Aleris-dommen ankes: – Vi har ikke noe annet valg enn å brette opp ermene og kjempe videre

KLAR FOR NY RUNDE: Mats Rolfsen er en av saksøkerne som er klar for ny rudne i retten. Her med advokat Kjetil Edvardsen.

KLAR FOR NY RUNDE: Mats Rolfsen er en av saksøkerne som er klar for ny rudne i retten. Her med advokat Kjetil Edvardsen.

Werner Juvik

Fagforbundet melder onsdag morgen at de vil støtte en anke av Aleris/Stendi-dommen. Flere av saksøkerne skal være forberedt på å ta saken videre.

2019090409090020190904114545

tori@lomedia.no

ola.tommeras@fagbladet.no

I vår gikk en av tidenes største arbeidsrettssaker for Oslo tingrett. 24 selvstendig næringsdrivende miljøarbeidere hos Norges største omsorgsselskap Stendi (tidligere Aleris) saksøkte selskapet med krav om å bli ansett som fast ansatte, og krav om etterbetaling av lønn, overtidstillegg, feriepenger og pensjon.

p

Dommen som kom i slutten av august ble betegnet som nedslående av saksøkerne. Ti ble klassifisert som arbeidstakere, men fikk langt mindre erstatningsbeløp enn påstått. Flere av saksøkerne ble av retten vurdert til å være reelt selvstendig næringsdrivende, og flere fikk ikke behandlet spørsmålet om hvorvidt de var arbeidstakere fordi de uansett ikke hadde krav på erstatning etter rettens beregningsmetode.

Flertallet anker

– Vi kan ikke leve med at dommen i Stendi-saka blir stående. Vi finner oss ikke i de hårreisende arbeidsforholdene som våre medlemmer har hatt. De har jobbet opptil åtte og et halvt døgn i strekk, med bare ti timers hvile. Rovdriften på omsorgsarbeiderne har ført til at pasientene og brukerne, som har problemer knyttet til rus og psykiatri, ikke har fått den omsorgen de skulle hatt, sier leder Mette Nord i Fagforbundet i en pressemelding.

Fagforbundet mener alle de 24 saksøkerne i realiteten er arbeidstakere, som dermed skal være omfattet av vernet i arbeidsmiljølova. Foreløpig er det ikke klart hvor mange av de 24 som anker, men ifølge Fagforbundet skal det være et klart flertall.

– Vi er stolte av våre medlemmer som vil føre kampen videre i lagmannsretten. Fagforbundet står fullt og helt bak dem. Vi vil fortsette denne kampen til vi har vunnet, sier Mette Nord.

Det må få konsekvenser å bryte loven

– En ny dom for arbeidslivet

Advokat Kjetil Edvarsen er allerede i gang med ankesaken i søksmålene mot omsorgsgiganten Stendi.

– Hva er mulig å oppnå i en ankesak?

– For det første vil vi ha rydda opp i arbeidstakerbegrepet, sier advokaten som har representert alle de 24 saksøkerne støttet av Fagforbundet. Nettopp hvor langt en arbeidsgiver kan gå i å definere arbeidere som selvstendig næringsdrivende uten rettigheter, var hovedspørsmålet i tingretten. Kun 13 av de 24 saksøkerne fikk delvis medhold i at de skulle vært å anse som fast ansatte.

– Må få konsekvenser

– Dernest må det få konsekvenser at loven brytes, sier Edvardsen og viser til at eneste konsekvens for de som fikk fullt medhold i tingretten, var redefinering av kontraktene. Kravene om etterbetaling av overtid, feriepenger og andre tillegg ble i all hovedsak avvist.

– Jeg mener bestemt at vi kan få en annen løsning i lagmannsretten, fastslår Edvardsen.

Werner Juvik

Har troa på et annet utfall

Mats Rolfsen er en av saksøkerne som ble klassifisert som arbeidstaker. Men retten kom likevel til at han ikke hadde krav på etterbetaling, kun en oppreisning på 10.000 kroner.

– Jeg føler ikke at vi ble hørt i tingretten. Det var ikke noen klar dom, sier Rolfsen til FriFagbevegelse.

Han har bestemt seg for å være med på en anke.

– Saken har blitt ganske mye større enn bare meg. Jeg vil at folk skal slippe å jobbe under sånne forhold som vi gjorde i Aleris.

– Har du personlig noe å vinne på å anke, eller anker du av prinsipielle årsaker?

– Det har vært veldig belastende å stå i det. Men jeg føler ikke at dommen er rettferdig, så vi har ikke noe annet valg enn å brette opp ermene og kjempe videre. Jeg har troa på et annet utfall i neste runde, sier Rolfsen.

Kamp mot en gigant

– Aleris har blitt en del av et enormt stort omsorgskonsern siden søksmålet begynte. Er det en David mot Goliat-kamp?

– Det har det vært lenge, sier advokat Kjetil Edvardsen.

– Aleris har hatt enormt med ressurser hele tiden. Med størrelsen følger en forskjell i hvordan de påvirker arbeidslivet. Hvis en stor aktør som Stendi driver seriøst, så er det positivt for hele bransjen. Tilsvarende negativt dersom de ikke vil spille på lag med den norske modellen, kommenterer Edvardsen.

Hevder uten rot i virkeligheten

Stendi vil ikke kommentere avgjørelsen om å anke et flertall av sakene nå, utover at selskapet mener påstandene fra Mette Nord ikke har rot i virkeligheten.

– Det vi vet på nåværende tidspunkt er at Fagforbundet har gått ut og sagt at de støtter sine medlemmer som vil anke dommen. Vi vet ikke hvem og hvor mange av saksøkerne som kommer til å anke. Dermed kan vi heller ikke kommentere dette ytterligere nå, skriver Stendi i en pressemelding onsdag formiddag, og legger til:

– Vi registrerer forøvrig at leder i Fagforbundet, Mette Nord, benytter anledningen til å komme med påstander som dommen i Oslo Tingrett har tilbakevist og som heller ikke har rot i virkeligheten.

En omsorgsgigant

Stendi kjøpte i fjor selskapene i Aleris omsorg og Heimta, og ble med det Norges klart største kommersielle velferdskonsern. Konsernet kontrollerer nå godt og vel 25 prosent av det private velferdsmarkedet.

Ved oppkjøpet ble Aleris omsorg skilt ut fra Aleris helse, som er markedsledende innen private helse- og sykehustjenester. Sommeren 2019 ble Aleris helse kjøpt av investeringsfondet Triton for 2,6 milliarder norske kroner. Fondet Triton er en av to hovedaksjonærer bak Stendis eier Ambea, som er den desidert største velferdsaktør i Norden.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy