– Samhandling mer enn samordning

KS-direktøren mener gjensidig respekt mellom ulike yrkesgrupper er en forutsetning for at vi skal lykkes med samhandlingsreformen. Gudrun Haabeth Grindaker møtte i dag om lag 200 sykepleiere og helsefagarbeidere på Fagforbundets samspillkonferanse.

2010102616491520131216142701

karin.svendsen@fagforbundet.no

Gudrun Haabeth Grindaker fra KS avsluttet den to dager lange Samspillkonferansen til sykepleiere og helsefagarbeidere i Fagforbundet. KS-direktøren tror Samhandlingsreformen vil gi mulighet for bedre pasientforløp for kronikere og eldre innbyggere.

Krever samarbeid

– Samhandlingsreformen krever tverrfaglig og -flerfaglig samarbeid. Forutsetningen for å lykkes, er derfor at alle ansatte har respekt for andre faggruppers kompetanse, sa hun til de nærmere 200 deltakerne på årets Samspillkonferanse.

KS-direktøren mener implementering av Samhandlingsreformen forutsetter godt samarbeid med både arbeidstaker- og brukerorganisasjonene.

Praksis-sjokk

Forholdet mellom økte forventninger til helsetjenester fra et voksende antall gamle innbyggere og manglende rekruttering til helsesektoren er en utfordring for de aller fleste kommuner.

– Vi må passe på at møtet med arbeidslivet ikke blir en sjokkartet opplevelse, slik at vi i hvert fall klarer å beholde dem som har valgt et yrke innen omsorg, sa hun og plasserte ansvaret for at folk trives og blir i sektoren hos ledelsen i kommunene og helseforetakene.

Kompetanseheving

Gudrun Haabeth Grindaker mener det er viktig at de som allerede arbeider i eldreomsorgen, får mulighet til en formell utdanning. Hun er også klar på at kvalitet og etikk henger sammen, og syns det er positivt at 138 kommuner sluttet seg til Kvalitetskommuneprogrammet og at 120 kommuner deltar i etikkprosjektet til KS.

MEST LEST:
Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Frøydis Falch Urbye

Da den helseansatte frarådet intervjuet, ble programleder Helene Sandvig opprørt

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy