Her får barna i Trollklubben det viktige spørsmålet

ÅPENT OG ÆRLIG: Rådgiver Harald Dean fra Stine Sofies stiftelse bruker dialogbaserte støttebilder og direkte språk. I bakgrunnen sitter Mathilde, Aksel, Lilly og Nikolai sammen med styrer i Tyrihans barnehag, Rita Sjølie.

ÅPENT OG ÆRLIG: Rådgiver Harald Dean fra Stine Sofies stiftelse bruker dialogbaserte støttebilder og direkte språk. I bakgrunnen sitter Mathilde, Aksel, Lilly og Nikolai sammen med styrer i Tyrihans barnehag, Rita Sjølie.

Werner Juvik

– Det går an å prate med barn åpent og direkte, sier Harald Dean fra Stine Sofies Stilftelse. Nå skal de ansatte i Tyrihans barnehage bli flinkere til å spørre barna hvordan de egentlig har det.

2019120609552720191206095527

ingeborg.rangul@fagbladet.no

Tolv spente barn fra Trollklubben i Tyrihans barnehage på Greåker har samlet seg i sofaen på personalrommet. De har fått besøk av rådgiver Harald Dean fra Stine Sofies Stiftelse som skal snakke om vold og overgrep.

– Uækk.

Et av barna roper høyt.

Harald Dean snakker om hva som er lov og ikke lov til å gjøre med barn. Han bruker et direkte språk og sier at det ikke er lov for voksne å slikke på tissen til barn.

– Det er i alle fall ikke lov til å slikke på tåfis, kommer det fra en av 5-åringene.

{f1}

Se hva femåringene valgte å ta bilde av da de fikk kamera mellom hendene

Hva er lov?

– Jeg reiser rundt i barnehager rundt i hele Norge. Alle barn skal ha det bra og ikke ha det kjipt.

Barna ser spent på Harald Dean og fniser litt.

– Voksne bestemmer jo leggetider, godteri og TV. Hva er det voksne ikke har lov til å gjøre? Er det lov til å si stygge ting til barn? Er det lov til å være streng? spør han.

Over 100.000 barn lever i familier med lav inntekt

Noen av barna forteller villig vekk om foreldre som krangler. Andre er mer opptatt av hva det ikke er lov til å gjøre med barn, som å klype hardt i armen eller stikke skarpe ting i øynene. Dean stiller åpne oppfølgingsspørsmål. Skulle han bli bekymret, tar han en samtale med barnet.

LATTER OG ALVOR: Triste tema kan også få fram latteren og kanskje spesielt hvis ordet bæsj nevnes. Mathilde, Aksel, Lilly og Nikolai og resten av Trollklubben i Tyrihans barnehage på Greåker lo godt. Pedagogisk leder Laila Kjølberg til høyre.

LATTER OG ALVOR: Triste tema kan også få fram latteren og kanskje spesielt hvis ordet bæsj nevnes. Mathilde, Aksel, Lilly og Nikolai og resten av Trollklubben i Tyrihans barnehage på Greåker lo godt. Pedagogisk leder Laila Kjølberg til høyre.

Werner Juvik

Kronikk: Ved å skape entydige forestillinger om hva kvalitet i barnehagen er, skaper politikere vrangforestillinger

Åpent og direkte språk

Noen av barna deltar ivrig med innspill, andre er mer tause. Personalet er lydhøre for spørsmål og uttalelser som kan komme i etterkant.

Harald bruker dialogbaserte støttebilder. Han prater om ulike voldstyper, vold og seksuelle overgrep, hemmeligheter og hvem barna kan prate med. Barn vet hva som er lov og ikke. Bite, slå, klype, sparke, ta på kroppen på steder som man ikke skal ta på barn. Tema det ofte er vanskeligere for voksne å snakke med barna om.

– Det går an å prate med barn så åpent og direkte, er min erfaring.

{f2}

Svikt og svik

I 2017 kom utredningen «Svikt og svik» fra Barne- og likestillingsdepartementet. Den gjennomgår saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Utredningen viser at i de fleste sakene hvor barna eller familien fikk oppfølging fra flere offentlige tjenester, ble det ikke fanget opp hva som foregikk. Rett og slett fordi man ikke snakket med barna selv for å undersøke mulig mishandling.

Årsaken kan dels være mangel på kompetanse og rutiner for slike samtaler. Det kan også handle om utrygghet hos fagpersoner knyttet til hva eventuell avdekking kan føre til og hvordan den skal følges opp.

– Vi ser at arbeidspress og små forhold kan spille inn. Ofte vinner også lojaliteten til og identifiseringen med de voksne, sier Harald Dean.

VOKSNE SOM KRANGLER: Rådgiver Harald Dean fra Stine Sofie stiftelse forteller at det er lov og ganske så vanlig å krangle litt om støvsuging og oppvask, men ikke så mye at barn blir redde.

VOKSNE SOM KRANGLER: Rådgiver Harald Dean fra Stine Sofie stiftelse forteller at det er lov og ganske så vanlig å krangle litt om støvsuging og oppvask, men ikke så mye at barn blir redde.

Werner Juvik

Her finner du Fagbladet på Facebook

Skal spørre mer

Det enkle spørsmålet om hvordan barna egentlig har det er det viktigste og vanskeligste de ansatte i Tyrihans barnehage stiller barna.

– Foreldrene til barna er innom og henter og leverer hver eneste dag og kommer oss ansatte så nært. Nettopp derfor oppleves dette så vanskelig, sier styrer Rita Sjølie i barnehagen.

Når nye foreldre kommer med barna sine, har de ansatte oppstartssamtaler med dem. Da spør de om barna har opplevd eller vært vitne til rus, vold eller seksuelle overgrep.

– Det åpner opp en dør. Signaleffekten i dette er veldig bra og tydelig. Vår erfaring er at det som ikke sies i samtalen, kan komme etter en uke eller senere. Foreldrene er takknemlige for at de blir spurt, forteller Sjølie.

Nå skal de ansatte bli flinkere til å spørre barna også. Å snakke med barn om kroppen og grenser skal nå bli en del av jobben i barnehagen.

– Vi skal tørre å spørre mer. Vi må finne vår måte å gjøre det på og se hvordan det passer oss, sier barnehagestyreren.

HOLD OPP: Rådgiver Harald Dean fra Stine Sofie stiftelse viser barna hva de kan gjøre hvis noen ikke vil høre på dem. Hold fram hånda og si STOPP! Mathilde, Aksel, Lilly og Nikolai kjenner alle til stopp-signalet.

HOLD OPP: Rådgiver Harald Dean fra Stine Sofie stiftelse viser barna hva de kan gjøre hvis noen ikke vil høre på dem. Hold fram hånda og si STOPP! Mathilde, Aksel, Lilly og Nikolai kjenner alle til stopp-signalet.

Werner Juvik

– Ring barnevernet og spør

Stine Sofies Stiftelse har reist rundt i barnehager i over ti år. Det er ikke uvanlig at det kommer opp saker. I fjor var Harald Dean involvert i å skrive flere bekymringsmeldinger sammen med barnehager han hadde vært i.

– Folk tar for sent kontakt med barnevern og politi. Det går an å ringe barnevernet og spørre hvis man er usikker. Det går også an å ringe anonymt, sier Harald Dean.

Pedagogisk leder Laila Kjølberg har noen hendelser hvor hun sammen med styrer lurer på om de gjorde rett. Hun valgte å ta kontakt med en far etter en episode som sønnen fortalte om, uten å spørre sønnen først om det var ok.

– Det finnes ingen fasitsvar. Noen ganger er informasjon som kommer til barnas hjem farlig for barnet, andre ganger er det hele en misforståelse. Det er tricky. Men det kan være lurt å ringe barnevernet først. Kanskje ligger det bekymringsmeldinger der fra før, sier Harald Dean.

Vold og overgrep mot barn og unge

Barn som har traumatiske opplevelser i barndommen, presterer oftere dårligere på skolen enn andre barn, og de har oftere atferdsproblemer som aggressiv atferd og depresjon.

Nyere forskning har vist at psykisk vold fra foresatte er en alvorlig belastning for barn på linje med fysisk og seksuell vold.

21 prosent av ungdom i Norge har opplevd fysisk vold fra minst en forelder i løpet av oppveksten.

6 prosent av ungdommene oppgir å ha opplevd alvorlig fysisk vold fra minst en forelder i løpet av oppveksten.

8 prosent har erfart vold mellom foreldrene sine.

Tallet har holdt seg stabilt de siste årene, og det er en sammenheng mellom dårlige levekår og partnervold. Volden rammer oftere mor enn far.

10 prosent av jentene og 3 prosent av guttene har opplevd psykisk vold fra foresatte.

Mer enn en 1 av 5 norske kvinner oppgir å ha blitt utsatt for en form for seksuelt overgrep før fylte 18 år. Blant menn opplevde nesten 1 av 10, å bli utsatt for seksuelle overgrep i barndommen.

KILDER: Bufdir og Stine Sofie Stiftelse

Trygghetsuka

Trygghetsuka i Sarpsborg setter fokus på vold i nære relasjoner.

Kommunen inngikk et samarbeid med Stine Sofies i 2019.

Alle kommunale og private barnehager fikk tilbud om besøk fra stiftelsen.

15 barnehager og 213 barn vi ha gjennomført samling denne høsten.

Personalsamlingen har 200 påmeldte og foreldresamlingen har 120 påmeldte.

Målet er at de ansatte blir tryggere på å snakke med barna om et vanskelig tema som kropp, seksualitet og grensesetting.

KILDE: Rådgiver Kate Lande Skaar i Sarpsborg kommune.

MEST LEST:
Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Frøydis Falch Urbye

Da den helseansatte frarådet intervjuet, ble programleder Helene Sandvig opprørt

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy