JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Single Maren (27) har ikke råd til egen bolig: Fagbevegelsen vil ha kommunal bolig til folk med vanlig lønn

STENGT UTE: Maren Oddvan er ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Oslo. Hun er en av stadig flere unge voksne som ikke får kjøpe bolig i nærheten av der hun jobber i hovedstaden.

STENGT UTE: Maren Oddvan er ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Oslo. Hun er en av stadig flere unge voksne som ikke får kjøpe bolig i nærheten av der hun jobber i hovedstaden.

Øystein Windstad

– Selv om jeg har fast jobb og sparepenger, er jeg sjanseløs. Nå må kommunen bli en bolighai som kjøper leiligheter til folk som meg, som har en årslønn på 400.000 kroner, sier barne- og ungdomsarbeider Maren Oddvang. Hun får støtte fra LO og flere politiske partier.

2019041209011420230821171436

oystein.windstad@fagbladet.no

Maren Oddvang har et sterkt ønske om å eie sin egen bolig. Etter at hun var ferdig utdannet har 27-åringen blant annet bodd hos foreldrene i fem år for å spare penger. Hun har spart opp 300.000 kr. Men, seks år senere har hun ikke greid å nå boligdrømmen:

– Jeg er sjanseløs med mindre jeg plutselig får millionlønn. Jeg betaler en leie på 13.000 kroner og sparer 2000 i måneden. Samtidig øker boligprisene og det har de gjort så lenge jeg har vært på boligjakt. Mens jeg spiser nudler og sparer, eter prisstigningen opp alt, sier Oddvang som er ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Oslo. Denne oversikten fra SSB viser at boligprisene har økt med 95 prosent de siste ti årene i Oslo.

• Har ikke rike foreldre: – Gjør noe med selvfølelsen min at jeg ikke får kausjon

HETT I STORBYENE: Det blir stadig vanskeligere for de som skal kjøpe sin første bolig i Bergen, Trondheim og Oslo. I Oslo og Bærum har boligprisene økt med 95 prosent de siste ti årene.

HETT I STORBYENE: Det blir stadig vanskeligere for de som skal kjøpe sin første bolig i Bergen, Trondheim og Oslo. I Oslo og Bærum har boligprisene økt med 95 prosent de siste ti årene.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

– Nesten umulig for single

Barne- og ungdomsarbeideren er singel og foreldrene har stilt kausjon til storesøstra. Nye tall viser at halvparten av befolkningen i Oslo ikke lenger har råd til en typisk Oslo-leilighet. Av de under 30 år er det bare ti prosent som har råd til en gjennomsnittlig Oslo-leilighet:

– Er man bare en person som skal kjøpe, sliter du veldig, sier Nerja Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret til DN. Tall fra SSB viser at 47 prosent av befolkningen i Oslo er single.

De rødgrønne leder på meningsmålingene i Oslo

Vil ha kommune med skarpere tenner

Både Fagforbundet og LO i Oslo foreslår nå at kommunen skal kjøpe opp boliger, som unge førstegangs-kjøpere med fagarbeiderlønn skal kunne leie. Mens de leier, betaler de ned boligen og blir til slutt eiere:

– I dag er det slik at mange private med formue kjøper opp boliger som de leier ut. Kommunen må bli den nye bolighaien. Da vil innbyggerne får et bedre tilbud og de unge får en sjanse. Det handler om at Oslo skal være en by for alle, uansett hvor du kommer fra, sier Oddvang. Det finnes rundt 11.000 kommunalboliger i Oslo. Les også undersaken lenger ned, der Fagbladets gjennomgang viser at det er flertall for leie til eie i Oslo.

Må sove på stua og kjøkkenet

– Hva om du flytter ut av Oslo, vil du ikke få råd til din egen leilighet der?

– Jeg jobber i Oslo og ønsker ikke å bo et sted som gjør at jeg må bruke lang tid på pendling. Det er ikke noe problem å flytte til steder rundt Oslo, som Lillestrøm. Problemet er at der er prisene like høye som i Oslo, sier Oddvang til Fagbladet. Hun har fått tilbud om et lån på 1,8 millioner:

– For en stund siden ville jeg kunne kjøpe meg en liten leilighet i utkanten av Oslo, der jeg sover på stua og kjøkkenet og deler bad med andre. Nå har prisene steget slik at jeg ikke har råd til en slik type leilighet heller, sier tillitsvalgte Oddvang. Hun mener det er paradoksalt at hun i dag betaler 13000 i leie og ikke får et høyere lån. Hadde barne- og ungdomsarbeideren fått tre millioner i lån, ville hun betalt 12 400 kr i måneden. Tall fra SSB viser at det blir vanskeligere for lavtlønnede i å kjøpe egen bolig i Norge. I 2003 eide 39 prosent av de med lav inntekt sin egen bolig. I 2016 har det tallet sunket til 29 prosent.

Sjefen mente de ansatte tjente for lite, sjekk hva lederen gjorde

– Veldig frustrerende

Tall fra DnB viser i dag får 70 prosent av de unge som tar opp sitt første lån, får hjelp av foreldrene. Oddvang bodde hos foreldrene i tre år for å kunne sette av 10.000 i måneden på sparekontoen. Etter seks år på boligjakt føler hun livet er litt på vent:

– Det er frustrerende. Samtidig som jeg sparer ser jeg at venneparet som er to, får leilighet. Venninnen med rike foreldre som kan hjelpe, får bolig. Mens jeg som fagarbeider må spare og vente. Fordi markedet ikke er tilpasset min lønn.

– Hva er konsekvensene av dette?

– Dette fører til at Oslo blir en by for de rike og de gamle. Oslo er i ferd med å bli en by for de som greide å komme seg inn på markedet, har formue og som gir verdiene videre til barna, sier den Fagforbundet-tillitsvalgte. Blant andre sosialøkonom og UiO-professor Einar Lie advarer mot boligprisene og beskriver boligsituasjonen i Oslo som en ulikhetsmaskin.

Det er stort politisk flertall for leie til eie i Oslo

Alle partiene i bystyret er for at folk i Oslo skal kunne kjøpe boliger de leier av kommunen. Noen partier går lenger i hvem som skal få. Sjekk hva partiene mener her.

ØYSTEIN WINDSTAD

oystein.windstad@fagbladet.no

Partiene er ikke like konkrete på hvem de mener bør få tilbud om leie til eie. Flertallet er enige om at høye priser gjør eie til leie nødvendig i Oslo. Av 59 representanter i Oslo bystyre er 39 for ordningen som skal sikre at de uten rike foreldre og høy lønn også får råd til egen bolig. Fagbladet sendte ut de samme to spørsmålene om hva partiene mener om leie til eie og deres boligpolitikk.

Frp (For)

Camilla Wilhelmsen er nestleder i Frps bystyregruppe og i byutviklingskomiteen:

– Hva tenker ditt parti om å tilby leie til eie til folk med fagarbeiderlønn?

– Når det gjelder leie til eie, er Frp først og fremst opptatt av å gi beboere i kommunale boliger mulighet for å kjøpe boligen. Vi er opptatt av at Oslo kommune ikke skal eie så mange boliger som kommunen faktisk gjør. Vi mener at det også blir prisdrivende når kommunen går inn i bruktboligmarkedet og handler boliger. I 2016 stod for eksempel Oslo kommune for fem prosent av kjøpene i bruktboligmarkedet på Frogner.

– Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for at flere skal få råd til egen bolig i Oslo?

Oslo kommune har allerede en startlånsordning for de som har vanskeligheter med å få boliglån. Frp støtter denne ordningen. Vi er opptatt av at byutviklingen må åpne for en boligvekst som kan bidra til at også unge og enslige har råd til å kjøpe bolig i Oslo. Det vil være mulig ved å regulere flere markedssvake områder til boligbygging, hvor prisene naturlig nok vil være lavere enn i de mer sentrumsnære områder.

Høyre (For)

Pia Farstad von Hall er medlem av byutviklingskomiteen og en av Høyres 19 representanter i bystyret:

– Hva tenker ditt parti om å tilby leie til eie til folk med fagarbeiderlønn?

– En fagarbeiderlønn kan i utgangspunktet variere mye og være bedre enn inntekten til andre yrkesgrupper. Høyre tar derfor utgangspunkt i folk med lavere inntekter når vi svarer på spørsmålet. Ikke utdanning. Har du en inntekt i størrelsesorden 3-400.000 kroner i året er det begrenset hva du får i lån. Da er det en særlig utfordring å komme inn i et boligmarked med høye boligpriser. I regjering har Høyre styrket Husbanken for å gjøre det enklere å tilby rimelige boliger til folk. I Oslo kommune har vi også en låneordning for personer med lave inntekter for å sikre at flere kan eie bolig. Høyre går til valg på å styrke denne ordningen. Ordningen leie til eie er vi positive til for grupper som har behov for hjelp «over kneika». Hvordan denne skal utformes for å treffe målgruppen er et spørsmål som gjenstår å få svar på, men Husbanken er et viktig verktøy å bruke for å få til en god leie til eie ordning.

– Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for at flere skal få råd til egen bolig i Oslo?

– Høyre er opptatt av at det bygges flere boliger, men det er også slik at vi må se på arbeids- og boligmarkedet i en regional sammenheng. Det vil ta ca ti minutter med tog fra Ski til Oslo når Follobanen er ferdig. Å låse seg fast i kommunegrenser blir derfor feil når vi diskuterer boligmarkedet. Regjeringen har også gjort det dyrere å eie bolig nummer to gjennom høyere boligskatter. Dette for å sikre at flere kan eie sin hovedbolig i Oslo. Høyre er også positive til boligprosjekter som tilbyr flere små leiligheter slik at flere kan få muligheten til å starte sin boligkarriere. Også boligprosjekter med alternative boformer vil være et positivt bidrag for å sikre at flere kan eie egen bolig.

Venstre (For)

Andreas Skjæret er rådgiver Oslo Venstres bystyregruppe som er på fire representanter:

– Hva tenker ditt parti om å tilby leie til eie til folk med fagarbeiderlønn?

– Venstre er veldig positiv til en ordning med leie-til-eie i Oslo. Vi har i vårt program for kommende bystyreperiode at vi vil tilrettelegge for at flere i kan eie egen bolig, blant annet gjennom å gi mulighet til å kjøpe seg opp gjennom "leie til eie" ordninger.

– Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for at flere skal få råd til egen bolig i Oslo?

– Det viktigste Oslo kommune kan gjøre, er å sikre at det er nok ferdigregulerte tomter til boligbygging i Oslo i årene framover, og vi ønsker å prioritere de områdene som gir flest nye boliger. Derfor er det viktig å legge til rette for utbygging i Hovinbyen gjennom å erstatte lager og industri i område med nye nærings- og boligområder med god kollektivdekning.

Krf (For)

Espen Andreas Hasle er fylkesleder i Oslo Krf og førstekandidat til kommunevalget. Krf har en representant i bystyret:

– Hva tenker ditt parti om å tilby leie til eie til folk med fagarbeiderlønn?

– Krf legger vekt på at folk skal kunne eie en trygg og god bolig. Jeg syns særlig leie til eie er en god løsning. Noe som bekymrer meg er at noen av partiene på venstresiden tar til orde for en tredje boligsektor. En type regulert boligmarked. Jeg er bekymret for at det på sikt vil være en fattigdomsfelle, fordi det kan føre til at folk ikke kommer seg inn i det ordinære boligmarkedet.

– Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for at flere skal få råd til egen bolig i Oslo?

– Ambisjonen vår er at folk skal kunne eie i det ordinære markedet. Jeg tenker vi må lete etter gode muligheter. Jeg syns Obos sitt prøveprosjekt på Ulven er positivt. Det er andre ting en må vurdere for å kunne begrense prisutviklingen. Vi vil at byen skal være et sted der alle skal kunne få en god bolig. Vi vil ta godt vare på den fine byen vi har og ikke ødelegge gode bo-områder. Vi vil bygge ut nok til at prispresset ikke blir unødvendig høyt på grunn av for lite bygging.

MDG (For)

Eivind Tredal er medlem av byutviklingskomiteen og en av fem fra Mdg som sitter i bystyret. Han viser til at Mdg står i spisse for å legge frem en plan om en tredje boligsektor:

– Målet er å snu den over 30 år lange trenden med liberalisering av boligmarkedet, og rette opp i den store ulikheten i byen, som boligmarkedet er en viktig årsak til. Oslo har et av de mest liberaliserte boligmarkedene i Europa, og det er på høy tid å tenke nytt. Leie- til eie-ordninger er en naturlig del av en slik plan. MDG har ikke konkludert med hvilke kriterier som eventuelt bør gjelde for disse, men lønnsnivå er et interessant innspill. Vi mener i alle fall at det er sunt å se på sosial boligbygging i dette perspektivet, ikke bare i form av sosialboliger til de aller mest trengende, men også i form av rimeligere boliger til de som har høye barrierer for å komme inn på markedet. Det må bli mer attraktivt både for kommersielle og ideelle aktører å satse på modeller for rimeligere boliger over hele byen. Målet vårt er å etablere nye boformer som kan supplere og skape en motvekt til det stadig mer ekskluderende, ordinære boligmarkedet. I første omgang foreslår vi at kommunen kommer med forskjellige pilotprosjekter for å finne en modell tilpasset norske forhold. For eksempel vil MDG ha forsøk med at 20 prosent av boliger i nye utbyggingsprosjekter har redusert pris, og utleieboliger organisert i ikke-kommersielle selskaper med støtte fra kommunen, slik allmenbolig+ fungerer i København.

Senterpartiet (For)

Senterpartiet har ingen representanter i bystyret, men ligger an til å få en representant ifølge VG og Respons Analyse sin meningsmåling for mars. Bjørg Sandkjær er leder i Oslo Senterparti og førstekandidat til bystyret:

– Hva tenker ditt parti om å tilby leie til eie til folk med fagarbeiderlønn?

– Oslo Senterparti ønsker at Oslo skal være en inkluderende by. For at flere med lav og normal lønn skal kunne komme inn i boligmarkedet har vi programfestet at vi vil utvide bruken av blant annet leie-til-eieordninger.

– Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for at flere skal få råd til egen bolig i Oslo?

– Leie til eie er én viktig løsning, startlån fra Husbanken for personer med lav inntekt og lav egenkapital en annen. Senterpartiet vil føre en boligpolitikk på innbyggernes premisser, ikke utbyggernes. I nye byggeprosjekter vil vi se på om vi kan stille krav til at noen av leilighetene skal være tilgjengelig til lavere pris. Høyere eiendomsskatt for de som kjøper opp leiligheter for utleie vil være en mulig løsning for å dempe presset i boligmarkedet. Det bør legges sterke begrensninger for oppkjøp av leiligheter for kortidsutleie, som AirBNB. De som vil bo i Oslo må ha mulighet til det uten å være rik eller ha foreldre som kan stille opp. Men det er også viktig å legge til rette for at folk kan bo utenfor byen og ha enkel pendling med kollektivtransport. At Oslo skal vokse er ikke et mål i seg selv, det er et mål at byen skal være god å bo i for alle - med gode boliger som ikke står for tett, ren luft og nok grønt-areal.

Ap (For)

Victoria Marie Evensen leder byutviklingskomiteen og er nestleder i Aps bystyregruppe som har 20 medlemmer:

– Hva tenker ditt parti om å tilby leie til eie til folk med fagarbeiderlønn?

– For Arbeiderpartiet er det helt avgjørende at Oslo er byen for alle, også når det kommer til bolig. Vi har programfestet at vi vil etablere flere leie til eie-prosjekter og flere bo start-prosjekter.

– Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for at flere skal få råd til egen bolig i Oslo?

– Arbeiderpartiet i Oslo vil opprettholde det økte tempoet i regulering av nye boliger. Vi vil videre utrede etablering av et kommunalt boligselskap som skal bygge boliger og selge dem til forhåndsdefinert pris til førstegangskjøpere. Vi vil etablere flere multihus med studentboliger, seniorboliger og kommunale boliger i samme bygg. Vi vil også gjennomføre forsøk med allmenn boliger i Oslo samt altså leie til eie og bo start som nevnt under spørsmål en. Gjennom hele denne bystyreperioden har vi stått på for å bedre situasjonen i boligmarkedet, men vi vil gjøre enda mer og vi ser også derfor frem til å få saken om tredje boligsektor levert fra det Ap-ledede byrådet.

SV (For)

Sunniva Holmås Eidsvoll er leder av Oslo SV og leder av SVs bystyregruppe på tre representanter:

– Hva tenker ditt parti om å tilby leie til eie til folk med fagarbeiderlønn?

– Det støtter vi hundre prosent. Boligmarkedet er i ferd med å bli en av de viktigste driverne til økte forskjeller. Spesielt her i Oslo. Nå er vi i en situasjon der vanlige folk med vanlige inntekter sliter med å skaffe seg bolig. Sånn kan det ikke fortsette og det trengs politiske grep.

– Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for at flere skal få råd til egen bolig i Oslo?

– En ny og rettferdig boligpolitikk er et av Oslo SVs hovedkrav ved det kommende valget, og vi har en rekke forslag. Vi mener kommunen må ta en lederrolle og påbegynne minst 1000 nye, alternative boliger i løpet av bystyreperioden med en kombinasjon av ikke-kommersielle utleieboliger, ulike leie-til eie-ordninger og prosjekter som gjør det mulig for folk uten egenkapital til å få kjøpt seg bolig. Disse skal komme i tillegg til kommunale boliger, tilrettelagte boliger og studentboliger.

Rødt (For)

Siavahs Mobasheri er leder av Oslo Rødt, som har tre representanter i bystyret:

– Hva tenker ditt parti om å tilby leie til eie til folk med fagarbeiderlønn?

– For oss i Rødt er det en sentral del av byutviklingspolitikken at vi sikrer at ungdom, lavlønte, midlertidige ansatte og vanlige folk med vanlige inntekter, har mulighet til å skaffe seg en anstendig bolig i flere deler av byen og byområdet. Det er ikke mulig så lenge markedspremissene rår. Leie-til-eie, hvor folk i utleieboliger gradvis nedbetaler og tar over boligen sin, er et av mange gode boligsosiale virkemidler. Da kan folk med for eksempel fagarbeiderlønn gå fra å være leietaker til selv å eie sin egen bolig. Det støtter vi i Rødt.

– Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for at flere skal få råd til egen bolig i Oslo?

– Vi vil fortsette å arbeide for en tredje boligsektor, mellom markedet og boliger for de mest vanskeligstilte. Dette er en selvfølge å kreve som i Danmark, Østerrike, Tyskland og Nederland at en betydelig del av det som bygges må være rimelige boliger betydelig under markedspris. Boliger spredt i utbyggingsområdet, med samme kvalitet og med krav til omsetning slik at den lavere prisen blir igjen i boligen. Oslo kommune må også endre praksis overfor dem som i dag bor i kommunale boliger. Det er en skam at kommunen bruker det som kalles gjengs leie. Dette gir beboere, ofte med lav inntekt i en vanskelig livssituasjon en husleie som ofte er godt over 10 000 i måneden. Slik skapes det en fattigdomsfelle. Husleien her må settes betydelig ned.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy