrkesstolthet, i stedet for å indirekte utrykke mistillit til arbeidet deres gjennom å foreslå at de kommunale tjenesten skal konkurranseutsettes, sa Davidsen.

MEST LEST:
Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Frøydis Falch Urbye

Da den helseansatte frarådet intervjuet, ble programleder Helene Sandvig opprørt

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy