Kvalitet i fokus

Etter år med utbygging skal det nå satses på bedre kvalitet i barnehagen. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2010 foreslått å øke bevilgningen til kvalitetstiltak med 35 millioner kroner.

2009101415010720131216113350

ingeborg.rangul@fagforbundet.no

Totalt vil det bli benyttet over 100 millioner kroner til kvalitets- og rekrutteringstiltak i 2010. Flere førskolelærere og økt kompetanse for alle som jobber i barnehage er prioriterte områder.

Fagforbundet vil være med og definere kvalitetsbegrepet.

– Vi er opptatt av kvalitet og har mange innspill til innholdet i kvalitetstiltakene, sier SKKO-leder Mette Henriksen Aas.

Henriksen Aas peker på at det er mye snakk om rekruttering av førskolelærere. Å dekke kravene i barnehageloven om antall førskolelærere støtter hun fullt ut, men hun er veldig opptatt av å ikke glemme de andre yrkesgruppene i barnehagene.

– Vi må se mer generelt på rekruttering av ansatte. Vi trenger flere barne- og ungdomsarbeidere, assistenter og vi trenger flere menn. Når det er snakk om bemanning, snakkes det om antall førskolelærere per barn. Vi må også snakke om antall barn per voksen, sier SKKO-lederen.

Likebehandling av ansatte

I mange av de private barnehagene har det vært dårligere lønns- og arbeidsforhold enn i de kommunale. Regjeringen ønsker en likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager, gjennom en opptrappingsplan på inntil fem år.

– En rapport fra Telemarksforskning viser at private barnehager driver 13 prosent billigere enn kommunale. Dette skyldes forskjeller i lønn, arbeidsforhold, pensjon, antall ansatte og kompetansenivå. Vi har jobbet mye med å tette igjen dette gapet. Det er våre medlemmers ansettelsesforhold det dreier seg om, sier Henriksen Aas.

Mer til videreutdanning

Et nasjonalt foreldreutvalg for barnehager er planlagt etablert i løpet av 2010. Tiltaket skal vise hvilken ressurs foreldrene er og de skal bli hørt i aktuelle barnehagepolitiske saker.

Det tas også sikte på å opprette et videreutdanningstilbud i ledelse for barnehagestyrere. I tillegg skal satsingen på studiet «Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen» styrkes. Dette er et ettårig videreutdanningstilbud på deltid for førskolelærere.

Antallet studieplasser i førskolelærerutdanning samt satsingen på arbeidsplassrelatert førskolelærerutdanning og etter- og videreutdanningstilbud til barnehageansatte, skal videreføres.

For å oppnå bedre kunnskap om barnehagesektoren, vil regjeringen styrke forskning i og om barnehager, og utvikle et system for å vurdere kvaliteten i barnehagene.

MEST LEST:
Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy