Tidlig satsing på forebygging

– Skolehelsetjenesten har en utrolig viktig samfunnsoppgave, sier Sissel M. Skoghaug, leder av Fagforbundets nettverk for sykepleiere.
Helsedirektoratet vil ha økt satsing på skole­helsetjenesten, men ønsker ikke nasjonale bemanningsnormer. Direktoratet har på oppdrag fra departementet lagt fram en utviklingsstrategi for skolehelsetjenesten. Der nøyer de seg med å presisere og utdype de eksisterende forskriftene.
– Vi må få fram tydelige konse­kvenser av ikke å satse på det tverrfaglige forebyggende arbeidet. Men ressursbruken er det opp til de lokale politikerne å avgjøre, etter tett dialog med ledere, tillitsvalgte og elever, som bedre kjenner behovet for tilstrekkelig bemanning, sier Skoghaug, som er sykepleier og styremedlem i forbundets Seksjon helse og sosial.
Må være synlige Skoghaug syns det er viktigst å fokusere på innholdet i tjenesten. Skolehelsetjenesten må samarbeide tettere med lærere og rådgivere, og helsesøstrene må være synlige og til stede for å bygge tillit hos elevene. I tillegg må de få tilbud om videreutdanning som gir økt terapeutisk kompetanse, mener hun.
– Det forebyggende arbeidet må begynne allerede i ungdomsskolen. Overgangen til videregående er tøff for mange unge. Prestasjonspresset er stort, og elevene måles og veies på alle bauger og kanter. Fokuset på hele mennesket er blitt borte, sier Sissel M. Skoghaug.

2012031408010320131214175543
Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy