JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

HMS-arbeid virker

75 prosent av norske virksomheter arbeider med helse, miljø og sikkerhet i praksis. Sikkerhet og skadeforebygging får mest oppmerksomhet, mens forebyggende helsearbeid er forsømt, viser fersk Fafo-rapport.

2010012615062620131216122703

monica.schanche@fagforbundet.no

Forskerne Rolf Andersen og Mona Bråten har i en ny rapport tatt for seg et bredt spekter av virksomheter på land og offshore og stiller spørsmålet : Hva er status quo i det systematiske HMS-arbeidet i norske virksomheter?

De finner at 75 prosent av virksomhetene har HMS-aktiviteter i praksis. Undersøkelsen omfatter virksomheter som hjemmetjenesten i en kommune, en videregående skole, byggvirksomhet, storkiosk, slakteri og en konsulentvirksomhet - alle med ulike utfordringer innenfor HMS-arbeidet.

Må informere bedre

Undersøkelsen er i hovedsak gjennomført som en spørreundersøkelse overfor daglige leder.

Det viser seg at ledere kjenner regelverket, mens mange av deres ansatte ikke gjør det. Her er det åpenbart et behov for å involvere og informere de ansatte, påpekte Fafo-forskerne under fremleggelsen av rapporten som ble offentliggjort i dag.

Forskerne påpeker at verneombudene medvirker til at HMS-arbeidet blir gjennomført , og stiller spørsmål om det er fornuftig at de minste virksomhetene kan avtale seg vekk fra verneombudsrollen.

Minimumskrav til ledere

Forskerne framholder i rapporten at et flertall, både av daglige ledere og verneombud, har den påkrevde HMS-opplæringen, men det er fortsatt mangler.

– Langtfra alle steder gjennomfører opplæring som tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven. Det bør fortsatt vurderes om det skal stilles visse minimumskrav til lederopplæringen, slik det er for verneombudene.

HMS-rapporten viser at store bedriftene med høyest risiko også har best sikkerhetsarbeid og skadeforebygging. Men det langsiktige arbeidet med forebygging av helseskader har ikke samme prioritet.

Slitasje dominerer sykefraværet

– Det er synd, når vi vet at 40 prosent av sykefraværet skyldes muskel- og skjelettsykdommer og psykososiale forhold, sa direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet, som var invitert til å kommentere funnene i rapporten.

Hun opplyste at regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om arbeidslivet ved årsskiftet 2010/ 2011. Hun ønsker seg et arbeidsliv der ingen skal bli langtidssykmeldt på grunn av jobben.

Systematisk arbeid må til

Trygve Østmo, direktør for Miljø- og HMS-avdelingen i Norsk Industri, påpekte viktigheten av å se Arbeidet for et inkluderende arbeidsliv (IA) i sammenheng med HMS-arbeidet. Bare systematisk arbeid på disse feltene kan gi gode resultater og få ned sykefravær, påpekte HMS- direktøren.

HMS i hjemmetjenesten

Rapporten peker på at HMS-arbeidet i de kommunale hjemmebaserte tjenestene er karakterisert av at det finnes en rekke utfordringer knyttet til arbeid hjemme hos brukerne, som grensesetting, mangel på hjelpemidler, belastningsskader på nakke og rygg, økende andel eldre brukere og brukere med psykiske helseproblemer. Utagering og vold er blitt et økende problem.

I kommunen som er undersøkt er det utarbeidet et felles internkontrollsystem. HMS-tiltak er nedfelt i et "årshjul" som sørger for systematikk i HMS-arbeidet. HMS-systemet er arbeidskrevende, men samtidig ryddig og effektivt. Det er tett og god dialog mellom ledelsen, verneombud og tillitsvalgte. Avvik behandles fortløpende på personalmøter og de aller fleste avvikene rettes opp på enhetsnivå.

MEST LEST:
70/30

70/30

Agnes Bridge Walton

Antalet spanske sjukepleiarar i norsk helsevesen eksploderer: Dette er mannen bak

Helsefagarbeiderne i hjemmetjenesten i Oslo gjør samme jobb uansett om de er ansatt i kommunen eller i kommersielle velferdsselskaper. Likevel tjener hjemmehjelpen i kommunen over 100.000 kroner mer i året.

Helsefagarbeiderne i hjemmetjenesten i Oslo gjør samme jobb uansett om de er ansatt i kommunen eller i kommersielle velferdsselskaper. Likevel tjener hjemmehjelpen i kommunen over 100.000 kroner mer i året.

Gorm Kallestad, NTB og Privat

Store lønnsforskjeller. Jovana tjente 100.000 kroner mindre enn kollegaene i kommunen

SVELGET UNNA: Strandavatnet rommer 554 millioner kubikkmeter vann. Det var det god bruk for da "Hans" buldret i vei. Vedlikeholdsarbeiderne Torbjørn Haugo og Jan Egil Grue inspiserer. Til høyre i bildet ses overløpet der det bare er centimetere igjen.

SVELGET UNNA: Strandavatnet rommer 554 millioner kubikkmeter vann. Det var det god bruk for da "Hans" buldret i vei. Vedlikeholdsarbeiderne Torbjørn Haugo og Jan Egil Grue inspiserer. Til høyre i bildet ses overløpet der det bare er centimetere igjen.

Werner Juvik

Torbjørn og Jan Egil åpnet kranene: Derfor gikk det ikke enda verre da «Hans» stormet gjennom Hallingdalen

Jonas Fagereng Jacobsen

Fagforbundets leder om Høyres historiske valgseier: – Jeg er bekymra

HYLLET FOR ÅPENHET: F.v. Hjelpepleier Elisabeth Andersson, og sykepleierne Svanhild Furre Johannessen og Linda Hellesø fikk Flaviusprisen under Åpenhetsseminaret på Pressens Hus i Oslo torsdag 21. september.

HYLLET FOR ÅPENHET: F.v. Hjelpepleier Elisabeth Andersson, og sykepleierne Svanhild Furre Johannessen og Linda Hellesø fikk Flaviusprisen under Åpenhetsseminaret på Pressens Hus i Oslo torsdag 21. september.

Marte Bjerke

Helsearbeiderne snakket om kritikkverdige forhold på jobben. Her får de pris for åpenheten

GLEDER SEG PÅ MAT: Gunhild Johansen (til venstre) og Ingunn Svensgård åpner bakken med varm mat. Marte Husum i bakgrunnen og Kacper Roza, Alva Linea Myklemyr. Med de to dansende Lydia Emilie Foss Flaathen og Limar i front.

GLEDER SEG PÅ MAT: Gunhild Johansen (til venstre) og Ingunn Svensgård åpner bakken med varm mat. Marte Husum i bakgrunnen og Kacper Roza, Alva Linea Myklemyr. Med de to dansende Lydia Emilie Foss Flaathen og Limar i front.

Werner Juvik

Se kjøkkensjefens matråd for barn: En ny vri slapp matlysten fri

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy