Lagmannsretten: Kommuner kan ikke uten videre oppheve seniortiltakene

I en dom fra Borgarting lagmannsrett måtte Rygge kommune betale oppreisning til to arbeidstakere som takket ja til seniortiltak.

I en dom fra Borgarting lagmannsrett måtte Rygge kommune betale oppreisning til to arbeidstakere som takket ja til seniortiltak.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Borgarting_Lagmannsrett_den_gamle_bygningen.JPG

Har arbeidstakere takket ja, må kommunen stå ved avtalen, slår Borgarting lagmannsrett fast. Kommunen har imidlertid anket saken videre til Høyesterett.

2016062711490020160629131647

vegard.velle@fagbladet.no

I en dom fra Borgarting lagmannsrett må Rygge kommune betale oppreisning til to arbeidstakere som takket ja til 80 prosent jobb for 100 prosent lønn.

I 2005 vedtok Rygge kommune en plan for seniorpolitikk for de ansatte. Hensikten var å holde de ansatte lenger i arbeid og å beholde verdifull kompetanse. I tillegg var seniortiltakene økonomisk gunstig for kommunen, som slapp dyr nyrekruttering og fikk færre personer å utbetale AFP til.

Les også: • Seniorene er de mest stabile arbeidstakerne

Fagforeningene ga grønt lys

Tiltakene viste seg å fungere godt, og mange ansatte over 62 år valgte å bli i sine stillinger. Men da tiltakene etter hvert viste seg kostbare, ønsket kommunen i 2013 å revidere avtalen. Kommunen ble enig med fagforeningene om å si opp tiltaket om 80 prosent arbeid for 100 prosent lønn, noe som innebar at de som hadde fått innvilget tiltaket, måtte tilbake i 100 prosent stilling.

Det aksepterte ikke to av arbeidstakerne. De gikk derfor til sak mot kommunen, men tapte i Moss tingrett. De anket saken til Borgarting lagmannsrett som kom fram til motsatt resultat etter dissens.

Seniortiltakene var kontraktfestet

Lagmannsretten mente at det å oppheve seniortiltakene ikke lå innenfor kommunens styringsrett over de ansatte. Tiltakene var å anse som en individuell og avtalefestet rettighet. Derfor ble heller ikke fagforeningenes tilslutning til oppsigelsen tillagt noen vekt.

Rygge kommune hadde ikke tatt forbehold om at tiltakene kunne endres, og kommunen hadde dermed ikke rett til ensidig å endre avtalen.

• Følg Fagbladet på Facebook

Fikk oppreisning

Oppsigelsen av avtalen var derfor å betrakte som ugyldig, og de to arbeidstakerne vant frem: Oppsigelsen av seniortiltaket ble kjent ugyldig, kommunen måtte betale saksomkostningene, og saksøkerne fikk tilkjent 30.000 kroner hver i oppreisning.

Høyesterett har berammet saken til 25. oktober.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy