Ny lov om barnevern enstemmig vedtatt i Stortinget

En av de viktigste saker som behandles i denne stortingsseksjonen, ble det sagt under debatten om endringer i barnevernsloven som Stortinget behandlet 10. juni.

2013061110292920131216230256

sidsel.hjelme@fagforbundet.no

Regjeringen la i april fram en stortingsproposisjon om endringer i barnevernloven. Nå har Stortinget behandlet lovproposisjonen som blant annet vil sikre barna mer medbestemmelse og skjerpe kravene til tilsyn i barnevernet. Lovendringene bygger særlig på innspillene fra Raundalenutvalget (NOU 2012: 5) Bedre beskyttelse av barns utvikling, Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet.

I høringsrundet hadde Fagforbundet en del innsigelser, og Raymond Turøy, nestleder i Fagforbundet Helse og sosial, skulle ønske lovendringene også omfattet en bemanningsnorm for barnevernet..

Lovendringene som nå er vedtatt i Stortinget skal opp til annen gangs behandling, men tidspunkt for dette er foreløpig ikke berammet.

Barna skal sikres medbestemmelse

Det stilles krav om forsvarlighet i tjenestene, slik vi kjenner det fra helsesektoren

Krav om tilsyn skjerpes

Barna skal sikres faste kontaktpersoner

Det åpnes mer for tidlig omsorgsovertakelse

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy