Snart over for Orange Helse i Bergen

Vegard Velle

Nå skal Bergen drive vikarvirksomheten selv, og ansette flere i fast stilling.

2016092712113520160928115618

kathrine.geard@fagbladet.no

Bergen kommune tar over all hjemmesykepleie når kontrakten med Orange Helse utløper 1. oktober.

– Statistikken viste at bare seks prosent av brukerne valgte den private leverandøren, samtidig som kommunen har hatt store kontroll- og oppfølgingskostnader avtalen, sier Harald Schjelderup, byrådsleder i Bergen.

– Vår vurdering var også her at det tryggeste og beste for brukerne er at kommunen gjør det. Men også med tanke på at vi vil kunne tilby gode lønns- og pensjonsvilkår for ansatte, og flere heltidsstillinger.

Byrådet i Bergen vil avvikle avtalen med vikarbyrå

UT: Byrådsleder Harald Schjelderup vil ha private ut, og dekke opp for vikarer med fast ansatte.

UT: Byrådsleder Harald Schjelderup vil ha private ut, og dekke opp for vikarer med fast ansatte.

Kathrine Geard

Problematisk vikarbruk

– Dere har en partsammensatt arbeidsgruppe som ser på modell for vikarpool - eller bemanningssenter - for kommunen. Hvordan går det arbeidet?

Helseforetakene sier opp avtale med Orange Helse

– Dette med vikarbruk er en stor oppgave som vi nå har tatt fatt på. Den utstrakte bruken av vikarer har flere problematiske sider. For brukerne handler det om kvalitet. Høy vikarbruk betyr mange ansikter for folk med behov for trygghet og færre ansikter. For ansatte handler om ikke minst om å tilby heltidsstillinger, sier Schjelderup.

Orange Helse også ut av Oslo

Eksempelet Haukeland

Ordningen som Helse Bergen (Haukeland) har innført får gode skussmål i mange leire, også i fagbevegelsen. Her har de satset på økt bruk av fast ansatte vikarer gjennom et eget bemanningssenter.

– Vi har sett med interesse på det Helse Bergen har gjennomført internt. Men vi må finne en modell som passer oss, sier byrådslederen, og viser til at kommunen er en annen type virksomhet som drifter mange ulike steder og tjenester.

Men han slår fast at de har klare ambisjoner om å redusere vikarbruken gjennom å erstatte det med egne faste ansatte.

– Så må man ha respekt for at det tar litt tid å vende en stor skute, men jeg håper vi får store gode synlige resultater de neste årene.

Hjalp Orange-vikarer til fast jobb

Må gjøre det skikkelig

Han er klar over at det er stor utålmodighet når det gjelder dette spørsmålet, ikke minst i Fagforbundet.

– Men når vi først skal gjøre dette må vi gjøre det på en skikkelig og ordentlig måte.

Schjelderup vet ikke når et første forslag til modell vil foreligge.

– Dette jobbes det intensivt med. Jeg kan ikke gi noen dato for når vi skal komme med det.

Vikarbyrå vurderer søksmål mot forskningsstiftelse

Faste vikarstillinger

Men han sier tanken er at det er fornuftig å tilby en person i deltidsstilling en 100 prosent stilling. Mot at vedkommende jobber delvis fast et sted, delvis som vikar der det trengs.

– Du må akseptere å jobbe ulike steder, men du vil få 100 prosent stilling, som gjør deg i stand til å ta opp et boliglån.

– Den nøyaktige organiseringen av dette må man komme tilbake til, men tanken er bedre kvalitet til de som mottar for tjenestene, og flere heltidsstillinger, sier Schjelderup.

• Følg Fagbladet på Facebook og abonner på nyhetsbrevet vårt

Koster mer

En slik ordning vil også ha en kostnad for kommunen om de skal tilby bedre lønns- og pensjonsvilkår enn det de eksterne vikarbyråene har hatt.

– Dette har en økonomisk side, men økonomien er underordnet for oss. Vi tror vi vil få bedre kvalitet i tjenestene og flere heltidstillinger. Derfor jobber vi hardt med dette. Vi skal ha et godt samarbeid med ansatte og tillitsvalgte for å få det til.

Leder i Fagforbundet Bergen, Sara Bell, sier at de og Ap har en felles forståelse for denne saken.

– Fagforbundet er representert i Bergen kommunes arbeidsgruppe som jobber med en modell for et nytt bemanningssenter, og det er rett at vi er utålmodige. Dette er en av de viktigste sakene våre, sier Bell.

Uholdbart mye deltid

Hun viser til at av Bergen kommunes samlede lønnsmidler, går 40 prosent til helse og omsorg. Og at 76 prosent av arbeidstakerne på dette feltet jobber deltid.

– Det mener vi er uholdbart. Vi håper at prosjektet kan være startskuddet for å få snudd Bergen kommune fra å ha vært en treig deltidskommune, til å bli en kommune som rydder opp i deltidsarbeidsledigheten.

Hun mener vi må snart kunne sette en grense for deltiden og tilby nyansatte hel stilling i de tradisjonelt forsømte yrkene. Men hun innser at Bergen er en stor kommune, og at arbeidet vil ta tid.

– Det vi ønsker oss er vill og uhemmet begeistring i alle ledd - det er viktig å holde trøkket oppe.

Det vi ønsker oss er vill og uhemmet begeistring i alle ledd - det er viktig å holde trøkket oppe

Sara Bell, leder Fagforbundet Bergen

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy