Helse Vest verdsetter fagarbeiderne

Helse Vest vil beholde nyttig kompetanse – uansett utdan­ningsnivå. Alle ansatte blir derfor invitert til kompetanse­­utvikling. Et pilotprosjekt ved Barneklinikken i Bergen viser hvordan de ansatte selv kan styre utviklingen.

2010111012343520131214152247

karin.svendsen@fagforbundet.no

På Barneklinikken i Helse Bergen har barnepleierne retta ryggen, og de snakker ikke lenger om at de bare er hjelpepleiere. Leder på klinikken beklager at mange av dem snart når pensjonsalderen, og sier hun ikke har råd til å miste dem.

Spesialhjelpepleier Eva Lill Coyle er glad for at hun arbeider på en sykehusavdeling hvor både ledelsen og sykepleierne vet å verdsette hjelpepleiernes kompetanse.

Slutt på omgjøring

Omgjøring av stillinger på sykehusene har ridd hjelpepleierne som en mare mange steder i landet. Helse Vest RHF har på mange måter markert seg som det regionale helseforetaket med sterkest satsing på å rekruttere og beholde personell med fagbrev.

Tidligere i år ble Fagforbundet og Helse Vest enige om å samarbeide for å etablere gode lærlingordninger og å rekruttere, beholde og utvikle medarbeiderne. I styringsdokumentet for i år blir helseforetakene som er underlagt Helse Vest, nektet å gjøre om stillinger uten godkjenning av direktøren i helseforetaket.

Nye helsefagarbeidere

På en konferanse i Bergen fikk Fagforbundets tillitsvalgte nylig presentert ett av kompetanseprosjektene i Helse Vest. Klem-prosjektet (kompetanse, lederskap, endring og medarbeiderskap) er kommet lengst ved Barneklinikken i Helse Bergen. Det går i korthet ut på at de ansatte selv utvikler nye arbeidsmåter på ulike områder. Ved Barneklinikken har de ansatte utarbeidet nye måter å ta imot nyansatte på. Hjelpepleierne har for eksempel utviklet en læringsreise for tre nye medarbeidere.

– Vi er glad for at klinikken vil ansette tre nye helsefagarbeidere. Det viser at arbeidsgiver verdsetter vår kompetanse, sier Coyle, som også er tillitsvalgt ved klinikken.

De nye helsefagarbeiderne skal øke sin kompetanse blant annet ved å arbeide en periode på samtlige avdelinger ved klinikken i løpet av en to-årsperiode.

– Vi er enige om at helsefagarbeidere er viktige på klinikken. Ett av ansettelseskriteriene var derfor at de ønsket å fortsette som helsefagarbeidere, forteller Coyle, en av dem som har gått gjennom hele 41 søknader fra helsefagarbeidere til de tre stillingene.

Gode intensjoner, men…

Det er ikke tvil om at store deler av Helse Vest arbeider konstruktivt for å ta vare på fagarbeiderne. Men på konferansen i Bergen var det likevel noen av de tillitsvalgte som hadde med seg andre erfaringer. De kunne fortelle historier som vitner om at ennå har ikke alle deler av Helse Vest fått med seg at ingen stillinger skal gjøres om uten godkjenning av direktøren.

Aslaug Husa, konserntillitsvalgt i Helse Vest, er likevel optimist og stolt over at Fagforbundet har vunnet gehør i det regionale helseforetaket.

– Ledelsen har satt søkelys på den vanvittige utraderingen av hjelpepleiere.

Nå skal det bli slutt på omgjøring av hjelpe­pleier­stillinger, sier hun. Hun mener Klem-prosjektet er et prosjekt for kompetanse- ­heving som viser at arbeidsgiver satser på helsefagarbeiderne.

Utfordrende

Klem er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Vest og NTNU i Trondheim. Kristian Mjøen, Hilde Christiansen og Eva Lill Coyle har alle på forskjellig vis vært dypt involvert i prosjektet. Mjøen som forsker, Christiansen som personal- og organisasjonsdirektør og Coyle som medarbeider og tillitsvalgt ved Barneklinikken.

Mjøen har introdusert en metode for å håndtere, mestre og delta i utviklingsprosesser. Han har utfordret og provosert, og deltakerne er blitt utfordret på både holdninger og arbeidsmåter.

Bedre prosesser

Hilde Christiansen mener alle må våge å tenke at oppgavene deres ikke nødvendigvis vil være de samme om tre eller fem år.

– Vi skal designe gode arbeidsprosesser på alle områder, sier hun og nevner blant annet muligheten for at merkantilt personell kan avlaste legene.

– Motivet for Klem-prosjektet er utelukkende å skape mer arbeidsglede og bedre arbeidsdager, sier hun.

Fortida skygger for framtida

Det første konkrete prosjektet ved Barneklinikken i Helse Bergen går ut på å ta imot nye medarbeidere på en bedre måte. Legene, sykepleierne og barnepleierne har skapt hver sin kube som et lite utvalg nyansatte skal loses gjennom.

Kristian Mjøen sier hjelpepleiere har en tendens til å tro at på sykehuset er det ingen framtid for deres yrkesgruppe.

– Holdninger blir forsterket av negative tanker, sier han og advarer mot å la historien prege forventningene når verden endrer seg og gir nye muligheter.

Når tre nye helsefagarbeidere i løpet av de nærmeste månedene begynner på barneklinikken, lover Eva Lill Coyle at de ikke skal bli møtt med gamle holdninger.

– Vi har brukt mye tid på å tenke nytt, sier hun.

Så heretter blir ikke nye medarbeidere med kloke spørsmål avfeid. Spør de hvorfor ting gjøres på den eller den måten, er det ingen som svarer at sånn har vi alltid gjort det. Nye medarbeidere skal ikke gjennom en sosialiseringsprosess som reduserer dem og kompetansen deres, men tvert imot stimulerer til videreutvikling.

MEST LEST:

Bjørn A. Grimstad

Marthe skjønte noe var galt da hun fikk en tekstmelding i en pause på jobb

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

Haukeland universitetssjukehus

Dette sykehuset satser på helsefagarbeidere: Nå vil de ha flere som Karoline og Susanne

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

Ingeborg Vigerust Rangul

Her får hjelpepleieren beskjed om at sykehjemmet hun jobber på skal tilbake til kommunen

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

Ambulansetjenesten Steigen

Ambulansefolket inviterer helseminister Høie: – Kom hit, så skal få se hva avstand er for noe

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Helge Rønning Birkelund

Skjemaveldet stjeler av tida for helsefagarbeider Kari (47): – For mange er samtalen viktigere enn sårstellet

MARSJORDRE: Fylkesregionlederne i Fagforbundet jubler over at Ap-leder Jonas Gahr Støre ligger an til å bli statsminister, men de har også klare forventninger til hva han må levere.

MARSJORDRE: Fylkesregionlederne i Fagforbundet jubler over at Ap-leder Jonas Gahr Støre ligger an til å bli statsminister, men de har også klare forventninger til hva han må levere.

Jan-Erik Østlie

Her er Fagforbund-ledelsens krav til Jonas Gahr Støre: Få SV inn i regjering, sett i gang reversering av kuttene til Erna med en gang, og ta Rødt og MDG med på råd

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy