– God start på diskusjonen om tjenestepensjoner

GOD START: Mette Nord syns de fikk en god start på diskusjonene om framtidig tjenestepensjon. I november blir departementets rapport lagt fram.

GOD START: Mette Nord syns de fikk en god start på diskusjonene om framtidig tjenestepensjon. I november blir departementets rapport lagt fram.

Anne Siri Renå

Arbeids- og sosialdepartementet skal utrede ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. – Det startet med positive diskusjoner før helga, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

2015061612000020150616124912

Det gjenstår å se definisjonene på hva departementet mener er gode ordninger.

Mette Nord

ola.tommeras@fagbladet.no

Fredag ettermiddag møttes arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner hos arbeids- og helseminister Robert Eriksson for å gi sine innspill til departementets utredninger om offentlig tjenestepensjon. Mye kan stå på spill for framtidige pensjonister. Utredningene skal munne ut i en rapport som legges fram 20. november. Ut fra denne rapporten skal Eriksson avgjøre om det er grunnlag for å gå videre og invitere partene til forhandlinger om en tjenestepensjon for offentlig ansatte som er tilpasset pensjonsreformen.

– Lydhøre for innspill

– Det var et positivt møte. Jeg opplevde departementet som lydhøre for innspill, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Hun skisserer følgende områder som viktigst for Fagforbundet:

• Kjønnsnøytralitet. At det ikke goppstår forskjeller mellom kvinner og menns pensjon.

• Livslange ordninger. At nivåene sikres gjennom hele levealderen.

• Forsvar av tiligpensjonsordningene.

– Departementet sier at utgangspunktet er å bevare gode pensjonsordninger. Så gjenstår det å se definisjonene på gode ordninger, sier Mette Nord.

– Påler som står fast

Hovedsammenslutningene i stat og kommune, sammen med Spekter Virke og NHO, møtte hos Robert Eriksson til det innledende møtet. Partene på arbeidsgiver- og arbeidstakersida vil være representert i en referansegruppe som skal gi innspill underveis i arbeidet.

LO Stats leder Tone Rønoldtangen har noen påler hun ikke vil flytte på. Hun gjør det klart at forhandlingene må ta utgangspunkt i det brede forliket i Stortinget om Folketrygden som ble inngått da pensjonsreformen ble vedtatt. Det betyr for eksempel at levealdersjusteringen ligger fast; den blir ikke tema for forhandlingene.

Det LO Stat kommer til å holde fast på i en eventuell ny offentlig tjenestepensjon, er at livsvarige ytelser videreføres, at tjenestepensjonen fortsatt skal være på 66 prosent, med 30 års opptjeningstid og kjønnsnøytral.

– Skal det bli harmonisering, må tjenestepensjonen i privat sektor bli bedre – det er ikke våre pensjoner som skal bli dårligere. Det er en stolpe vi ikke leer en millimeter på. Samtidig skal vi ikke klamre oss til dagens system, hvis det å gjøre endringer vil medføre at vi får en bedre pensjon, sier Rønoldtangen.

I dag er tjenestepensjonen tariffestet i kommunesektoren, som innebærer at arbeidstakerne har forhandlingsrett, og arbeidsgiver dermed ikke ensidig kan endre avtalen.

I staten er AFP (avtalefestet pensjon) tariffestet. Når det gjelder resten av tjenestepensjonen, mener LO Stat og NTL å ha hevd på å forhandle.

Stå sammen

– Det som er viktig, om vi skal oppnå noe i forhandlingene, er at vi står sammen på vår side av forhandlingsbordet, sier Rønoldtangen, og sikter til alle arbeidstakerorganisasjonene i stat og kommune. Vi har kommet fram til et felles ståsted, jeg håper vi klarer å stå sammen når vi blir satt under press, sier Rønoldtangen.

I debatten etterpå påpekte flere at man ikke trenger å finne en løsning for enhver pris i denne runden.

– Vi må ikke endre noe nå. Det er riktig at vi må finne bedre ordninger for de yngre, men de skal ikke gå av neste år eller om to år. Vi har tid til å vente. Det gir oss et bedre utgangspunkt for forhandlingene, sa Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær i NTL.

– Vi har ikke dårlig tid, men jeg er stygt redd for at Eriksson har dårlig tid, og det er han som sitter ved roret, sa Rønoldtangen.

MEST LEST:
RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig.  – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig. – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

Yngvil Mortensen

Alenemor Helene (46) får ikke pleiepenger: – Faen ta dere hele gjengen!

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

Frøydis Falch Urbye

Jobben kan påføre Eli både kreft og depresjoner

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

Bjørn A. Grimstad

Skal lunsjpausen vare i 20 eller 30 minutter? Nå havner saken i retten

Mette Nord, Fagforbundet og Jørn Eggum, Fellesforbundet på LOs representantskapsmøte.

Mette Nord, Fagforbundet og Jørn Eggum, Fellesforbundet på LOs representantskapsmøte.

Alf Ragnar Olsen

Dette er de ni viktigste kravene til lønnsoppgjøret

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

Therese Alice Sanne

Helselærling reddet livet til en fremmed via Facebook

NÆR RELASJON: John Helge Engan og Anne Grethe har kjent hverandre i mange år. Den nære relasjonen er viktig hvis Anne Grethe en dag skulle bli syk og ikke klarer å fortelle hva som er i veien.

NÆR RELASJON: John Helge Engan og Anne Grethe har kjent hverandre i mange år. Den nære relasjonen er viktig hvis Anne Grethe en dag skulle bli syk og ikke klarer å fortelle hva som er i veien.

Frøydis Falch Urbye

Her er alle beboerne over 50 år. Hva skjer når de blir syke og skal dø?

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy