Helsekroner til private

Private sykehjem er butikk og noen er mer spent på utfallet av stortingsvalget enn andre.

2013081914410720131216233201

torgny.hasaas@lomedia.no

«Det skandinaviske pleie- og omsorgsmarkedet tilbyr et langsiktig og holdbart potensial for vekst, der private aktører kan vokse raskere enn det totale markedet takket være den pågående langsiktige outsorcing og avreguleringstrenden.»

Slik analyserer det svenske investeringsfondet Investor det skandinaviske markedet for pleie og omsorg. Investor eier Aleris. LO-Aktuelt går her igjennom de største aktørene på det private helsemarkedet i Norge.

Aleris

Aleris er en av fire store aktører som er kommersielle private drivere av sykehjem i Norge. De øvrige aktørene er Attendo, Nordlandia og Unicare. De fire aktørene konkurrerer seg imellom, og kommunenes egne organisasjoner om å drive kommunalt eide sykehjem. Før var de ideelle organisasjonene med å konkurrere. Det har de gitt opp de tapte i anbudskonkurransen.

Det er offentlige helsekroner som finansierer driften, overskuddet og utbytte.

Den største aktøren i Norge er Aleris. Selskapet er eid av Investor som er en del av Wallenbergfsæren. Wallenberg-familien er de mektigste private industrieierne i Sverige. Aleris utgjør 2 prosent av Investors investeringer. Oljefondet har investert 1,8 milliarder norske kroner i Investor AB.

I Norge driver Aleris sine sykehjem og omsorgsboliger gjennom Aleris Omsorg. Aleris driver seks sykehjem og to omsorgsboliger i Norge. I tillegg driver konsernet sykehus og legesentre, og har et eget selskap for barneverns- og rusinstitusjoner.

Fram til 2010 var Aleris eid av EQT. EQT er også eid av Wallenberg, men har sitt hovedkontor i skatteparadiset Guernsey.

Attendo

Attendo Norge driver fem sykehjem, to i Oslo, to på Askøy og et i Bærum. Attendos struktur ligner mye på Aleris’. Attendo Norge er eid av det svenske selskapet Attendo Care AB. De har virksomhet på til sammen 70 steder i Sverige. Den danske og norske virksomheten blir små i forhold til i Sverige der privatiseringen av offentlig virksomhet har kommet mye lenger. Attendo har også virksomhet i Finland.

Attendo ble i 2006 kjøpte av investeringsfondet Industri Kapital som nå har skiftet navn til IK Investment Partners. IK har sitt hovedkontor i London, men er i utgangspunktet et svensk investeringsfond.

IK Investment Partners er ikke børsnotert, og det er derfor vanskeligere å få innsyn i selskapets økonomi. De kaller seg selv et «Private Equity Fund», og forklarer sin virksomhet med at de kjøper virksomheter, foredler dem og selger dem. Dette skal gi en høyere avkastning for eierne.

Norlandia

Nordlandia driver fem sykehjem. To i Oslo, et i Moss, et i Bærum og et i Asker. Norlandia er eid av brødrene Kristian og Roger Adolfsen, Bernt Harald Eidissen og Even Carlsen. Fontene, FOs fagblad, forsøkte i nr. 1 2012 å få en oversikt over Norlandia-konsernet. Brødrene Adolfsen startet sin virksomhet som hotelleiere på Andnes og har bygd opp en hotellkjede og har en rekke investeringer innen turistnæringen.

Norlandia driver pasienthoteller ved fire sykehus. Fontenes interesse for brødrene Adolfsen ble vekket da de etter hvert hadde bygd seg opp i barnevernet under navnet Aberia. De er også en av Norges største private barnehageeiere og er en av Nordens største aktører innen drift av sykehjem. I Sverige driver Norlandia ti sykehjem.

Å følge pengestrømmen i Norlandia-konsernet er komplisert, men de to eierne og stifterne har til salt i grøten. Kristian Arne hadde ifølge ligninga for 2011 til sammen 29 millioner kroner i formue. Broder Roger hadde samme år en formue på 32 millioner kroner.

Unicare

Unicare er eid av Tom Erik Tidemann-Andersen og Una Aas. Unicare overtok driften da Carema Omsorg trakk seg ut av sykehjemsdriften i Norge i 2011. Carema var en av de første private omsorgsselskapene som kom når kommuner begynte å privatisere driften av sykehjem, i Norge i 2001.

Carema er et Nordens største foretak innen privat helseomsorg, og på sine hjemmesider sier Carema fortsatt at de har virksomhet i Norge. Carema er eid av et europeisk og et amerikansk investeringsfond.

Unicare driver tre sykehjem i Oslo. Da de startet opp uttalte Tidemann-Andersen til Fagbladet: – Dette blir starten for oss innen sykehjemsdrift. Vi har sett signalene fra byrådet i Oslo om videre konkurranseutsetting av sykehjem og ser an muligheter som fins innenfor markedet.

Som alle private helseforetak er også Unicare organisert i flere selskap med holdingselskap, driftsselskap og eierselskap som eier holdingselskapet. Unicare holding hadde i 2012 en omsetning på 165 millioner kroner. Tidemann-Andersen hadde i 2012 ingen skattbar inntekt, men en formue på rundt 20 millioner kroner.

Unicare var i utgangspunktet et selskap for psykolog-tjenester og bedriftshelsetjenester. Men da de overtok for Carema, ble drift av hjemmehjelptjenester en del av virksomheten.

Incita

I stillingsannonsene sin skriver Incita at de er Norges hurtigst voksende norsk-eide helseforetak. Incita har sin hovedbase på Romerike. Daglig leder er Olav Andreas Underland. Han er også en av de største eierne i selskapet. Underland var en av tre eiere som i 2007 solgte Bolig og Omsorgs Instituttet A/S (BOI) til Aleris. BOI drev og driver et boligtilbud for psykiatriske pasienter. Ifølge Drammens Tidende var gevinsten da 120 millioner kroner.

Incita driver i dag sykehjemmene Valstad og Bøn i Eidsvoll kommune i tillegg til sykehjem på Nes, men deltar ikke i anbudskonkurranser. De har også virksomhet innenfor psykiatrien.

Incita AS, eiendomsselskapet og holdingselskapet, hadde i 2011 til sammen en omsetning på 392 millioner kroner. Selv om det er flere som eier Incita er Underland en nøkkelperson. Han hadde i 2011 en inntekt på 23,1 millioner kroner.

Teres

Teres Medical Group sier selv at de er Norges største sammenslutning av private sykehus og kirurgiske klinikker. De Driver Nobel Clinic og Colosseumklinikken i Oslo, Drammen Private Sykehus, Tønsberg Privatklinikk, Sørlandsparken Spesialistsenter (tidl. Sørlandsparken Plastikkirurgi), Colosseumklinikken i Stavanger, Bergen kirurgiske sykehus, Klinikk Bergen, Klinikk Stokkan, Rosenborgklinikken, Teres Klinikken Bodø og Tromsø Private Sykehus.

Største eier, med 46 prosent, er FSN. Det er Jersey-basert. Da Bergens Tidende skrev at norske helsekroner ble overført til skatteparadiset Jersey, protesterte ledelsen i Teres og FSN Capital. De sa at de ikke tok ut utbytte. FSN er et equity fond. Det betyr at det kjøper opp, er aktive eiere for å selge seinere. Når den gevinsten oppstår, er det en stor skattefordel å være registrert i Jersey og ikke i Oslo.

Skal ha profitt

– Høyresida har lovt å privatisere mer av omsorgen, og dette er et av de viktigste spørsmålene ved dette valget, sier Linn Herning rådgiver i For velferdsstaten. Hun har jobbet mye med selskaper i private helsevirksomhetet.

– Disse selskapene skal ha profitt. Investeringsselskaper er ikke spesielt interessert i kvaliteten på omsorgen. De er interessert i hvor mye de tjener, og da må de kutte. Siden pleietjenester er arbeidsintensive er de nødt for å kutte i lønnsutgiftene på en eller annen måte, sier Herning.

Stortingsvalget i september avgjør hvem som skal overta i regjeringa. Høyresida har signalisert at de vil åpne for flere private aktører i helsesektoren hvis de flytter inn i regjeringskontorene. Valgresultatet mottas med spenning ikke bare i Norge, men også hos familien Wallenberg og på kanaløyene Jersey og Guernsey.

MEST LEST:
Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

Privat

De krever å få vite hva som skjer med pengene dine

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

– Vi er veldig urolig for kommuneøkonomien samlet sett i  år, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

– Vi er veldig urolig for kommuneøkonomien samlet sett i år, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

Helge Rønning Birkelund

Fire av ti kommuner har vurdert å permittere ansatte under koronakrisen

SKEPTISK: Fagforbundets leder Mette Nord mener kommunene som ikke tok tillitsvalgte med i kriseledelsen under koronavirusutbruddet i vår, gjorde en potensielt farlig feilvurdering.

SKEPTISK: Fagforbundets leder Mette Nord mener kommunene som ikke tok tillitsvalgte med i kriseledelsen under koronavirusutbruddet i vår, gjorde en potensielt farlig feilvurdering.

Jan-Erik Østlie

Mette Nord: – Vanskelig å forstå hvordan kommuner tør å ikke ha med fagforeninger i korona-kriseledelse

KONKURS: Styreleder Christian Kjeldstad-Kåsen (til venstre) i Baos. Her fra rettssaken i Drammen tingrett, sammen med advokatene Marianne Kartum og Ragnhild K. Berdal fra Simonsen Vogt Wiig og Lasse Svendsen, daglig leder og medeier i Baos AS.

KONKURS: Styreleder Christian Kjeldstad-Kåsen (til venstre) i Baos. Her fra rettssaken i Drammen tingrett, sammen med advokatene Marianne Kartum og Ragnhild K. Berdal fra Simonsen Vogt Wiig og Lasse Svendsen, daglig leder og medeier i Baos AS.

Bjørn A. Grimstad

Dømt til å betale millioner etter søksmål - fredag slo velferdsselskapet seg konkurs

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy