JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nav Kristiansand tar ansvar for barna

Nav Kristiansand tar konsekvensen av at fattigdom går i arv. Hver avdeling har en barneansvarlig som skal se hva brukernes barn trenger.

2013042407421520131216223050

karin.svendsen@fagforbundet.no

– Vi har lært mye, og det har vært en berikelse for oss alle, sier Åse Torunn Hardeland. Hun er økonomisk saksbehandler og en av åtte barneansvarlige ved Nav Kristiansand.

– Jeg tror vi alle føler vi har fått en annen ballast, sier hun.

Hardeland betrakter tiltakene for å heve kompetansen til de barneansvarlige gjennom kurs og konferanser som en gave. Og hun er fornøyd med at teamet med barneansvarlige har klart å så noen frø slik at også de andre ansatte på Nav-kontoret er blitt mer oppmerksom på hvordan brukernes barn har det.

– Det har kommet noen drypp på personalmøtene, og nå er alle klar over at vi alltid skal se på hvordan situasjonen er for barna hvis brukeren er forelder, sier hun.

Ei grei dame

Ikke minst er Åse Torunn Hardeland glad for at Nav Kristiansand har klart å gjøre tilværelsen bedre for en del barn. Hun forteller for eksempel om faren som søkte om og fikk noe friluftsutstyr for å kunne ta ungene med på tur.

– Jeg møtte ham tilfeldigvis sammen med ungene i byen, og den minste utbryter: «Se, der er ho greie dama som ga oss telt!» Det var jo både morsomt og hyggelig, selv om framstillingen ikke var helt korrekt.

Det er nemlig politikerne i byen som i mange år har gjort det mulig for de ansatte i Nav å være litt greie. De har hvert år øremerket en viss sum til marginaliserte familier. Denne summen disponerer nå Hardeland og de sju andre barneansvarlige.

Arver fattigdom

Sosionom Gry Solstad ledet prosjektet Fokus på barn. Hun følger fremdeles opp de barneansvarlige, blant annet gjennom ukentlige møter.

– Vi vet at fattigdom går i arv. De som vokser opp med fattigdom, har større risiko for selv å leve livet i fattigdom. Barn i familier som lever på sosiale ytelser over lang tid, er også mer utsatt for somatisk og psykisk uhelse, sier Solstad.

Denne sirkelen ønsker hun og de åtte barneansvarlige å bryte.

Fattig på aktiviteter

En av hovedoppgavene til Nav er å bekjempe fattigdom gjennom å skaffe folk arbeid.

– Men noen har en lang vei å gå før de kommer inn på arbeidsmarkedet. Hvis de i tillegg er bekymret for ungene sine, blir det enda vanskeligere for dem å komme seg i jobb. Dessuten må vi ta innover oss at barna til enkelte av våre brukere lever hele barndommen på sosiale ytelser, sier Gry Solstad.

– Disse barna lever med materielle savn knyttet til mat, klær og opplevelser, legger hun til.

Solstad mener det kan ha store, uheldige konsekvenser for barna om de ikke får mulighet til å gå på kino, i svømmehallen, i bursdager og andre aktiviteter som de fleste andre tar som en selvfølge. Derfor vil Nav Kristiansand bøte på dette ved å gi konkrete individuelle tilbud om bistand til aktiviteter.

– Mange aktiviteter for barn og unge er dyre. Vanlige familier kan velge mellom ferie og kostbare aktiviteter. Våre brukere og deres familier har ikke det valget, sier Solstad.

Øser ikke ut penger

Nav dekker i enkelte tilfeller kontingenten til idrettslag, treningshelger og fritidsutstyr. Noen familier har fått årskort til dyreparken, andre har fått dagskort. Nav har også gitt verdikort på buss- og kinobilletter.

– Mange som ikke har tenkt gjennom det, syns kanskje dette er for mye av det gode. Men vi øser ikke ut penger. Søknader om slik støtte blir nøye vurdert, og bare de som trenger det aller mest, får innvilget søknaden. Vi har god oversikt over økonomien til søkerne, og tildelingen er svært nøktern, understreker Åse Hardeland.

De dekker for eksempel ikke utgiftene både til fotball og kulturskole for samme barn. De har heller ennå ikke kjøpt mobiltelefon til noen, selv om alle andre barn og ungdommer har det fra åtte–tiårsalderen.

– Det blir nok det neste, men der ligger vi fremdeles i startgropa.

Felles for alle tildelingene, er at de ikke kan spores tilbake til Nav. I så fall ville de bidratt til ytterligere stigmatisering.

Løser ingen ting alene

De som ble utpekt som barneansvarlige, var i utgangspunktet erfarne medarbeidere. Gjennom prosjektet har de fått enda høyere kompetanse på barnefeltet. Internt i Nav har oppdraget deres vært både å sørge for at kollegene blir mer oppmerksomme på hele familien og å bistå kollegene ved behov.

– Hvis vi møter en bruker som har barn, skal ansvaret slå ut som en ryggmargsrefleks hos oss alle, sier Åse Hardeland.

Hun og de andre barneansvarlige har bygd opp en kompetanse til å se langt ut over de økonomiske og materielle sidene ved familielivet. Utfordringene er mangfoldige og krever samarbeid med mange andre; barnevern, psykiatri, frivillige organisasjoner og ulike kommunale virksomheter.

– Det er viktig for oss å vite at vi utfører godt sosialfaglig arbeid. Men det kan vi ikke gjøre alene. Vi bygger derfor stadig nye nettverk rundt hvert enkelt barn i tillegg til mer stabile nettverk som arbeider mer langsiktig. For selv om vi syns vi har fått en større ballast, er det ingen som løser alle problemene alene, mener Hardeland.

Prosjektet ble etablert i 2010 og varte i halvannet år fram til utgangen av 2012.

Formålet var å bekjempe barnefattigdom gjennom økt kompetanse blant Nav-ansatte og økt oppmerksomhet på barna til brukerne. Gjennom prosjektet skulle de ansatte utvikle rutiner og metoder som kan bidra til at barne­familiene får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud i tråd med Lov om sosiale tjenester i Nav.

Prosjektet var finansiert av Fylkesmannen i Vest-Agder og Velferdsdirektoratet.

Nav-kontorene er forpliktet til å ta hensyn til barns situasjon gjennom paragraf 1 i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:

«Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.»

Kontoret består av åtte avdelinger med om lag 170 fast ansatte pluss midlertidige prosjektmedarbeidere.

453 mottakere av sosialstønad hadde forsørgeransvar for anslagsvis 900 barn under 18 år i 2011. Rundt 230 av disse familiene fikk ekstra tilskudd for at barna skulle kunne delta i vanlige aktiviteter.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy