Hovedtillitsvalgte i nye kommuner:

Tillitsvalgte vil ta tjenestene tilbake når kommuner slår seg sammen

Knut A. Nygaard

– Dette er et utmerket utgangspunkt for å drive kommunale tjenester i egen regi, sier Anders Fosen, hovedtillitsvalgt i Asker.

2016112910423020161129104229

nina.monsen@fagforbundet.no

Kommunene som har vedtatt å slå seg sammen, må bruke sin felles styrke til å levere tjenester i egen regi, mener hovedtillitsvalgte i sammenslåtte kommuner.

– Regjeringens mål med kommunereformen er større, mer robuste kommuner med økt makt. Det er et utmerket utgangspunkt for å drive kommunale tjenester i egen regi, sier Anders Fosen, hovedtillitsvalgt i Asker.

‒ Den beste måten å «møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne», slik regjeringen argumenterer for med kommunereformen, er å rekommunalisere tjenestene, legger han til.

Nå er det dokumentert: Millioner å spare på drift i egenregi

Tre kommune slår seg sammen

Asker, Hurum og Røyken vedtok å slå seg sammen i juni i år.

I dag er det 44 private og halvprivate selskaper fordelt på de tre kommunene.

– Sammenslåingen er første skritt for å drive alt i egen regi, sier Fosen.

‒ Reformen er ikke lenger et pålegg fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Vedtaket er gjort og partene i kommunen har funnet hverandre, fortsetter Fosen, og legger til at han er fornøyd med prosessen så langt.

SAMMENSLÅING: Asker rådhus blir administrasjonssete for den nye kommunen, sammenslått av Røyken, Hurum og Asker. Vittige tunger har foreslått "Røykskum" som navn på den nye kommunen, men det ble rask avklart at den skal hete Asker.

SAMMENSLÅING: Asker rådhus blir administrasjonssete for den nye kommunen, sammenslått av Røyken, Hurum og Asker. Vittige tunger har foreslått "Røykskum" som navn på den nye kommunen, men det ble rask avklart at den skal hete Asker.

Wikipedia

Anbuds-thriller Vesterålen: Sortland beholder sine renholdere

Felles forståelse

– Partene; politikerne, administrasjonen og tillitsvalgte, har gjensidig respekt for hverandres roller, sier Fosen, og legger til at prosessen har vært basert på likeverd mellom partene.

– Vi har innsett at vi kan få til noe bra sammen.

Han mener kommunereformen har bidratt til at politikerne virkelig ser hva partssamarbeid betyr.

Partene har også behandlet hverandre bra innad. Posisjon- og opposisjonspolitikere og ulike forbund; alle blir hørt, ifølge Fosen.

Sparer millioner: Her er kommunens egne vektere på jobb

Tillitsvalgte med engasjement og kompetanse

Fosen mener det er vesentlig at tillitsvalgte opptrer på best mulig måte for medlemmene og alle de ansatte.

– Fagforbundet trenger ikke underbygge en fryktkultur. Denne omstillingsprosessen er omfattende nok fra før, sier han og legger til at i Asker, Røyken og Hurum har tillitsvalgte gått inn med engasjement og kompetanse.

– Vi skal skape noe nytt og bra, sier han.

Følg Fagbladet på Facebook

Nye Moss

To andre kommuner som skal slå seg sammen er Moss og Rygge. Kommunene er allerede sammenvokst fysisk med en kommunegrense som går midt i en travel handelsgate.

At Moss og Rygge har bestemt seg for å slå seg sammen, ville skjedd uavhengig av hvem som styrer landet, mener Hilde Torgersen, hovedtillitsvalgt i Moss.

– Politikerne har bestemt seg for å slå seg sammen, og at vi skal hete Moss kommune og beholde det gamle byvåpenet til Rygge. Den politiske prosessen starter nå, sier Torgersen, og etterlyser debatt rundt eierskapsstruktur.

Rygge kommune kjøper tjenester på teknisk side, mens Moss har et kommunalt foretak. Moss kommune har egen pensjonskasse, Rygge har KLP. Moss har flere kommunale foretak, har konkurranseutsatt et bo- og servicesenter og et sykehjem, og har fritt brukervalg på hjemmebaserte tjenester. Rygge drifter alt selv.

– Hva skal videreføres? Når vi har spurt underveis, har vi fått beskjed om at dette skal ses på senere, sier Torgersen, som er spent på hva som blir løsningen. Selv er hun enig med kollegaen i Asker, rekommunalisering og stordriftsfordeler for kommunen.

Hold deg oppdatert med Fagbladets nyhetsbrev

Må vente med kartet

– Hvordan skal vi tegne et organisasjonskart for den nye kommunen når vi ikke vet hva politikerne vil? Vi kan selvsagt tegne det slik Fagforbundet vil. Da tar vi alt og drifter sjøl, understreker Torgersen.

Bok refser kommunereformen: – Hastveksarbeid

Krevende jobb

I Moss og Rygge kommer Fagforbundet til å stå på at det skal være minst to hovedtillitsvalgte i prosjektgruppa i sammenslåingsprosessen.

Én hovedtillitsvalgt i en prosjektgruppe blir lett et gissel, frykter Torgersen.

– Sammenslåingsprosessen er en stor jobb. Det er mye å få oversikt over, som skal formidles videre ut til tillitsvalgte og medlemmer.

– Å la alt stå og falle på én hovedtillitsvalgt; ikke tale om, sier Torgersen bestemt.

Fra to til én forening

I Moss og Rygge har tillitsvalgte i begge kommunene etablert et godt samarbeid i fagforeningene, ifølge Torgersen.

– Vi har bestemt oss for å jobbe tett sammen og Fagforbundet Rygge og Fagforbundet Moss og Våler har faste møter annenhver uke. Vi skal også gjøre prosess. Vi skal også bli én forening, sier Torgersen.

– Det er viktig at vi blir kjent med hverandre, medlemmer og plasstillitsvalgte, legger hun til.

Prosessen med å lage en ny forening til det beste for medlemmene er starta, ifølge Torgersen.

– Medlemmene skal ikke føle at de taper på sammenslåingen. De skal oppleve at Fagforbundet blir større og sterkere, avslutter Torgersen.

Boks:

Seminarrekke for kommuner som skal slå seg sammen

• I begynnelsen av november deltok tillitsvalgte, lokalpolitikere, administrative ledere og prosjektledere på et oppstartsseminar for kommuner som skal slå seg sammen.

• Rundt 40 hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet deltok. Til sammen var det rundt 350 deltakere som representerte over én million innbyggere i norske kommuner.

• Seminaret var det første i en rekke på fire seminarer. Målet med seminarene er økt kunnskap og erfaringsdeling om kommunesammenslåing.

• Seminarene er en del av en avtale Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio Kommune og Akademikerne har inngått om utviklingsarbeid for kommuner som skal slå seg sammen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy