JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Oslo havn kvitter seg med drift og ansatte

UT PÅ ANBUD: Oslo havn kvitter seg med drift og ansatte, og la containerhavna ut på anbud til private operatører i dag. Styret mener det er nødvendig for å møte framtiden.

UT PÅ ANBUD: Oslo havn kvitter seg med drift og ansatte, og la containerhavna ut på anbud til private operatører i dag. Styret mener det er nødvendig for å møte framtiden.

Ola Tømmerås

I dag gikk driften av containerhavna i Oslo ut på anbud. Styreleder Bernt Stilluf Karlsen hevder det vil øke effektiviteten, men nekter å kommentere de reelle grunnene til effektivitetsbrister.

2014012218410020230821171436

ola.tommeras@fagforbundet.no

Nær 40 personer fra fagforeninger, fagblader, tv-stasjoner og øvrig presse møtte opp på pressekonferansen til styreleder Bernt Stilluf Karlsen i Oslo havns lokaler onsdag.

– Jeg hadde aldri trodd det skulle møte så mange til en pressekonferanse om anbud i Oslo havn, åpnet styreleder Bernt Stilluf Karlsen lattermildt, vel vitende om den store interessen rundt konflikten om fortrinnsrett til lasting og lossing og ledelsens utspill mot sine egne ansatte i vinter.

Hiver ut kranførerne

Oslo havn vil innføre en såkalt Belfast-modell, der ett stort containerselskap drifter havna mens det kommunale havneselskapet eier og leier ut kranene. Kranførerne som er organisert i Fagforbundet, skal virksomhetsoverdras til framtidig driftsselskap.

Det er et uttalt ønske fra styret å få inn et internasjonalt selskap, og at en slik drift kan endre eller svekke de organiserte bryggearbeidernes fortrinnsrett til å laste og losse skip.

Norsk transportarbeiderforbund (NTF), som organiserer bryggearbeiderne (sjauerne), mener dette vil sette døra på vidt gap for sosial dumping. I dag er NTF i konflikt med arbeidsgivere i Risvika ved Stavanger og i Drammen, der de private selskapene nekter å inngå tariffavtale som ivaretar fortrinnsretten.

– Graver vår egen grav

Etter en gjennomgang av de store klimagevinstene ved sjøtransport, slo Bernt Stilluf Karlsen fast at havna må øke produktiviteten og effektiviteten dersom de skal bli konkurransedyktige.

– Til tross for at det må 400 trailere til for å transportere godset på ett containerskip og klimautslippet er 17 ganger høyere på vei enn til sjøs, så taper vi i konkurransen, sa Stilluf Karlsen. Han viste også til at prisen per kilometer er lavere til sjøs.

– Der lastebilene trenger minimum 400 sjåfører frakter skipet det samme med 12 sjøfolk og en kokk, beskrev han.

Stilluf karlsen viser til at privatisering vil gi fleksibilitet. I desember ble det beskrevet i styrepapirer hvordan privatisering muliggjør bruk av skipenes mannskap til lasting og lossing, i strid med fortrinnsretten. I dag omtalte Stilluf karlsen dette som et uavklart forhold.

Angrep slått tilbake

I vinter gikk Stilluf Karlsen til frontalangrep på bryggearbeiderne og anklaget dem for å ha verdens dyreste spisepause. I dag framholdt han: - Vi graver vår egen grav. Jeg varsler bare om det.

Men Stilluf Karlsen nektet plent å gå inn på realitetene for hvorfor det ikke er kontinuerlig drift i havna. Både NTF og Fagforbundet har plukket ifra hverandre pause-beskyldningene.

– Jeg kan ikke gå inn på praktiske detaljer, sa Stilluf Karlsen, da han ble konfrontert med at sjauerne selv har foreslått rullerende pauseordning og at bemanningen er på et minimum for å drifte kranene.

Isteden gjentok Stilluf Karlsen atter en gang:

– Vi graver vår egen grav. Jeg har ingen ting imot at dette gjøres dersom man ønsker det, men ingen skal si at ikke jeg sa ifra.

– En merkelig framstilling

– Stilluf Karlsen har en merkelig framstilling av virkeligheten i havna. Effektivitetsbristene er der like fullt når et privat selskap overtar driften, sier hovedtillitsvalgt for kranførerne, Steinar Hopstad.

– Det er ikke et spørsmål om avtalefestet lunsj, men om bemanning. Kranførerne har allerede avtale om rullerende ordninger, men krana stopper dersom det ikke er nok sjauere til stede, forklarer han.

– For oss er det vanskelig å akseptere fokus på spisepauser mens ledelsen nekter å forholde seg til sviktende logistikk og bemanningssituasjon, sier han.

De ansatte har flere ganger kommet med konkrete forslag til logistikkforbedringer, men uten at ledelsen har tatt dem til følge. Denne gangen framla de forslag til mer effektiv og kontinuerlig drift. Styret forkastet forslaget til fordel for konkurranseutsetting og privatisering.

– Noe logistikk kan forbedres med én drifter, men bemanningssituasjonen som umuliggjør kontinuerlig drift er likevel den samme, påpeker Hopstad.

Rasende politiker

Det ble varmt i konferansesalen etter hvert som en åpenlyst irritert Stilluf Karlsen avviste å svare på spørsmål rundt vinterens utspill mot egne ansatte. Temperaturen økte enda noen hakk da Rødt-politiker Bjørnar Moxnes forlangte svar.

– Jeg er medeier i Oslo havn, presenterte Moxnes seg til lettere latter.

– Jeg er det som politiker, poengterte han, og viste til at på Rådhuset brer bekymringen seg for konfliktene mellom ledelse og ansatte i havna.

Han uttrykte videre bekymring for at antall ansatte sjauere er redusert, mens ledelsen vokser. Også innholdet i de lekkede interne notatene som beskrev strategier for obstruksjon av fagforeningene bekymret.

Til Fagbladet utdyper Moxnes:

– Et samlet bystyre ønsker en konkurransedyktig havn, og da bekymrer det oss at ledelsen skaper en fastlåst konflikt. Det er spesielt at ledelsen i et kommunalt selskap rykker ut i offentligheten med en direkte løgnkampanje mot egne ansatte, sier han, og viser til at ledelsen var vel kjent med at driftsstopp i lunsjen ikke er sjauernes ansvar, men deres eget – at ledelsen selv har avslått å gå med på løsninger som kan gi kontinuerlig drift.

Moxnes mener også at privatisering i seg selv ikke løser noenting.

– Det forandrer ikke noe ved de faktiske problemene i havna, understreker han.

– Ledelsen skremmer

– Det er direkte skremmende med en ledelse som så til de grader nekter å lytte til sine ansatte, kommenterer AU-medlem og leder av Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet, Stein Guldbrandsen.

Han mener Oslo havns styre viser manglende respekt for de som utøver faget.

– Det er havnearbeiderne som kan lasting og lossing. Det er de som kjenner logistikken og som har kommet med en rekke forslag til forbedret effektivitet og kapasitetsutnyttelse. En god ledelse skulle ha lyttet, mener Guldbrandsen.

Hovedtillitsvalgt Hopstad bemerker at ledelsen viser at det de ønsker er kostnadskutt.

– Dette har ingen ting med effektivisering å gjøre, men med kostnadskutt på bekostning av ansattes lønns- og arbeidsvilkår og pensjon, påpeker han.

Kampen om havna

Havneeiere forsøker å fjerne havnearbeidernes fortrinnsrett til lasting og lossing av gods i havna. Blir de kvitt denne kan norske sjauere erstattes med billig arbeidskraft fra båtenes mannskap.

Disse konfliktene er på gang: Risavika Terminal ved Stavanger og Holship Norge i Drammen, der private driftsoperatører nekter å godta tariffavtale. Oslo havn, der den tariffestede fortrinnsretten blir angrepet av ledelsen.

Fortrinnsretten er tariffestet og beskyttet av ILO-konvensjon nr. 137, som Norge ratifiserte i 1974.

Den samme fortrinnsretten har havnearbeiderne i Europa, Nord-Amerika og Australia. Konfliktene i Norge har derfor stor prinsipiell betydning.

Norsk Transportarbeiderforbund organiserer bryggearbeiderne (sjauerne) i norske havner. De har vært i konflikt siden november i fjor.

Oslo havn forsøker å omgå fortrinnsretten ved å konkurranseutsette hele virksomheten. Kranførerne, som er organisert i Fagforbundet, skal overdras til et privat operatørselskap.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy