Vet hvor skoen trykker

– Det er kommunene som vet hva som rører seg lokalt. Jeg ser partnerskapet mellom stat og kommune som selve essensen i Nav-reformen, sa arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

2012030810492520131214175356

monica.schanche@fagforbundet.no

Nav-direktør Joakim Lystad påpeker at partnerskapet mellom staten og alle landets kommuner er krevende, men helt nødvendig.

– Det er velferdsstaten og velferdskommunene sammen som gir de gode velferdstjenestene til innbyggerne, understreket Joakim Lystad på LOs Nav-konferanse på Sørmarka i januar.

Det falt i god jord hos Gry Lægraid Sørensen som arbeider med boligtildeling på Nav-kontoret i Vennesla kommune i Vest-Agder.

– Dette er første gangen jeg hører så klart at vi fra den kommunale siden får anerkjennelse for at vi bidrar med viktig velferdstjenester i Nav, sier Sørensen til Fagbladet.

I plenumsdebatten tok hun til orde for å få staten til å se tjenestene i sammenheng, og oppfordret til å tenke helhet når unge mennesker ber om hjelp til bolig og arbeid.

Virkemidler kolliderer

– Et mål for oss i Nav er å få de unge inn i arbeidslivet. Men hvis det kommer en ungdom på arbeidsavklaringspenger til meg og ønsker egen bolig, må jeg si at boligtilskudd fra den statlige Husbanken er mye bedre hvis den unge får innvilget uførestønad. Det gjelder både lån, tilskudd og bostøtte. Du skal faktisk ha ganske høy inntekt for å dekke opp tapet av bostøtte og trygd. Dette er det motsatte av arbeidslinja, sier Sørensen.

Hun mener også det trengs en holdningsendring blant en del unge.

– En del ungdommer har funnet opp et nytt ord og sier de godt kan tenke seg «å nave» et år. Men å tro at de bare kan komme og få penger, holder ikke. Det beste for dem er å få beskjed om at de må delta i aktiviteter som kan gi mulighet for å komme i arbeid.

Skal ikke barbere Nav-kontorene

Det er stor variasjon i hvilke oppgaver de lokale Nav-kontorene tar på seg i tillegg til basistjenester som pensjon, økonomisk sosialhjelp og kvalifiser­ings stønad. Eksem- pler på dette er gjeldsrådgivning, flyktningtjeneste, boligformidling, barnevern, rus og deler av psykiatrien. En ekspertgruppe har anbefalt Nav-kontorene å gå inn for en minimumsløsning og fjerne flest mulig tjenester som ikke handler om arbeidsformidling og trygdeutbetaling.

Venke Anny Nes i Fagforbundets faggruppe for Nav-ansatte mener det er viktig å kunne tilby sammensatte tjenester, fordi mange brukere har sammensatte behov. Nav-direktør Joakim Lystad ga rom for lokale variasjoner:

– Det er ikke entydig om en skal ha få eller mange tilleggstjenester. Små kommuner kan med fordel ha flere tilleggsoppgaver. I større kommuner er det kanskje ikke behov for så mange.

Arbeid først

– Hovedmålet for Nav er først og fremst å få folk i arbeid. Vi har ikke råd til et 30–30–30 samfunn: Utdanning til vi er 30, jobbe til vi er 60 og være i Spania til vi er 90 år. Vi må jobbe mer, oppfordret Joakim Lystad.

Han framholdt at det tegner til å bli knapt med arbeidskraft innenfor viktige områder. De virksomhetene som samarbeider godt med Nav vil vinne konkurransen om arbeidskraften, spår Nav-direktøren.

For tida er det særlig mangel på it-folk og ingeniører. Navs prognose bygger på økt aktivitet innenfor olje- og byggevirksomhet. Men skulle finanskrisen slå mer inn over Norge enn forutsatt, blir utbetaling av dagpenger og andre ytelser en viktig prioritet, ifølge Lystad.

For mange tellekanter

Mer fokus på brukerne, sosialfaglig arbeid og kvalitet i tjenestene. Mindre på kvantitet, telling og statistikk. Det var ønsket fra flere av deltakerne på Nav-konferansen.

– Jeg ønsker også mer kvalitet i arbeidet, og at vi sikrer oss at tellingen gir resultater. Vi er nødt til å vite hva vi driver med. Folk skal få ytelsene sine i rett tid, og flest mulig skal gis mulighet til å komme i arbeid, sa Lystad.

Han framholdt at Nav har en kompetansestrategi fram til sommeren.

– Vi ser på hvem vi skal rekruttere, hvem skal gjøre hva, og hvilken kompetanse skal vi ha? Vi har ikke et klart svar. Vi må bygge et kompetanseregime for å få god kompetanse blant ansatte for den jobben de skal gjøre. Og kunnskap og forståelse av mennesker.

Å tenne en gnist hos mennesker, og hjelpe dem til å se hva de er gode til, er en viktig oppgave, understreket Nav-direktør Joakim Lystad.

Nav-reformen startet 2006.

De statlige arbeidskontorene og de statlige trygdekontorene ble slått sammen med de kommunale sosialkontorene i en ny arbeids- og velferdsforvaltning.

Det er opprettet 456 Nav-kontor i landets 429 kommuner.

Nav har 16.000 ansatte og om lag 2,8 millioner brukere.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy