HMS-arbeid virker

75 prosent av norske virksomheter arbeider med helse, miljø og sikkerhet i praksis. Sikkerhet og skadeforebygging får mest oppmerksomhet, mens forebyggende helsearbeid er forsømt, viser fersk Fafo-rapport.

2010012615062620131216122703

monica.schanche@fagforbundet.no

Forskerne Rolf Andersen og Mona Bråten har i en ny rapport tatt for seg et bredt spekter av virksomheter på land og offshore og stiller spørsmålet : Hva er status quo i det systematiske HMS-arbeidet i norske virksomheter?

De finner at 75 prosent av virksomhetene har HMS-aktiviteter i praksis. Undersøkelsen omfatter virksomheter som hjemmetjenesten i en kommune, en videregående skole, byggvirksomhet, storkiosk, slakteri og en konsulentvirksomhet - alle med ulike utfordringer innenfor HMS-arbeidet.

Må informere bedre

Undersøkelsen er i hovedsak gjennomført som en spørreundersøkelse overfor daglige leder.

Det viser seg at ledere kjenner regelverket, mens mange av deres ansatte ikke gjør det. Her er det åpenbart et behov for å involvere og informere de ansatte, påpekte Fafo-forskerne under fremleggelsen av rapporten som ble offentliggjort i dag.

Forskerne påpeker at verneombudene medvirker til at HMS-arbeidet blir gjennomført , og stiller spørsmål om det er fornuftig at de minste virksomhetene kan avtale seg vekk fra verneombudsrollen.

Minimumskrav til ledere

Forskerne framholder i rapporten at et flertall, både av daglige ledere og verneombud, har den påkrevde HMS-opplæringen, men det er fortsatt mangler.

– Langtfra alle steder gjennomfører opplæring som tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven. Det bør fortsatt vurderes om det skal stilles visse minimumskrav til lederopplæringen, slik det er for verneombudene.

HMS-rapporten viser at store bedriftene med høyest risiko også har best sikkerhetsarbeid og skadeforebygging. Men det langsiktige arbeidet med forebygging av helseskader har ikke samme prioritet.

Slitasje dominerer sykefraværet

– Det er synd, når vi vet at 40 prosent av sykefraværet skyldes muskel- og skjelettsykdommer og psykososiale forhold, sa direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet, som var invitert til å kommentere funnene i rapporten.

Hun opplyste at regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om arbeidslivet ved årsskiftet 2010/ 2011. Hun ønsker seg et arbeidsliv der ingen skal bli langtidssykmeldt på grunn av jobben.

Systematisk arbeid må til

Trygve Østmo, direktør for Miljø- og HMS-avdelingen i Norsk Industri, påpekte viktigheten av å se Arbeidet for et inkluderende arbeidsliv (IA) i sammenheng med HMS-arbeidet. Bare systematisk arbeid på disse feltene kan gi gode resultater og få ned sykefravær, påpekte HMS- direktøren.

HMS i hjemmetjenesten

Rapporten peker på at HMS-arbeidet i de kommunale hjemmebaserte tjenestene er karakterisert av at det finnes en rekke utfordringer knyttet til arbeid hjemme hos brukerne, som grensesetting, mangel på hjelpemidler, belastningsskader på nakke og rygg, økende andel eldre brukere og brukere med psykiske helseproblemer. Utagering og vold er blitt et økende problem.

I kommunen som er undersøkt er det utarbeidet et felles internkontrollsystem. HMS-tiltak er nedfelt i et "årshjul" som sørger for systematikk i HMS-arbeidet. HMS-systemet er arbeidskrevende, men samtidig ryddig og effektivt. Det er tett og god dialog mellom ledelsen, verneombud og tillitsvalgte. Avvik behandles fortløpende på personalmøter og de aller fleste avvikene rettes opp på enhetsnivå.

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

De vasker tøy for sykehus og sykehjem – nå får de 1000 kroner mer i lønnstillegg enn helsearbeiderne

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

Marie von Krogh

Målfrid varslet om tvangsbruk på den psykiatriske avdelingen. Så vurderte sjefen å få henne innlagt

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Kravene fra forhandlingsleder Per Egil Johansen (tv) og leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin, er blitt konkrete. Fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 15. september.

Kravene fra forhandlingsleder Per Egil Johansen (tv) og leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin, er blitt konkrete. Fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 15. september.

Fagforbundet Oslo

Her er kravene i Oslos kommuneoppgjør

 – Jeg håper Stortinget sørger for at Norge tar imot flere enn 50 mennesker fra Moria-leiren, sier Erik Fjeldstad Næss.

– Jeg håper Stortinget sørger for at Norge tar imot flere enn 50 mennesker fra Moria-leiren, sier Erik Fjeldstad Næss.

Karin Svendsen

Erik har vært to ganger i Moria-leiren: – Hver eneste dag var det noen som voldtok, knivstakk og sloss

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy