HMS-arbeid virker

75 prosent av norske virksomheter arbeider med helse, miljø og sikkerhet i praksis. Sikkerhet og skadeforebygging får mest oppmerksomhet, mens forebyggende helsearbeid er forsømt, viser fersk Fafo-rapport.

2010012615062620131216122703

monica.schanche@fagforbundet.no

Forskerne Rolf Andersen og Mona Bråten har i en ny rapport tatt for seg et bredt spekter av virksomheter på land og offshore og stiller spørsmålet : Hva er status quo i det systematiske HMS-arbeidet i norske virksomheter?

De finner at 75 prosent av virksomhetene har HMS-aktiviteter i praksis. Undersøkelsen omfatter virksomheter som hjemmetjenesten i en kommune, en videregående skole, byggvirksomhet, storkiosk, slakteri og en konsulentvirksomhet - alle med ulike utfordringer innenfor HMS-arbeidet.

Må informere bedre

Undersøkelsen er i hovedsak gjennomført som en spørreundersøkelse overfor daglige leder.

Det viser seg at ledere kjenner regelverket, mens mange av deres ansatte ikke gjør det. Her er det åpenbart et behov for å involvere og informere de ansatte, påpekte Fafo-forskerne under fremleggelsen av rapporten som ble offentliggjort i dag.

Forskerne påpeker at verneombudene medvirker til at HMS-arbeidet blir gjennomført , og stiller spørsmål om det er fornuftig at de minste virksomhetene kan avtale seg vekk fra verneombudsrollen.

Minimumskrav til ledere

Forskerne framholder i rapporten at et flertall, både av daglige ledere og verneombud, har den påkrevde HMS-opplæringen, men det er fortsatt mangler.

– Langtfra alle steder gjennomfører opplæring som tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven. Det bør fortsatt vurderes om det skal stilles visse minimumskrav til lederopplæringen, slik det er for verneombudene.

HMS-rapporten viser at store bedriftene med høyest risiko også har best sikkerhetsarbeid og skadeforebygging. Men det langsiktige arbeidet med forebygging av helseskader har ikke samme prioritet.

Slitasje dominerer sykefraværet

– Det er synd, når vi vet at 40 prosent av sykefraværet skyldes muskel- og skjelettsykdommer og psykososiale forhold, sa direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet, som var invitert til å kommentere funnene i rapporten.

Hun opplyste at regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om arbeidslivet ved årsskiftet 2010/ 2011. Hun ønsker seg et arbeidsliv der ingen skal bli langtidssykmeldt på grunn av jobben.

Systematisk arbeid må til

Trygve Østmo, direktør for Miljø- og HMS-avdelingen i Norsk Industri, påpekte viktigheten av å se Arbeidet for et inkluderende arbeidsliv (IA) i sammenheng med HMS-arbeidet. Bare systematisk arbeid på disse feltene kan gi gode resultater og få ned sykefravær, påpekte HMS- direktøren.

HMS i hjemmetjenesten

Rapporten peker på at HMS-arbeidet i de kommunale hjemmebaserte tjenestene er karakterisert av at det finnes en rekke utfordringer knyttet til arbeid hjemme hos brukerne, som grensesetting, mangel på hjelpemidler, belastningsskader på nakke og rygg, økende andel eldre brukere og brukere med psykiske helseproblemer. Utagering og vold er blitt et økende problem.

I kommunen som er undersøkt er det utarbeidet et felles internkontrollsystem. HMS-tiltak er nedfelt i et "årshjul" som sørger for systematikk i HMS-arbeidet. HMS-systemet er arbeidskrevende, men samtidig ryddig og effektivt. Det er tett og god dialog mellom ledelsen, verneombud og tillitsvalgte. Avvik behandles fortløpende på personalmøter og de aller fleste avvikene rettes opp på enhetsnivå.

MEST LEST:
Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Frøydis Falch Urbye

Da den helseansatte frarådet intervjuet, ble programleder Helene Sandvig opprørt

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy